Tuyển tập trăng tròn đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 5 theo Thông tư 22 gồm bảng ma trận đề thi chuẩn chỉnh theo Thông tư 22. Mời quý thầy cô và những em cùng download về Đề thi thân kì 1 môn toán lớp 5 | để sẵn sàng cho kì thi thân kì 2 đạt tác dụng tốt. Chúc như mong muốn với việc học của bạn!

Bộ Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 5 học 2017 – 2018 theo Thông bốn 22

Đề thi thân kì 2 môn Toán lớp 5 5 học năm nhâm thìn – 2017 theo Thông bốn 22

Bộ đề thi thân học kì 2 lớp 5 5 năm 2016 – 2017 theo Thông tư 22

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán

PHẦN I: KIỂM TRA

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu giải đáp đúng:

Câu hỏi 1: những phân số được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5 B. 6,25 C. 0,625 D. 0,0625

Câu 2: Số đúng điền vào khu vực chấm 3 m3 76 dm3 = ……… m3 được:

A. 3,76 B. 3,760 C. 37,6 D. 3,076

Câu hỏi 3: Số tương xứng điền vào khu vực chấm của một giờ 25 phút = …….. Phút là:

A. 85 B. 125 C. 49 D. 1,25

Câu hỏi 4: Thể tích của hình lập phương gồm cạnh 2,1 cm là:

A. 4,41 centimet3 B. 44,1 centimet3 C. 9,261 centimet3 D. 92,61 centimet3

Câu hỏi 5: Diện tích hình trụ đường kính d = 5dm là:

A. 78,5 dm2 B. 196,25 dm2 C. 7,85 dm2 D. 19,625 dm2

Câu hỏi 6: 1 hình thang tất cả 2 lòng lần là lượt 26cm với 64cm. Nếu độ cao của hình thang là 30 centimet thì diện tích hình thang là:

A. 2700cm B. 2700cm2 C. 1350cm D. 1350cm2

Câu 7: 1 lớp học bao gồm 30 học tập trò, vào ấy bao gồm 12 nữ. Hỏi số nữ giới bằng bao nhiêu % số học tập trò cả lớp?

A. 40% B. 60% C. 25% D. 125%

Câu 8: 1 hình tam giác có diện tích s 600cm.2, chiều lâu năm đáy 40cm. Chiều cao của hình tam giác là:

A.15cm B.30cm C.30 D.15

PHẦN II: THẢO LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 17 phút 21 giây + 22 phút 15 giây

b) 25 ngày 6 giờ đồng hồ – 4 ngày 9 giờ

c) 17 5 6 tháng – 15 5 4 tháng

d) 16 tiếng 21 phút + 7 giờ đồng hồ 42 phút

Bài 2: search y:

a) yx 4,5 = 55,8

b) y: 2,5 = 25,42

bài 3: 1 phòng học tập hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 10m, chiều rộng lớn 6m, chiều cao 5m. Họ quét vôi trắng phía bên trong 4 bức tường bao quanh lớp học cùng trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao lăm mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m.2.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn toán

Bài 4: Tính toán bằng cách thuận lợi nhất:

13,25: 0,5 + 13,25: 0,25 + 13,25: 0,125

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 5

NĂM HỌC 2017 – 2018

Phần TÔI. Phần trắc nghiệm (4 điểm) từng ​​câu câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu 1: Đáp án C. 0,625

Câu 2: Đáp án D. 3,076

Câu 3: Đáp án A. 85

Câu 4: Đáp án C. 9,261cm3

Câu 5: Đáp án D. 19,625 dm2

Câu 6: Đáp án: D. 1350 centimet2

Câu 7: Đáp án A. 40%

Câu 8: Đáp án B. 30cm

Phần II. Tè luận:

Bài 1 (2 điểm): Đặt và tính đúng từng câu được 0,5 điểm.

a) 39 phút 36 giây

b) trăng tròn ngày 21 giờ

c) 2 5 2 tháng

d) 24 giờ đồng hồ 3 phút

Bài 2 (1 pt): mỗi câu lời giải đúng được 0,5 điểm

a) yx 4,5 = 55,8 b) y: 2,5 = 25,42

y = 55,8: 4,5 y = 25,42 x 2,5

y = 12,4 y = 63,55

Bài 3: (2 điểm): Gicửa ải pháp

Diện tích bảo phủ lớp học tập là:

(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2) 0,5đ

Diện tích trằn là:

10 x 6 = 60 (m2) 0,5đ

Diện tích cần phủ vôi là:

(160 + 60) – 7,8 = 212,2 (m.)2) 0,75 đ

Đáp số: 212,2 m2 0,25đ

Bài 4 (1 điểm):

13,25: 0,5 + 13,25: 0,25 + 13,25: 0,125

= 13,25 x 2 + 13,25 x 4 + 13,25 x 8 (0,5đ)

= 13,25 x (2 + 4 + 8)

= 13,25 x 14 (0,5đ)

= 185,5

Ma trận đề thi thân kì 2 môn Toán lớp 5 |

mạch loài kiến ​​thức,

kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Cấp 4

toàn thể

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chữ số

Số câu

2

trước nhất

trước nhất

2

2

Ghi bàn

1,0

1,0

1,0

1,0

2.0

Số lượng và phép đo đại lượng: thời kì, khối lượng

Số câu

trước nhất

trước nhất

trước nhất

trước nhất

Ghi bàn

0,5

2.0

0,5

2.0

Nhân tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích của các hình đang học.

Số câu

trước nhất

4

5

0

Ghi bàn

0,5

2.0

2,5

0

Gicửa ải những bài toán với tối đa 4 phép toán bao gồm nội dung hình học.

Xem thêm: Tổng Hợp 24 Game Âm Nhạc - Real Drum: Electronic Drum Set

Số câu

trước nhất

0

trước nhất

Ghi bàn

2.0

0

2.0

toàn thể

Số câu

4

trước nhất

4

trước nhất

0

trước nhất

trước nhất

số 8

4

Ghi bàn

2.0

2.0

2.0

1,0

0

2.0

1,0

4.0

6.0

.

 


Tuyển tập trăng tròn đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tứ 22 Tổng đúng theo đề thi thân học kì 2 lớp 5 môn Toán

Tuyển tập 20 đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông bốn 22 gồm bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tứ 22. Mời quý thầy cô và những em học trò cùng thiết lập về đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 để ôn tập sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi thân học kì 2 đạt tác dụng tốt. Chúc các em ôn tập tốt!Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 5 2017 – 2018 theo Thông bốn 22Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 5 học 2016 – 2017 theo Thông tư 22Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 5 năm 2016 – 2017 theo Thông bốn 22Đề thi thân học kì 2 lớp 5 môn ToánPHẦN I: TRẮC NGHIỆMKhoanh vào vần âm trước câu giải đáp đúng:Câu 1: Phân số viết dưới dạng số thập phân là:A. 62,5 B. 6,25 C. 0,625 D. 0,0625(adsbygoogle=window.adsbygoogle||<>).push()Câu 2: Số phù hợp điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm3 = ……… m3 là:A. 3,76 B. 3,760 C. 37,6 D. 3,076Câu 3: Số cân xứng điền vào khu vực chấm của 1 giờ 25 phút = ……..phút là:A. 85 B. 125 C. 49 D. 1,25Câu 4: Thể tích hình lập phương gồm cạnh 2,1 cm là:A. 4,41 cm3 B. 44,1 cm3 C. 9,261 cm3 D. 92,61 cm3Câu 5: Diện tích hình tròn có đường kính d = 5dm là:A. 78,5 dm2 B. 196,25 dm2 C. 7,85 dm2 D. 19,625 dm2Câu 6: 1 hình thang gồm độ nhiều năm 2 lòng lần là lượt 26cm và 64cm. Chiều cao hình thang 30 centimet thì diện tích hình thang là:A. 2700cm B. 2700cm2 C. 1350cm D. 1350cm2Câu 7: 1 lớp học có 30 học trò, trong ấy có 12 các bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao lăm % so với số học trò cả lớp?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||<>).push()A. 40% B. 60% C. 25% D. 125phần trămCâu 8: 1 hình tam giác có diện tích s 600cm2, độ nhiều năm đáy 40cm. độ cao của tam giác là:A.15cm B.30cm C.30 D.15PHẦN II: TỰ LUẬNBài 1: Đặt tính rồi tính:a) 17phút 21giây + 22 phút 15 giâyb) 25 ngày 6 giờ – 4 ngày 9 giờc) 17 5 6 tháng – 15 5 4 thángd) 16 giờ đồng hồ 21 phút + 7 tiếng 42 phútBài 2: tìm kiếm y:a) y x 4,5 = 55,8b) y : 2,5 = 25,42Bài 3: 1 phòng học dạng hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 10m, chiều rộng lớn 6m, chiều cao 5m. Người ta quét vôi bên trong 4 bức tường bảo phủ phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2.Bài 4: Tính bằng phương pháp thuận lợi nhất:13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25: 0,125Đáp án đề thi thân học kỳ II lớp 5 môn ToánNĂM HỌC 2017 – 2018Phần I. Trắc nghiệm (4đ) mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểmCâu 1: Đáp án C. 0,625Câu 2: Đáp án D. 3,076Câu 3: Đáp án A. 85Câu 4: Đáp án C. 9,261cm3Câu 5: Đáp án D. 19,625 dm2Câu 6: Đáp án: D. 1350 cm2Câu 7: Đáp án A. 40phần trămCâu 8: Đáp án B. 30cmPhần II. Tự luận:Bài 1 (2 đ): Đặt tính với tính đúng từng câu được 0,5 điểm(adsbygoogle=window.adsbygoogle||<>).push()a) 39 phút 36 giâyb) đôi mươi ngày 21 giờc) 2 5 2 thángd) 24 giờ 3 phútBài 2 (1 đ): làm đúng mỗi câu được 0,5 điểma) y x 4,5 = 55,8 b) y : 2,5 = 25,42y = 55,8 : 4,5 y = 25,42 x 2,5y = 12,4 y = 63,55Bài 3: (2 đ): bài xích giảiDiện tích phủ bọc lớp học tập là:(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2) 0,5đDiện tích trần nhà là:10 x 6 = 60 (m2) 0,5 đDiện tích nên quát vôi là:(160 + 60) – 7,8 = 212,2 (m2) 0,75đĐáp số: 212,2 m2 0,25 đBài 4 (1 đ):13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 : 0,125= 13,25 x 2 + 13,25 x 4 + 13,25 x 8 (0,5 đ)= 13,25 x (2 + 4 + 8)= 13,25 x 14 (0,5 đ)= 185,5Bảng ma trận đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5Mạch tri thức,kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLSố họcSố câu21122Số điểm1,01,01,01,02,0Đại lượng cùng đo đại lượng: thời kì, thể tíchSố câu1111Số điểm0,52,00,52,0Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích những hình sẽ học.Số câu1450Số điểm0,52,02,50Gicửa ải bài toán có tới 4 phép tính với nội dung hình học.Số câu101Số điểm2,002,0TổngSố câu414101184Số điểm2,02,02,01,002,01,04,06,0(adsbygoogle=window.adsbygoogle||<>).push()Tài liệu vẫn còn, mời chúng ta tải về giúp thấy tiếp

#Tuyển #tập #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Toán #lớp #theo #Thông #tư #Tổng #hợp #đề #thi #giữa #học #kì #lớp #môn #Toán