Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22


Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé bỏng nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng tức thì sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) tác dụng đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong những tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)

A. Trang bị bảy, công ty nhật

B. Sản phẩm công nghệ hai, thứ ba, máy tư

C. Máy hai, lắp thêm ba, máy tư, thiết bị năm

D. Máy hai, sản phẩm ba, đồ vật tư, thứ năm, thứ sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh hoạt trong hình tròn (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống là: 20 + 65 = … + đôi mươi (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D.

Xem thêm: Acc Role La Gì Trên Facebook, Tìm Hiểu Nghĩa Của “Role” Chuẩn Ngữ Pháp Nhất

65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với công dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải việc (Mức 3)

Cây bòng nhà Nam tất cả 65 quả, tía đã hái xuống 34 quả nhằm bán. Hỏi bên trên cây bưởi nhà phái nam còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số phù hợp vào khu vực chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99