*
tủ sách Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài hát

Tài liệu cỗ đề thi Toán lớp 3 giữa học kì 2 năm học 2021 - 2022 tất cả 15 đề thi tổng vừa lòng từ đề thi môn Toán 3 của những trường tiểu học tập trên toàn nước đã được biên soạn đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong bài thi thân học kì 2 Toán lớp 3. Mời các bạn cùng đón xem:

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 toán lớp 3

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

Phần 1

1.Đọc, viết số vào chỗ trống (…)

Viết số

Đọc

2008

Hai nghìn ko trăm linh tám

6385

………………………………..

…..

Ba nghìn ko trăm mười hai

7120

……………………………….

…..

Sáu nghìn tư trăm chín mươi bảy

2.a) Điền số phù hợp vào nơi trống (…)

b)Số bé bỏng nhất bao gồm 4 chữ số là:…….

c)Số ngay thức thì trước của 1000 là :……..

3.Nêu tên những bán kính, 2 lần bán kính có trong hình tròn bên :

- buôn bán kính:…… - Đường kính:……

Phần 2

1. Đặt tính rồi tính:

805 + 6478 1317 × 5 3204 : 3

2. Tìm x:

7547 - x = 729

x – 4020 = 111

3. Có 40 lít dầu đựng gần như trong 5 can. Hỏi 4 can dầu gồm bao nhiêu lít dầu ?

..................................

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Phần I: Khoanh vào vần âm đặt trước đáp án đúng (3 diểm)

Câu 1: 4m 2cm =........cm. Số điền vào khu vực trống là:

A. 4 B. 2 C. 42 D. 402

Câu 2: Chữ số ở sản phẩm trăm trong số 4519 là:

A.9

B.1

C.5

D.4

Câu 3: Một hình chữ nhật gồm chu vi là 24cm, chiều rộng là 4cm. Chiều nhiều năm là:

A. 6cm

B. 8cm

C.12cm

D.20 centimet

Câu 4: thời gian 7 tiếng 55 phút thì:

A. Kim giờ chính giữa số 6 với số 7, kim phút chỉ vào số 5.

B. Kim giờ ở giữa số 6 và số 7, kim phút chỉ vào số 11.

C. Kim giờ trọng tâm số 7 và số 8, kim phút chỉ vào số 5.

D. Kim giờ trung tâm số 7 cùng số 8, kim phút chỉ vào số 11.

Câu 5: Trung điểm bên trên đoạn trực tiếp MN là điểm:

A. H B. I C. K D. G

Câu 6: Ta có: 4*37 > 4837 (Dấu * là 1 trong chữ số) chữ số đề nghị điền vào nơi * là:

A. 9

B. 8

C. 7

D.6

Phần II: tự luận (7 điểm)

Câu 1.

a) (1 điểm) Đọc số sau: 5 275

b) (1 điểm) Viết số sau: Tám nghìn bốn trăm năm mươi mốt

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

4 837 + 3 427

8 273 - 5 634

1304 x 7

3 258 : 9

Câu 3:

a) kiếm tìm X, biết: 7562 – X = 1928.

b) Tính cực hiếm biểu thức: 375 + 8 28

Câu 4. Có 128 cuốn sách được xếp phần đông vào 8 chồng. Hỏi 5 chồng có bao nhiêu quyển sách?

.......................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số gồm có :9 nghìn, 1 chục với 6 đơn vị là số:

A.9016

B.9106

C.9116

D.916

b) Số lớn nhất có 4 chữ số cơ mà chữ số ở mỗi sản phẩm đều không giống nhau là :

A.9999

B.9012

C.9876

D.9123

Câu 2 :Điền công dụng thích hòa hợp vào :

*

Câu 3 :Ghi Đ hoặc S vào ô̇:

a) từ bỏ 1000 cho 10 000 bao gồm 10 số tròn nghìṅ

b) 999m > 1kṁ

c)

*

1. C là vấn đề ở thân 2 điểm A và Ḃ

2. A, I, B là 3 điểm trực tiếp hànġ

Câu 4 :Đặt tính rồi tính:

2009 – 1503

1508 × 5

2763 : 9

Câu 5 :

a) Một khu đất hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 120m, chiều nhiều năm là 75m. Tính chiều rộng khu đất nền ấy.

b) Tính chu vi hình vuông vắn có cạnh bởi chiều dài khu đất nền nêu trên

Câu 6 :Ghi ra tất cả các cách bố trí 3 các bạn A, B, C vào ngồi chung tại một bàn, theo mẫu :

*

...................................

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng :

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) bốn số như thế nào được viết theo thiết bị tự từ phệ đến bé ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

Câu 2 :Cho hình tròn trụ tâm O

Hãy viết thương hiệu đoạn trực tiếp vào vị trí trống (…)

*

- cung cấp kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

Câu 3 :

a) Đặt tính rồi tính :

7368 – 5359

1405 × 6

b) tra cứu x, biết: 2009 : x = 7

Câu 4 :Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 224m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Câu 5 :Trong 1 năm :

a) gần như tháng nào tất cả 30 ngày ?

b) hồ hết tháng nào gồm 31 ngày ?

....................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ tất cả câu trả lời đúng nhất

Câu 1 :Số tất cả 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị được viết là :

a) 6553

b) 5635

c) 5653

Câu 2 :3426 = 3000 + … + trăng tròn + 6

Số phù hợp viết vào nơi chấm là:

a) 4000

b) 400

c) 40

Câu 3 :Số to nhất trong số số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890

b) 9980

c) 9990

Câu 4 :Trong hình dưới, trung điểm của đoạn thẳng AB là:

*

a)Điểm P

b)Điểm M

c)Điểm Q

Câu 5 :Đồng hồ nước chỉ :

*

a) 8 tiếng 15 phút

b) 9h 15 phút

c) 3h 40 phút

Câu 6 :Tháng tám trong năm có:

a) 29 ngày

b) 30 ngày

c) 31 ngày

Câu 7 :Ngày 30 tháng 5 là ngày nhà nhật thì ngày 1 tháng 6 cùng năm kia là:

a) sản phẩm công nghệ hai

b) sản phẩm ba

c) trang bị tư

Câu 8 :Các 2 lần bán kính có trong hình trụ tâm O bên là:

*

a) AB và MN

b) AB và CD

c) CD cùng MN

Phần 2.

Xem thêm: Tra Cứu Điểm Chuẩn Lớp 10 Năm 2020 Hải Phòng Năm 2021, Điểm Chuẩn Lớp 10 Năm 2021 Hải Phòng

Câu 1 :Viết những số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045

Theo đồ vật tự từ béo đến bé:…………………………………………………..