Bộ đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 mang tới 8 đề thi, có lời giải kèm theo, giúp những em học viên lớp 3 luyện giải đề và nỗ lực được kết cấu ra đề thi thân học kì 1 để ôn thi đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3

Qua đó, cũng góp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi thân học kì 1 cho học sinh của mình. Cạnh bên đề thi môn Toán, có thể tìm hiểu thêm đề thi thân kì 1 môn tiếng Việt. Chi tiết nội dung mời thầy cô và những em theo dõi bài viết dưới đây:


Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. vào phép chia tất cả dư cùng với số dư là 7, số dư mập nhất hoàn toàn có thể của phép chia đó là

A. 0B. 3C. 5D. 6

Câu 2. Cho những số: 928, 982, 899, 988. Số lớn số 1 là

A. 928B. 982C. 899D. 988

Câu 3.

*
 của 36m là

A. 4 mB. 6mC. 32 mD. 9m

Câu 4. Độ nhiều năm của con đường gấp khúc ABCD gồm độ nhiều năm như sau: AB = 10 cm; BC = 12 cm; CD = 15 cm.

A. 38 cmB. 36 cmC. 37cmD. 39 cm

Câu 5. Kết trái của phép nhân 28 x 5 là

A. 410B. 400C. 140D. 310

Câu 6. Hình mặt có


A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giácB. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giácC. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giácD. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác


1


Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 248 + 136


b. 375 – 128

c. 48 x 6

d. 49 : 7

Câu 2. (1 điểm) search x:

a) x × 6 = 48

b) 24 : x = 3

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

b. 80 : 2 – 13

Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây trước tiên dài 18 dm, đoạn dây thứ hai nhiều năm gấp 4 lần đoạn dây vật dụng nhất, đoạn dây thiết bị ba ngắn lại đoạn dây đầu tiên 8dm. Hỏi cả tía đoạn dây khá dài bao nhiêu mét?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
DDDCCC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

HS tự để tính.

Câu 2. (1 điểm) tra cứu x :

a) x × 6 = 48

x = 48 : 6

x = 8

b) 24 : x = 3

x = 24 : 3

x = 8

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

= 35 + 27

= 62

b. 80 : 2 – 13

= 40 – 13

= 27

Câu 4. (3 điểm)

Đoạn dây sản phẩm hai dài là

18 x 4 = 72 (dm)

Đoạn dây thứ tía dài là

18 – 8 = 10 (dm)

Cả tía đoạn dây rất dài là

18 + 72 +10 = 100 (dm) = 10 m

Đáp số: 10 m

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường: Tiểu học ……..Lớp: 3....Họ cùng tên: ......................................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM 2021 - 2022Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM


* Khoanh vào chữ cái trước lời giải đúng

Câu 1. Số có tía chữ số lớn nhất là:

a. 100 b. 989 c. 900 d. 999

Câu 2. 418 + 201 = ….. Số nên điền vào địa điểm chấm là :

a. 621 b. 619 c. 719d. 629

Câu 3. 627 – 143 = ….. Số buộc phải điền vào vị trí chấm là :

a. 474 b. 374c. 574d. 484

Câu 4. 6 x 6 ⬜ 30 + 5. Dấu nên điền vào ô trống là :

a. B. > c. =

Câu 5. của 35m là …….Số yêu cầu điền vào nơi chấm là

a. 6m b. 7m c. 8md. 9m

Câu 6. 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……...Số đề xuất điền vào nơi chấm là:

a. 7 giờ đồng hồ b. 8 giờc. 9 giờ d. 10 giờ

Câu 7. 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào khu vực chấm là :

a. 34b.304 c. 340d. 7

Câu 8. hàng tuần lễ bao gồm 7 ngày. Hỏi 6 tuần lễ tất cả bao nhiêu ngày ?

a. 13 ngày b. 21 ngàyc. 24 ngàyd.42 ngày

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361 541 - 127 54 x 6 84 : 4

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Câu 2: Tính:


5 x 7 + 27

…………………………….

…………………………….


80 : 2 – 13

……………………………..

……………………………..


......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4. Một cửa hàng có 56 mét vải vóc xanh và đã bán được 1/7 số vải đó. Hỏi shop đó đã bán được bao nhiêu mét vải vóc xanh?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5. Tìm hai số, biết hiệu của nhị số đó bằng 42 và số bé bỏng gấp đôi hiệu?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng: (4 điểm)

Mỗi lời giải đúng được :0,5đ

Câu 1: d Câu 5: b

Câu 2: b Câu 6: a

Câu 3: d Câu 7: b

Câu 4: b Câu 8: d

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng từng phép được 0.5 điểm

Kết quả: 813, 414, 324, 21.

Xem thêm: Dự Đoán Của Bà Vanga Về Năm 2022, Nhà Tiên Tri Vanga Và Những Chuyện Ít Biết

Bài 2: (1 điểm)Thực hiện nay đúng quá trình và tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0.5 điểm.