Với 51 đề kiểm tra cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 2 giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập, luyện giải đề thật thuần thục để sẵn sàng thật xuất sắc kiến thức môn Toán cho kỳ thi học kỳ II sắp tới tới.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 lớp 2 này, còn có thêm đề thi môn Toán 2 sách Cánh diều, bao gồm bảng ma trận và đáp án kèm theo, sẽ giúp đỡ thầy cô tìm hiểu thêm để soạn đề thi cuối kì 2 cho học viên của mình. Ngoài ra, bao gồm thể tìm hiểu thêm 39 bài Toán nâng cấp lớp 2 để lấy điểm 9, 10 tiện lợi hơn. Mời thầy cô và những em cùng cài miễn chi phí đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn Toán:


Đề ôn thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022

Năng lực, phẩm chấtSố câu cùng số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

SỐ HỌC - ĐẠI LƯỢNG - GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


Đề thi cuối kì 2 môn Toán 2 năm 2021 - 2022

PHÒNG GD &ĐT ……….. TRƯỜNG TIỂU HỌC …….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022MÔN TOÁN - LỚP 2(Thời gian có tác dụng bài 20 phút)

A.Trắc nghiệm:

Câu 1: Số điền vào khu vực chấm là: 1 tiếng = …….. Phút ( M1- 0,5đ)

A.12 B. đôi mươi C. 30D. 60

Câu 2: Chiều nhiều năm của bộ bàn khoảng 15……. Tên đơn vị chức năng cần điền vào khu vực chấm là: (M2 - 0,5 điểm)

A. Centimet B. KmC. DmD. M

Câu 3: Đúng điền Đ, không nên điền S: Số tức thời trước số 342 là: ( M1 - 0,5 điểm)

☐ A. 341 ☐ B. 343

Câu 4: Hãy khoanh vào trước chữ cái đáp án mà lại em cho rằng đúng

Giá trị của chữ số 8 vào 287 là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80D. 87

Câu 5: Nối mỗi số với cách đọc của số đó: (M1 - 0,5 điểm)

Câu 6:

a) (M3 - 0,5 điểm) Số hình tứ giác bao gồm trong hình vẽ là:……….hình.


a) (M1 - 0,5 điểm) Hình nào là hình khối trụ? Hãy tô màu sắc vào các hình đó.

B. Tự luận:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M 2- 2đ)

56 + 28 362 + 245 71 - 36 206 - 123

Câu 8: Số? (M2 - 1 điểm)

Câu 9: mỗi chuồng thỏ có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như vậy có bao nhiêu con thỏ? (M2 – 2 đ)

Câu 10: Quan giáp biểu vật và trả lời câu hỏi:

a) mỗi loại tất cả bao nhiêu con? Điền chữ tương thích vào ô trống: (M1 -0,5 điểm)

b) Số nhỏ …………… những nhất? Số nhỏ ………… ít nhất? (M2 - 0,5 đ)

c) (M3 – 0,5 đ)

Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:


A) những số 562; 625; 652 viết theo vật dụng tự từ bé xíu đến mập là:


a. 562; 625; 652


b. 625; 562; 652


c. 652; 625; 562


B) trong những số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là:


a. 265


b. 257


c. 297


Bài 2. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:


a. 38m + 27m = 65m

b.1m = 10dm


c. 16cm : 4 = 12cm

d.1000m = 10km


Bài 3. Viết tiếp vào khu vực chấm mang lại thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

Bài 4. Nối mỗi số với bí quyết đọc của số đó:

Bài 5. Số ?

Bài 6. Điền lốt >, ......................................................


b. 764 - 357......................................................


Bài 8. Kiếm tìm x:


a. 400 + x = 200 x

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................


b. 295 - x = 180

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................


Bài 9. Search hình tam giác


Hình bên có ………. Hình tam giác.

Viết tên những hình tam giác đó:

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................
Bài 10. Đàn con kê nhà Lan có 86 con, đã chào bán đi 29 con. Hỏi đơn vị Lan còn lại bao nhiêu con gà?

Bài giải:

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

Bài 1: (1 điểm) Viết những số thích hợp vào chỗ trống.

a) 216; 217; 228; ..........; ..............;

b) 310; 320; 330; ..........; ...............;

Bài 2: (1 điểm) các số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết những số sau từ bé bỏng đến lớn:


A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81

B. 93, 81,72, 39, 37, 28


1m = .........dm

2m 6 dm = ……..dm


519cm = …….m…....cm

14m - 8m = ............


Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:


84 + 19......................................................62 - 25......................................................

536 + 243......................................................879 - 356......................................................

Bài 6: (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm dưới hình được tô color

*
số ô vuông.

Bài 7: (1 điểm) search x:


a) x : 4 = 8

.................................................................................................................................


b) 4 x

*
= 12 + 8

.................................................................................................................................


Bài 8: (1 điểm) mang lại hình tứ giác ABCD như hình vẽ. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏi team Hai trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

Bài 1: Nối số thích hợp với ô trống: (1 điểm)


a) 40


Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)


33 + 59......................................................71 – 29......................................................

Bài 3: kiếm tìm X (2 điểm)


a) X – 29 = 32

.................................................................................................................................


b) X + 55 = 95

.................................................................................................................................


Bài 4: (2 điểm) Viết số thích hợp vào nơi trống:


a) 5 dm = ……. Cm

40 cm = ……. Dm


b) 1m = ……… cm

60 centimet = …….. Dm


Bài 5: (2 điểm) Lớp 2A có tất cả 28 học tập sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi từng hàng có bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Bài 6 (1 điểm).


Trong hình bên:

Có …. Hình tam giác

Có ….. Hình tứ giácĐề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 4

Bài 1: Tính nhẩm (2đ)


2 x 6 = … 3 x 6 =…

15 : 3 = … 24 : 4 =…


27 : 3 =… đôi mươi : 4 =…

4 x 7 =… 5 x 5 =…


Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)


96-48 59+27

………. ……….…….… ..……..…….… ..……..


Bài 3: Tính (2đ)


5 x 4 +15=............................

7 tiếng + 8 giờ=.......................


30 : 5 : 3 =...........................

24km : 4=...........................


Bài 4: search x (1đ)


X x 5 =35

….……………………

….……………………

….……………………


x + 15 = 74

….……………………

….……………………

….……………………


Bài 5: tất cả 24 bút chì màu, chia hồ hết cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm gồm mấy cây bút chì màu? (2 điểm)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: mỗi chuồng gồm 4 con thỏ. Hỏi 5 chuồng như vậy có từng nào con thỏ?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài 7: Điền số?


1dm = ….…cm

1m = ……. Mm

10dm = ….m

10mm = ….cm


1m = ……. Dm

1cm = …….mm

1000m = ….km


1km = ……. M

10cm = ….dm

1000mm = …...m


 Bài 8: Điền vệt (+, -, x, :) vào ô trống sẽ được phép tính đúng:


452=10

3515=30


Bài 9: Hình bên tất cả bao nhiêu hình:


a) ……… tứ giác.

b) ……… tam giácĐề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 5

Câu 1: Đặt tính rồi tính (3đ)


100 – 65 100 – 8

………. ……….

………. ……….

………. ……….


Câu 2: Số? (1,5đ)

a) 3 ; 5 ; 7 ; …… ; ……..

b) 10 ; 12 ; 14 ; …………. ; …………..

c) 18 ; 19 ; trăng tròn ; …………….;……………

Câu 3: tra cứu X (1đ)


b) 3 x X = 27

………………………………

………………………………

………………………………


Câu 4: Anh khối lượng 50kg, em khối lượng nhẹ hơn anh 15 kg. Hỏi em trọng lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

Giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 5: mỗi nhóm gồm 4 học viên có 9 team như vậy. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 6

Bài1: Tính


453+246 = ……….

752-569 =………...


146+725 =…….......

Xem thêm: " Nhà Thầu Tiếng Anh Là Gì ? Nhà Thầu Xây Dựng Bằng Tiếng Anh

972-146=…………


Bài 2: Đặt tính rồi tính


575 - 128

……………………

……………………

……………………


492 - 215

……………………

……………………

……………………


143 + 279

……………………

……………………

……………………


Bài 3: tra cứu X


a. X-428 = 176

………………………………

………………………………

………………………………


b. X+215=772

………………………………

………………………………

………………………………


Bài 4: Một cửa hàng bán mặt đường trong ngày bây giờ bán được 453 kilogam đường. Buổi sáng bán được 236kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm các số gồm hai chữ số nhưng tổng các chữ số là 13, tích là 36

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Trường đái học độc lập có 214 học sinh lớp 3 và 4. Biết số học sinh lớp 3 là 119 bạn. Hỏi trường tiểu học độc lập có bao nhiêu học viên lớp 4?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

...............................................................


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi