Bạn đã xem văn bản tài liệu Đề thi 8 tuần học kì I môn Toán lớp 11, để cài đặt tài liệu về máy chúng ta click vào nút download ở trên


Bạn đang xem: Đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 11

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO nam ĐỊNH Trường trung học phổ thông Nguyễn DuĐỀ THI 8 TUẦN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007 - 2008Môn Toán lớp 11Mã đề: 534Thời gian làm cho bài: 90 phút(Không kể thời gian phát đề)Phần I. Trắc nghiệm khả quan (4,0 điểm)Chọn một phương pháp (hoặc A, hoặc B, hoặc C, hoặc D) và vấn đáp vào bài tuân theo mẫu ngơi nghỉ phần để ý của đề thi.Câu 1. Cùng bề mặt phẳng Oxy, mang lại đường trực tiếp d có phương trình 2x - 3y + 4 = 0. Đường thẳng nào dưới đây là ảnh của d qua phép đối xứng tâm O? A. 2x + 3y - 4 = 0 B. -2x - 3y - 4 = 0 C. 2x - 3y - 4 = 0 D. -2x + 3y - 4 = 0 Câu 2. Trong các phương trình sau, cùng với m là tham số. Phương trình nào vô nghiệm? A. Sinx + mét vuông + 1 = 0 B. Cos2x = cosx C. Tanx = m2 + 1 D. 3sinx - 2 = 0 Câu 3. Từ những chữ số 1; 3; 5 ta rất có thể lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có các chữ số không giống nhau? A. 15 B. 3 C. 6 D. 27 Câu 4. Trong phương diện phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho và M(-1;-3). Tọa độ của M" là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo là: A. (1;-2) B. (-1;2) C. (-2;1) D. (2;-1) Câu 5. Hàm số tất cả tập xác định là: A. B. C. D. 1 Câu 6. Vào mp Oxy cho điểm M(20; 11). Điểm nào sau đây là hình ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox? A. M"(-20 ; 11) B. M"(11; 20) C. M"(20; -11) D. M"(-20; -11) Câu 7. Xác minh nào sau đó là sai? Trên khoảng tầm A. Hàm số y = cotx nghịch biến hóa B. Hàm số y = sinx đồng vươn lên là C. Hàm số y = tanx đồng biến D. Hàm số y = cosx đồng biến hóa Câu 8. Số nghiệm của phương trình thuộc khoảng chừng là: A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 9. Trong số mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai? A. Hai đường tròn bất kì luôn luôn đồng dạng. B. Hai đường thẳng bất kì luôn luôn đồng dạng. C. Hai hình vuông vắn bất kì luôn đồng dạng. D. Nhị hình chữ nhật bất kì luôn đồng dạng. Câu 10. Trong các hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm số lẻ? A. Y = sinx + cosx B. Y = sin3x.cos2x C. Y = -cosx D. Y = sin2x + 2cosx Câu 11. Trong mp Oxy mang đến đường tròn (C) : (x - 1)2 + (y - 1)2 = 4. Đường tròn nào trong số đường tròn sau là hình ảnh của (C) qua phép vị tự trung tâm O tỷ số k = 2? A. (x - 2)2 + (y - 2)2 = 8 B. (x - 2)2 + (y - 2)2 = 16 C. (x + 2)2 + (y + 2)2 = 16 D. (x - 1)2 + (y - 1)2 = 8 Câu 12. Số hạng thiết bị 3 trong khai triển của là: A. -20x B. -20 C. 20x D. đôi mươi Câu 13. Trong những mệnh đề sau, mềnh đề nào sai? A. Phép đối xứng vai trung phong I là phép quay trọng điểm I, góc quay -180o. B. Phép vị tự trở thành mỗi mặt đường thẳng a thành con đường thẳng a" tuy vậy song với a. C. Phép vị từ là phép đối xứng tâm khi tỉ số vị tự k = -1. D. Trung khu vị từ bỏ của 2 con đường tròn nằm trên tuyến đường nối tâm của 2 đường tròn. Câu 14. Cùng với , phương trình bao gồm nghiệm là: A. B. C. D. Câu 15. Tam giác ABC vuông A bao gồm AB = 3cm, AC = 4cm. Phép đồng dạng F tất cả được bằng phương pháp thực hiện thường xuyên phép tịch tiến theo vectơ cùng phép vị trường đoản cú tỉ số k = -3. Phép đồng dạng F đổi thay tam giác ABC thành tam giác A"B"C". Diện tích tam giác A"B"C" là A. -18cm2 B. 18cm2 C. 12cm2 D. 54cm2 Câu 16. đến tam giác phần đông ABC, với O là chổ chính giữa đường tròn ngoại tiếp. Phép cù nào dưới đây biến tam giác ABC thành bao gồm nó? A. Q(O,) B. Q(O,) C. Q(O,) D. Q(O,) Phần II. Tự luận (6,0 điểm)Câu 17. Giải những phương trình saua) cos5x + sin5x = 2 b) 2sin2x – 3sinxcosx + 5cos2x = 2Câu 18. Tìm kiếm GTLN với GTNN của hàm số: Câu 19.

Xem thêm: Thuyết Minh Đoạn 1 Bài Bình Ngô Đại Cáo (Kèm Dàn Ý) Lớp 10, Thuyết Minh Hai Đoạn Đầu Bài Bình Ngô Đại Cáo

Tìm số hạng không cất x trong triển khai .Câu 20. Trong khía cạnh phẳng Oxy cho 2 đường tròn (C): x2 + y2 + 2x – 4y – 11 = 0 Viết phương trình hình ảnh của (C) qua phép đối xứng trục Ox.Tìm phép tịnh tiến thay đổi (C) thành (C3): (x – 10)2 + (y + 5)2 =16.-------------------------------- không còn --------------------------------Chú ý:Ghi mã đề vào phần phách và phần bài xích làm.Ghi đáp án các câu trắc nghiệm theo chủng loại sau:Câu12345678Đáp ánABCDDCBACâu910111213141516Đáp ánBCADCABDĐáp án trắc nghiệm không được tẩy xóa.