Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 được Tìm Đáp Án, sưu tầm chọn lọc từ những bộ đề chất lượng giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về các đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán này.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 toán 3


Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

1. 6 x 7 = ... Số cần điền vào dấu ba chấm là:

A. 13

B. 42

C. 32

D. 41

2. 1/4 của 36 cm là:

A. 8 cm

B. 7 cm

C. 6 cm

D. 9 cm

3. 4 gấp 8 lần là:

A. 32

B. 34

C. 36

D. 38

4. Trong phép chia có dư, với số chia là 4 thì số dư lớn nhất trong phép chia đó là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 5

5. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác:

A. 1 hình tam giác

B. 2 hình tam giác

C. 3 hình tam giác

D. 4 hình tam giác

6. Con 5 tuổi, tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Vậy mẹ mấy tuổi?

A.11 tuổi

B. 28 tuổi

C. 30 tuổi

D. 35 tuổi

Phần II: Tự luận

1. Đặt tính rồi tính:

a) 352 + 95

…………………………………

…………………………………

…………………………………

b) 417 - 98

…………………………………

…………………………………

…………………………………

c) 26 x 4

…………………………………

…………………………………

…………………………………

d) 86 : 2

…………………………………

…………………………………

…………………………………

2. Tìm x:

a) x : 4 = 17

…………………………………

…………………………………

…………………………………

b) 56 : x = 7

…………………………………

…………………………………

…………………………………

3. Tính:

a) 4 x 8 + 26

…………………………………

…………………………………

…………………………………

b) 6 x 6 – 25

…………………………………

…………………………………

…………………………………

3. Trong vườn có 35 cây ăn quả, 1/5 số cây đó là cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Kết quả của phép cộng 645 + 302 là:

A. 847

B. 957

C. 947

D. 907

2. Kết quả của phép trừ 671 - 424 là:

A. 147

B. 246

C. 247

D. 347

3. Kết quả của phép nhân 6 × 7 là:

A. 45

B. 35

C. 32

D. 42

4. Kết quả của phép nhân 7 × 8 là:

A. 49

B. 72

C. 65

D. 56

5. Kết quả của phép chia 54 : 6 là:

A. 6

B. 7

C. 9

D. 8

6. Hình tam giác có độ dài các cạnh là: 15cm, 12cm, 18cm, thì chu vi hình tam giác đó là:

A. 48cm

B. 55cm

C. 45cm

D. 54cm

II. Phần tự luận:

1. Thực hiện các phép tính:

2. Tính

a) 5 x 7 + 14 =…………….

b) 48 : 6 + 13 =……………

3. Tìm x

a) 3 × x = 93

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

b) x : 5 = 25

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

4. Mẹ nuôi được 24 con gà, số vịt mẹ nuôi nhiều gấp 4 lần số gà. Hỏi mẹ đã nuôi được bao nhiêu con vịt?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I. Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1. Trong các số 375, 421, 753, 735 số lớn nhất là :

A.375

B. 421

C. 753

D. 735

2. 1/4 của 24 lít là ……….. lít

A. 5

B. 7

C. 6

D. 8

3. 42 : 7 =?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

4. 6 gấp lên 7 lần là:

A. 36

B. 42

C. 48

D. 54

5.

Xem thêm: Lọc Bb Không Tương Tác Trên Facebook Bằng Điện Thoại, Cách Lọc Bạn Be Không Tương Tác Trên Iphone

Điền dấu >, Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.