Đề thi Toán lớp 4 giữa kì một năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 – 2022 Đề 1Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 – 2022

Đề thi thân học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 1 là tài liệu được biên soạn giúp chúng ta học sinh ôn luyện, củng cố gắng kiến thức những dạng bài tập hay sẵn sàng cho bài bác thi thân học kì 1 tốt nhất. Dưới đây mời những em cùng xem thêm và sở hữu về nhằm ôn tập thi thân kì lớp 4 đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022

Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 2


Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 3

Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 4

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 5

Để download đề thi, mời ấn vào đường liên kết sau: Đề thi Toán lớp 4 giữa kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 – 2022 Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Số “Hai trăm tứ mươi bảy ngàn tám trăm mười sáu” được viết là:

A. 247 816

B. 274 816

C. 247 861

D. 274 861

Câu 2: giá trị của chữ số 9 trong số 832 963 là:

A. 90

B. 900

C.9 000

D. 90 000

Câu 3: Số thích hợp để điền vào nơi chấm 4 tấn 15kg = …kg là:

A. 4105

B. 415

C. 4150

D. 4015

Câu 4: Trung bình cùng của 4 số bằng 15. Tổng 4 số bằng:

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60


Câu 5: Năm 1738 thuộc nạm kỉ nào?

A. XVI

B. XVII

C. XVIII

D. XIX

Câu 6: Diện tích hình vuông có độ lâu năm cạnh bằng 5cm là:

A. 25cm2

B. 50cm2

C. 75cm2

D. 100cm2

II. Phần từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

26482 + 58283

83752 – 62749

b) Tính quý hiếm của biểu thức:

137 x a + 263 x a với a = 2

Câu 8 (1 điểm): Trung bình cộng của hai số bởi 65, biết số nhỏ xíu bằng 30. Search số lớn.

Câu 9 (1 điểm): Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bởi 8cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó

Câu 10 (1 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 4 tấn 5 tạ thóc. Hiểu được thửa ruông trước tiên thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng sản phẩm hai 7 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: A

II. Phần trường đoản cú luận

Câu 7:

a) học viên tự để phép tính rồi tính

26482 + 58283 = 84765

83752 – 62749 = 21003

b) cùng với a = 2 thì 137 x a + 263 x a = 137 x 2 + 263 x 2 = (137 + 263) x 2 = 500 x 2 = 1000


Câu 8:

Tổng nhì số là:

65 x 2 = 130

Số phệ là:

130 – 30 = 100

Đáp số: 100

Câu 9:

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

8 x 3 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2)

Đáp số: 192cm2.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Departure Là Gì Trong Tiếng Anh? Từ Điển Anh Việt Departures

Câu 10:

Đổi 4 tấn 5 tạ = 45 tạ

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số tạ thóc là:

(45 – 7) : 2 = 19 (tạ)

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số tạ thóc là:

19 + 7 = 26 (tạ)

Đáp số: Thửa máy nhất: 19 tạ thóc

Thửa máy hai: 26 tạ thóc

---------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 4 trên. Chúng ta có thể xem thêm nhiều đề thi tốt và hóa học lượng, những dạng toán cải thiện hay và cạnh tranh dành cho các bạn học Toán lớp 4 được vững chắc chắn, củng cầm và cố chắc kỹ năng nhất.