Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 sở hữu tưới 50 đề thi học tập kì 1, gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề ôn thi cuối học kì 1 cho học viên của mình. Đồng thời, cũng giúp các em tất cả thêm tài liệu tham khảo, nhằm ôn thi học tập kì 1 thật tốt.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn toán năm học 2021

Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 có đáp án, còn làm các em luyện giải đề, thay chắc kết cấu đề thi cũng tương tự các dạng bài bác tập thường chạm chán trong đề thi cuối học tập kì 1 để ôn thi kết quả hơn. Cụ thể mời thầy cô và các em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của romanhords.com:


Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong những số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5t 8 kilogam = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong những số sau số nào phân chia hết mang lại 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong các góc dưới đây, góc như thế nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là nỗ lực kỉ vật dụng bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo thứ tự từ bé nhỏ đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng cộng tuổi của người mẹ và con là 57 tuổi. Mẹ hơn bé 33 tuổi. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) search số bị chia nhỏ dại nhất trong phép chia tất cả thương là 12 và số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, mang lại ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5t 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm 2016 là gắng kỉ trang bị bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo lắp thêm tự từ nhỏ nhắn đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Từ luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và thực hiện tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Công dụng là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện thể nhất: có tác dụng đúng mỗi phần cho 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của chị em là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của bé là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia nhỏ bé nhất là : 20

Số bị chia bé nhỏ nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng( từ câu 1 mang đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 hiểu là:

A. Bốn mươi năm nghìn bố trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn tía trăm mười bảy

C. Tứ mươi lăm nghìn tía trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của hai số là 27. Số nhỏ xíu là 19 thì số phệ là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên gồm …..

A. Tư góc nhọn, nhì góc tù cùng hai góc vuông

B. Tư góc nhọn, hai góc tù cùng một góc vuông

C. Tứ góc nhọn, một góc tù với hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện thể nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho những chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số vẫn cho, hãy viết số lớn số 1 chia hết cho 2, 3 cùng 5, những chữ số hồ hết khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tra cứu x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một shop trong hai tháng bán được 3 450m vải. Tháng đầu tiên bán được ít hơn tháng máy hai là 170m vải. Hỏi từng tháng shop đó bán tốt bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số sẽ là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài xích giải

Tháng đồ vật nhất cửa hàng bán được số mét vải là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng thứ hai siêu thị bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: những câu: 6,8,9,10: HS biết để tính chính xác là được tính một nửa số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số tư trăm linh hai nghìn tứ trăm hai mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7 yến 8 kilogam =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: chưng Hồ sinh vào năm 1980.Bác hồ nước sinh vào vắt kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cộng của nhị số 42 và 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2. tra cứu x :


Bài 3. Cả nhị lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên các góc có trong hình mẫu vẽ sau:Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 phát âm là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm bố mươi tám nghìn tư nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn cha trăm tám mươi bốn triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tứ năm trăm nhì mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu bố trăm tám mươi tư nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) các số tiếp sau đây số nào phân chia hết cho 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ bé đến lớn:

a) Theo máy tự từ bé đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Các Bước Đăng Ký Tài Khoản Google Developer Để Up Game Android Kiếm Tiền Qua Thu Phí Hay Quảng Cáo

b) Theo đồ vật tự từ bự đến bé:..............................................................................................