Đề thi thân kì 2 Hóa 8 năm 2021 - 2022 là tài liệu rất là hữu ích cơ mà romanhords.com muốn reviews đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 hóa 8

Đề kiểm tra giữa kì 2 chất hóa học 8 gồm 5 đề tất cả đáp án cụ thể kèm theo ma trận đề thi. Qua đó giúp chúng ta học sinh nhanh lẹ làm quen thuộc với kết cấu đề thi, ôn tập để đạt được công dụng cao vào kì thi sắp tới tới. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho những em học sinh của mình. Hình như các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi thân kì 2 Toán 8, đề thi giữa kì 2 môn lịch sử 8.


Bộ đề thi thân kì 2 môn hóa học 8 năm 2021 - 2022

Đề thi thân học kì 2 lớp 8 môn Hóa - Đề 1Đề thi giữa kì 2 môn hóa học 8 - Đề 2

Đề thi thân học kì 2 lớp 8 môn Hóa - Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 chất hóa học 8

TT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị loài kiến thức

Mức độ loài kiến thức, khả năng

cần kiểm tra, đánh giá

Số thắc mắc theo các mức độ thừa nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

1

Chương 4

Oxi - ko khí

Tính chất của oxi.

Nhận biết

- đặc thù vật lí của oxi: Trạng thái, color sắc, mùi, tính chảy trong nước, tỉ khối so với không khí.

- tính chất hoá học tập của oxi : Oxi là phi kim hoạt động hóa học tập mạnh đặc trưng ở nhiệt độ cao: công dụng với số đông kim một số loại (Fe, Cu...), những phi kim (S, cùng hợp chất (CH4...).

- Hoá trị của oxi trong các hợp chất thường bằng II.

Thông hiểu

- Quan ngay cạnh thí nghiệm hoặc hình ảnh phản ứng của oxi với Fe, S, P, C, rút ra được nhận xét về đặc thù hoá học của oxi.

Vận dụng

- Viết được những PTHH.

- Tính được thể tích khí oxi (đktc) thâm nhập hoặc chế tạo thành trong bội phản ứng.

Vận dụng cao

Lập bí quyết hóa học tập của oxit

2

1*

2

Sự Oxi hóa, phản bội ứng hóa hợp, ứng dụng của oxi

Nhận biết

Biết được:

- Sự oxi hoá là sự tính năng của oxi cùng với một chất khác.

- quan niệm phản ứng hoá hợp.

- nhận ra được một số trong những phản ứng hoá học cụ thể thuộc một số loại phản ứng hoá hợp.

- Thông hiểu

Xác định được bao gồm sự oxi hoá trong một vài hiện tượng thực tế.

Vận dụng

- vận dụng của oxi vào đời sống với sản xuất.

2

3

Oxit

Nhận biết

Biết được:- Định nghĩa oxit.

- bí quyết gọi tên oxit nói chung, oxit của kim loại có khá nhiều hóa trị, oxit của phi kim có khá nhiều hóa trị.

- phương pháp lập CTHH của oxit.

- khái niệm oxit axit, oxit bazơ.

- hotline được tên một số trong những oxit theo cách làm hoá học tập hoặc ngược lại.

Thông hiểu

- Phân các loại được oxit bazơ, oxit axit nhờ vào CTHH của một vài chất nạm thể.

Vận dụng

- Vận dụng đặc thù của Oxi để xử lý một số vấn đề thực tiễn liên quan cho chúng.

- Lập CTHH oxit khi biết hoá trị của yếu tắc và ngược lại biết CTHH cụ thể, tìm kiếm hoá trị của nguyên tố.

Vận dụng cao

+ Lập được CTHH của oxit phụ thuộc vào hóa trị, phụ thuộc vào % các nguyên tố

3

4

Điều chế Oxi, làm phản ứng phân bỏ + thực hành

Nhận biết

- phương thức điều chế oxi vào phòng nghiên cứu (hai giải pháp thu khí oxi) - tư tưởng phản ứng phân huỷ .

Thông hiểu

- xác định được một số phản ứng cụ thể thuộc nhiều loại phản ứng phân hủy tuyệt phản ứng hóa hợp.

Vận dụng

- Viết được các PTHH pha chế khí oxi trường đoản cú KMnO4 với từ KClO3.

Vận dụngcao

- Tính thể tích khí oxi điều chế được (ở đktc) trong phòng thí nghiệm với trong công nghiệp.

2

5

Không khí, sự cháy + luyện tập

Nhận biết

Biết được:

- yếu tắc của không khí theo thể tích cùng theo khối lượng.

- Sự oxi hoá chậm là sự việc oxi hoá có toả nhiệt nhưng mà không phát sáng.

- Sự cháy là sự việc oxi hoá gồm toả nhiệt và phát sáng.

- Ôn tập lại kỹ năng và kiến thức trong chủ thể oxi

- biệt lập được sự oxi hoá lừ đừ và sự cháy trong một số trong những hiện tượng của đời sống với sản xuất

Thông hiểu

- các điều kiện phát sinh và dập tắt sự cháy; giải pháp phòng cháy và dập tắt đám cháy trong trường hợp cụ thể; biết cách tạo nên sự cháy có lợi xảy ra một biện pháp hiệu quả.

Vận dụng

- Sự ô nhiễm không khí với cách đảm bảo không khí không bị ô nhiễm.

3

1*

6

Chương 5. Hiđro – Nước

Tính chất, vận dụng của hiđro

Nhận biết

- đặc điểm vật lí của hiđro: Trạng thái, màu sắc sắc, tỉ khối, tính tan trong nước.

- đặc điểm hoá học tập của hiđro : tính năng với oxi, với oxit kim loại. Khái niệm về việc khử và hóa học khử.

- áp dụng của hiđro : có tác dụng nhiên liệu, nguyên vật liệu trong công nghiệp.

- Tính được thể tích khí hiđro (đktc) gia nhập phản ứng và sản phẩm

Thông hiểu

- Quan liền kề thí nghiệm hoặc hình hình ảnh thực nghiệm, rút ra được trao xét về đặc điểm vật lí và đặc điểm hoá học tập của hiđro.

Vận dụng

- Viết được PTHH minh hoạ tính khử của hiđro. - Tính được thể tích khí hiđro (đktc) tham gia phản ứng cùng sản phẩm

Vận dụng cao

- Tính được thể tích khí hiđro (đktc) gia nhập phản ứng và sản phẩm. Biện luận lượng hóa học phản ứng còn dư

2

1*

7

Điều chế

hiđro, phản

ứng thế

Nhận biết

- phương pháp điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm biện pháp thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy nước cùng đẩy không khí.

- phản bội ứng thế. Là phản bội ứng ứng trong đó nguyên tử đơn chất thay thế nguyên tử của nguyên tố khác trong phân tử vừa lòng chất.

- Viết được những PTHH pha trộn khí hiđro từ kim loại (Zn, Fe) cùng dung dịch axit ( HCl, H2SO4 loãng).

Thông hiểu

- Quan tiếp giáp thí nghiệm, hình ảnh... Rút ra được trao xét về phương thức điều chế và cách thu khí hiđro.

Vận dụng

Phân biệt bội nghịch ứng gắng với phản ứng oxi hoá - khử. Nhận biết phản ứng thế trong các PTHH cố kỉnh thể.

Vận dụng cao

- Tính được thể tích khí hiđro pha chế được ở đkc

2

1*

Tổng

16

1,5

Tỉ lệ % từng mức độ dấn thức

40%

30%

Tỉ lệ chung

70%


Đề thi giữa kì 2 Hóa 8 năm 2021

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm, từng câu 0,25 điểm)

Em nên chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Oxi là chất khí ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí.

B. Oxi là hóa học khí tung vô hạn vào nước với nặng hơn không khí.

C. Khí oxi dễ dàng dàng chức năng được với rất nhiều đơn chất và vừa lòng chất

D. Ở ánh sáng cao, khí oxi dễ dàng tính năng được với tương đối nhiều đơn chất (Kim loại, phi kim) và hợp chất.

Câu 2: Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy ko khí dựa vào tính hóa học nào tiếp sau đây của oxi?

A. Khí O2 nặng rộng không khí

B. Khí O2 là khí ko mùi.

C.Khí O2 dễ hoà tung trongnước

D. Khí O2 nhẹ hơn không khí

Câu 3: Hai hóa học khí khối lượng nhẹ hơn không khí là

A. H2và N2

B. H2và CO2

C. H2 và O2

D. H2 với SO2

Câu 4: Đâu là phản ứng hóa hợp trong những phản ứng hoá học tập sau?

A. MgCO3MgO + CO2

B. H2O + SO2 H2SO3

C. 2HCl + CaO →CaCl2+ H2O

D. Sắt + H2SO4FeSO4 + H2

Câu 5: Cho hồ hết chất sau: CaO, Mg(OH)2, Na2O, CuO, KOH, H3PO4 các chất là oxit?

A. CaO, Na2O, KOH, CuO

B. Mg(OH)2, KOH, H3PO4

C.CaO, Na2O, CuO

D. CuO, KOH, H3PO4

Câu 6: dãy gồm các chất thuộc một số loại oxit axit là

A. CO2, SO2, Na2O,

B. CaO, CO2, SO2

C. SO2, SO3, P2O5

D. CO2, P2O5, Fe2O3


Câu 7: công thức hóa học tập điphotpho pentaoxit là:

A. P2O5

B. P2O3

C.PO

D. P5O2.

Câu 8: Trong chống thí nghiệm, khí oxi được pha chế từ nguyên liệu nào?

A. KMnO4hoặc KClO3

B. KMnO4hoặc KCl

C. Không khí hoặc nước

D. Không khí hoặc KMnO4

Câu 9: Phản ứng làm sao dưới đấy là phản ứng phân hủy?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

C. CaO + H2O → Ca(OH)2

D. Ca(HCO3)2 → CaCO3+CO2+H2O

Câu 10: Điều xác định nào sau đây là đúng: không khí là

A. Một chất

B. Một 1-1 chất

C. Một thích hợp chất

D. Một hỗn hợp

Câu 11: Sự cháy là

A. Sự oxi hóa gồm tỏa nhiệt tuy thế không phân phát sáng

B. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

C. Sự oxi hóa tuy nhiên không tỏa nhiệt.

D. Sự oxi hóa nhưng lại không phát sáng.

Câu 12: lựa chọn câu trả lời đúng trong số câu sau đây về nhân tố theo thể tích của không khí:

A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm…).

B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% những khí khác (CO2, CO, khí hiếm…).

D.21% khí oxi, 78% những khí khác, 1% nitơ.

Câu 13: Khí Hiđro được dùng để làm nạp vào khinh khí mong vì:

A.khí H2 là solo chất.

B. Khí H2 là khí nhẹ nhất.

C. Khí H2 lúc cháy tỏa những nhiệt.

D. Khí H2 không nhiều tan vào nước.

Câu 14 : các thành phần hỗn hợp của hiđro cùng với oxi nổ mạnh nhất khi tỉ lệ H2: O2 là

A. 1:1

B. 3:1

C. 2:1

D. 4:1

Câu 15: Cho những chất sau: HCl, CaO, Mg, S, O2, NaOH, Fe. Các chất dùng làm điều chế khí H2 là:

A. HCl, CaO.

B. Mg, NaOH, Fe.

C. HCl, S, O2.

D. HCl, Mg, Fe.

Câu 16: trong các phản ứng sau, phản bội ứng gắng là:

A. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

B. 2KClO3 2KCl + 3O2

C. 3Fe + 2O2 Fe3O4


D. 2Al + 3Cl2 2AlCl3

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 17: (2,0 điểm) Hoàn thành những phương trình làm phản ứng sau:

a . C4H10 + O2.→..... + ........

b. Sắt + ........... →Fe3O4

c. H2+ O2................→

d. Al + O2.....→

Câu 18 : (1 điểm) Hãy lý giải hiện tượng sau: lúc quạt gió vào bếp củi vừa bị tắt, lửa đã bùng cháy?

Câu 19: (3 điểm) Cho 13 gam kẽm phản ứng trọn vẹn với dung dịch axit clohiđric (vừa đủ).

a. Tính thể tích khí hidro ra đời (đktc)?

b. Giả dụ dùng toàn bộ lượng hidro bay ra ở trên rước khử 12 gam bột CuO ở ánh nắng mặt trời cao thì hóa học nào còn dư? Dư bao nhiêu mol?

Cho biết: Cu = 64; Zn = 65; O = 16;

Đáp án đề thi thân học kì 2 lớp 8

Hướng dẫn chung:

Chú ý: - Học sinh có thể giải theo những cách khác nhau, nếu đúng thì giám khảo vẫn đến điểm tối đa ứng với phần đó.

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

CâuĐáp án các mã đềĐiểm
Mã đề 01Mã đề 02
Câu 1DA0.25
Câu 2AA0,25
Câu 3AC0,25
Câu 4BA0,25
Câu 5CB0,25
Câu 6CC0,25
Câu 7AA0,25
Câu 8AD0,25
Câu 9DB0,25
Câu 10DD0,25
Câu 11BD0,25
Câu 12CC0,25
Câu 13BC0,25
Câu 14CD0,25
Câu 15DA0,25
Câu 16AB0,25

II. TỰ LUẬN (6,0điểm)

Câu 17 (2,0 điểm). Hoàn thành những phương trình bội nghịch ứng sau:

..................

Đề thi thân kì 2 môn chất hóa học 8 - Đề 2

Đề thi giữa kì 2 hóa học 8

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Phương trình hóa học nào tiếp sau đây không xẩy ra phản ứng.

A. 4P + 5O2

*
2P2O5

B. 4Ag + O2

*
2Ag2O

C. Co + O2

*
CO2

D. 2Cu + O2

*
2CuO

Câu 2. tên gọi của oxit N2O5 là

A. Đinitơ pentaoxit

B. Đinitơ oxit

C. Nitơ (II) oxit

D. Nitơ (II) pentaoxit

Câu 3. Chất công dụng với nước tạo nên dung dịch axit là:

A. CaO

B. BaO

C. Na2O

D. SO3

Câu 4. Dãy chất dưới đây chỉ gồm những oxit:


A. MgO; Ba(OH)2; CaSO4; HCl

B. MgO; CaO; CuO; FeO

C. SO2; CO2; NaOH; CaSO4

D. CaO; Ba(OH)2; MgSO4; BaO

Câu 5. Dãy hóa chất nào bên dưới đây dùng để điều chế oxi trong chống thí nghiệm

A. Không khí, KMnO4

B. KMnO4, KClO3

C. NaNO3, KNO3

D. H2O, không khí

Câu 6. bội phản ứng phân diệt là

A. Cha + 2HCl → BaCl2 + H2

B. Cu + H2S → CuS + H2

C. MgCO3 → MgO + CO2

D. KMnO4 → MnO2 + O2 + K2O

Câu 7. người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là nhờ nhờ vào tính chất.

A. Khí oxi rã trong nước

B. Khí oxi ít tan vào nước

C. Khí oxi cạnh tranh hóa lỏng

D. Khí oxi nhẹ nhàng hơn nước

Câu 8. Thành phần những chất trong không khí:

A. 9% Nitơ, 90% Oxi, 1% những chất khác

B. 91% Nitơ, 8% Oxi, 1% các chất khác

C. Một nửa Nitơ, một nửa Oxi

D. 21% Oxi, 78% Nitơ, 1% những chất khác

Câu 9. Phương pháp nào để dập tắt lửa do xăng dầu?

A. Quạt

B. Che chăn bông hoặc vải vóc dày

C. Sử dụng nước

D. Cần sử dụng cồn

Câu 10. Tính cân nặng KMnO4 biết nhiệt độ phân thấy 2,7552 l khí cất cánh lên

A. 38,678 g

B. 37,689 g

C. 38,868 g

D. 38,886 g

Phần 2. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Hoàn thành phản bội ứng những phương trình chất hóa học sau

a) P2O5 + H2O → ....

b) Mg + HCl → .....+ .....

c) KMnO4 → ......+ ......+ O2

d) K + H2O → ....

e) C2H4 + O2 → ......+ H2O

Câu 2. (2 điểm)

a. Trong dãy các oxit sau: H2O; Al2O3; CO2; FeO; SO3; P2O5; BaO. Phân một số loại oxit và điện thoại tư vấn tên khớp ứng với mỗi oxit đó?

b. Trong một oxit của sắt kẽm kim loại R (hóa trị II), nguyên tố R chiếm 71,429% về khối lượng. Tìm phương pháp phân tử và hotline tên của oxit trên.

Câu 3. (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 23,3 gam lếu hơp 2 kim loại Mg với Zn vào bình bí mật đựng khí oxi, sau phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 36,1 gam các thành phần hỗn hợp 2 oxit.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Lớp 5 Trang 88 Diện Tích Hình Tam Giác

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) đã dùng làm đốt cháy lượng sắt kẽm kim loại trên

c) Tính khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp trên.

---------------HẾT---------------

Đáp án Đề thi Hóa 8 giữa học kì 2

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng 0,3 điểm

1B2A3D4B5B
6C7B8D9B10C

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1.

a) P2O5 + H2O → H3PO4

b) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

c) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

d) 2K + H2O → 2KOH

e) C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

Câu 2. A

Oxit axitOxit bazoTên hotline tương ứng
Na2ONatri oxit
Al2O3Nhôm oxit
CO2Cacbonđioxit
N2O5Đinito pentaoxit
FeOSắt (II) oxit
SO3Lưu trioxit
P2O5Điphotpho pentaoxit

b.