Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 8 gồm 60 đề kiểm tra unique học kì 1 gồm đáp án chi tiết kèm theo được tổng đúng theo từ đề thi chủ yếu thức của các năm học trước.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 toán 8

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Toán giúp mang đến quý thầy cô và những em ôn tập củng ráng kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng mang lại kì thi học tập kì 1 lớp 8 sắp tới tới. Đề thi tất cả đáp án kèm theo các em sẽ tiện lợi so sánh với hiệu quả của mình. Đồng thời đó cũng là bốn liệu có lợi giúp cô giáo ra đề ôn tập cho chúng ta học sinh. Ngoài ra các bạn học sinh lớp 8 đọc thêm đề thi học kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, lịch sử, GDCD. Vậy sau đó là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.


Bộ đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 8


Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm) học sinh chn câu vấn đáp đúng đến mỗi thắc mắc sau rồi ghi vào giấy làm bài

Câu 1 . Biểu thức không đủ của hằng đẳng thức:

*
 là:

A. 4 xy

B. - 4xy

C. 2 xy

D. -2 x y

Câu 2. công dụng của phép nhân:

*
bằng:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. công dụng của rút gọn biểu thức :

*

A. X2 + 4x - 2

B. X2 - 4x + 4

C. X2 + 4x + 4

D. X2 - 4x - 4

Câu 4 . Phân thức nghịch hòn đảo của phân thức

*
 là phân thức nào dưới đây :

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

Câu 5 . Phân thức đối của phân thức

*
là :

A.

*

B.

*

C.

*

D. Cả A, B, C rất nhiều đúng

Câu 6 . Hình nào dưới đây có 4 trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7 . mang đến hình thang ABCD có AB/ / CD, thì hai cạnh đáy của nó là :

A. AB ; CD

B. AC ;BD

C. AD; BC

D. Cả A, B, C đúng

Câu 8 . Cho hình bình hành ABCD bao gồm số đo góc

*
, vậy số đo góc D bằng:

A. 700

B. 750

C. 800

0.850

Câu 9. Một miếng đất hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh lần lượt là 4m và 6m ; fan ta làm bồn hoa hình vuông cạnh 2m, phần đất còn lại để trồng cỏ, hỏi diện tích trồng cỏ là từng nào m2?

A. 24

B. 16

C. 20

D. 4

Câu 10. Số đo một góc trong của ngũ giác đều là từng nào độ ?

A. 1200

B. 1080

C. 720

D. 900

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1 (1,25 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử


a)

*

b)

*

Bài 2 (1,25 điểm) mang lại 2 đa thức :

*
với B=2 x+1

a) Tìm nhiều thức thương với dư trong phép phân chia A mang lại B

b) tìm kiếm m nhằm A phân tách hết đến B

Bài 3. (1,5 điểm) thực hiện rút gọn các biểu thức:

a)

*

b)

*

Bài 4. (3,5 điểm) mang lại tam giác ABC, điện thoại tư vấn D, E, F theo lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC; với M, N, P, Q theo sản phẩm công nghệ tự là trung điểm những đoạn trực tiếp DA, AE, EF, FD.

a) bệnh minh: EF là mặt đường trung bình của tam giác ABC

b) bệnh minh: những tứ giác DAEF; MNPQ là hình bình hành

c) lúc tam giác ABC vuông tại A thì các tứ giác DAEF; MNPQ là hình gì ? triệu chứng minh?

d)Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác MNPQ là hình vuông?

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 2

A. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) học sinh chọn câu trả lời đúng mang đến mỗi thắc mắc sau rồi ghi vào giấy làm bài:

Câu 1. Vế cần của hằng đẳng thức:

*
. . Là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 công dụng của phép chia

*
bằng :

A.

*

B. 3 xy

C. -3 xy

D.

*

Câu 3: Rút gọn biểu thức

*
 được hiệu quả nào sau đây?

A.

*


B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4 . Phân thức đối của phân thức

*
 là phân thức :

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5 . Điều kiện xác minh của phân thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. Hình nào tiếp sau đây không bao gồm trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. cho hình thang ABCD tất cả AB // CD, thì độ dài mặt đường trung bình của hình thang được tính theo bí quyết nào tiếp sau đây ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8 . Tứ giác ABCD bao gồm số đo góc A =750 ; góc B =1150 ; góc C =1000. Vậy số đo góc D bằng

A. 700

B. 750

C. 800

D. 850

Câu 9. Một hình vuông vắn có diện tích bằng diện tích s một hình chữ nhật gồm chiều rộng 2 m và chiều dài 8 m, độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là:

A. 2 m

B. 4 m

C. 6 m

D. 8 m

Câu 10. Hình nhiều giác lồi 6 cạnh bao gồm bao nhiêu đường chéo

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1: (1.5 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*

Bài 2: (2,0 điểm)

*

*

Bài 3: (3,5 điểm ) mang đến

*
trung con đường AD, gọi E là trung điểm của AB,
*
là vấn đề đối xứng của điểm D qua E.


1. Chứng minh: Tứ giác ANBD là hình bình hành

2. Tìm đk của tam giác ABC để tứ giác ANBD là :

a) Hình chữ nhật

b) Hình thoi

c) Hình vuông

3. Call M là giao điểm của NC với AD, chứng minh

*

Bài 4 (0,5 điểm) Cho x, y , z là ba số không giống 0 cùng

*
. Tính giá trị của biểu thức :

*

Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM. Học viên khoanh tròn vào đáp án có câu trả lời đúng

Câu 1 . Vế còn sót lại của hằng đẳng thức :

*
 là

*

Câu 2. Phân tích nhiều thức :

*
 thành nhân tử ta được công dụng là:

*

*

*

*

Câu 3. Kết trái của phép tính:

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 4. Điều kiện xác định của phân thức

*
 là :

*

*

*

D. Cả B cùng C

Câu 5. Phân thức nghịch đảo của phân thức

*
là :

*

*

*

*

Câu 6. Hình nào tiếp sau đây có 2 trục đối xứng:

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. Hình bình hành ABCD cần có thêm đk gì để đổi mới hình thoi

A. Nhì đường chéo vuông góc

B. Hai cạnh liên tiếp bằng nhau

C. Gồm một góc vuông

D. Cả A cùng B đa số đúng

Câu 8. Hình thang MNPQ có 2 lòng MQ = 12 cm, NP = 8 cm thì độ dài mặt đường trung bìnhcủa hình thang đó bằng:

A. 8 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. Trăng tròn cm

Câu 9. Diện tích hình vuông vắn tăng lên vội vàng 4 lần, hỏi độ dài mỗi cạnh hình vuông đã tănglên vội vàng mấy lần so với lúc ban đầu ?

A.2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 10. Một hình thoi tất cả độ nhiều năm hai đường chéo lân lượt bởi 8 cm và 6 cm, hỏi độ dàicạnh hình thoi bởi bao nhiêu cm

A. 5cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. Trăng tròn cm

B. TỰ LUẬN : (7,5 điểm)

Bài 1 : (1,5 điểm) Phân tích nhiều thức thành nhân tử

*

*

Bài 2:(1,0 điểm) Đặt phép chia để tính

*


Bài 3:(1,5 điểm) Rút gọn gàng biểu thức

*

Bài 4 : (3,5 điểm) mang lại tam giác ABC vuông tại A, AB

A. 0

B. -1

C. 4

D. Ko xác định

Câu 5: chủng loại thức tầm thường của hai phân thức:

*
là:

*

*

*

Câu 6: Hiệu của biểu thức

*
bằng:

*

*

*

D. 1 kết quả

Câu 7: Phân thức

*
 sau khi rút gọn gàng được:

*

*

*

*

Câu 8: đến

*
. Đa thức phường là:

*

*

*

*

Câu 9: Tam giác ABC vuông trên A. điện thoại tư vấn M là trung điểm AB, N là trung điểm BC; biết

*
thì MN bằng:

A. 1,5cm

B. 2,5 cm

C. 2cm

D. 5 cm

Câu 10: Trong toàn bộ các tứ giác vẫn học, hình có 2 trục đối xứng là:

A. Hình thang

B. Hình thang cân

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 11: Một hình thang tất cả đáy lớn bởi 10 cm đường trung bình của hình thang bằng 8 cm. Đáy nhỏ của hình thang gồm độ lâu năm là:

A. 6 cm

B. 8 cm

C. 10 cm

D. 12 cm

Câu 12: nhì đường chéo hình thoi bao gồm độ nhiều năm 8 cm và 10 cm. Cạnh của hình thoi tất cả độ nhiều năm là:

A. 6 cm

*

*

D. 9cm

II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1: (1,5đ) Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a/ 2x-6 y

*

Bài 2: (2đ) triển khai phép tính:

*

*

Bài 3: (0,5 điểm) Tìm quý hiếm của x để quý hiếm phân thức

*
 bằng 0 .

Bài 4: (3đ) mang lại hình bình hành ABCD gồm AB = AC. Call I là trung điểm của BC, E là điểmđối xứng của A qua I.

a) minh chứng ABEC là hình thoi.

b) bác bỏ minh D, C, E thẳng hàng.

c) Tính số đo góc DAE.

d) Tìm đk của tam giác ADE nhằm tứ giác ABEC trở nên hình vuông

.............

Xem thêm: Bộ Đề Thi Môn Vật Lý Lớp 6 Học Kì 2 Môn Vật Lý Lớp 6 Năm 2021

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 6

A. TRẮC NGHIỆM (3đ):

(Học sinh có tác dụng bài trên giấy tờ làm bài bác kiểm tra)

I. Chọn chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng (2,25đ). Ví dụ: nếu chọn phương án A của câu 1 thì ghi là 1 - A.

Câu 1: công dụng của phép nhân: x(x – 2)

*

*

*

*

Câu 2: Biểu thức

*
được khai triển thành:

*

*

*

*

Câu 3: Kết quả của phép tính:

*
bằng:

A. 1400

B. 2400

C. 256

D. 196

Câu 4: Phân tích đa thức

*
ta có kết quả:

*

*

*

*

Câu 5: Rút gọn gàng phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 6: Mẫu thức chung của các phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 7: Tổng những góc của một tứ giác bởi bao nhiêu?

A. 540

B. 180

C. 360

D. 720

Câu 8: mang đến AM là đường trung con đường của tam giác ABC vuông tại A cùng AM = 3cm. Độ dài cạnh BC bằng:

A. 3cm

B. 6cm

C. 4cm

D. 5cm

Câu 9: Hình thang cân nặng ABCD có đáy bé dại AB cùng số đo góc B bằng 100 . Lúc đó số đo góc A bằng: