Tham khảo tức thì 2 Đề khám nghiệm 1 máu đại số lớp 8 chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức(ma trận đề kiểm tra có đáp án).

Nội dung đề bình chọn 1 huyết Toán đại số 8 chủ yếu nằm trong các kiến thức đang học chương 1 đại số 8: Nhân nhiều thức. Các hằng đẳng thức đáng nhớ. Phân tích nhiều thức thành nhân tử. Phân tách đa thức, solo thức

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: Toán – đại số

LỚP: 8 – TIẾT: 21

Thời gian làm bài 45 phút

I. Vẻ ngoài kiểm tra

Sử dụng bề ngoài tự luận

II. Ma trận đề kiểm tra

cấp cho độ

Chủ đề

Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
 Cấp độ thấpCấp độ cao
1. Nhân nhiều thứcHiểu được nguyên tắc nhân đơn thức với đa thứcVận dụng được phép tắc nhân đa thức với nhiều thức để tiến hành phép tính 
Số câu

Số điểm

 1

1

1/2

0,5

 1,5

1,5điểm=15%

2.Những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ.Khai triển được hằng đẳng thứcVận dụng được những hằng đẳng thức để tiến hành phép tính 
Số câu

Số điểm

1

1

 1/2

0,5

 1,5

1,5điểm=15%

3. Phân tích đa thức thành nhân tử Hiểu được phương pháp phân tích cơ bản

( để ntc với HĐT, nhóm, tách)

Vận dụng được các phương thức phân tích nhiều thức thành nhân tử, nhằm phân tích nhiều thức, tra cứu x 
Số câu

Số điểm

 3

2,5

2

2,0

 5

4,5điểm=45%

 

4. Phân tách đa thức, 1-1 thức

 

Vận dụng được quy tắc phân tách đa thức cho đối kháng thức, chia hai nhiều thức một phát triển thành đã thu xếp để tiến hành phép chia Vận dụng HĐT, phép phân tách hết của đa thức để tìm hệ số của số hạng trong nhiều thức bị chia
Số câu

Số điểm

 2

1,5 – 15%

 1

1,0 – 10%

3

2,5điểm=25%

Tổng số câu

Tổng số điểm

1

1 – 10%

6

5 50 %

4

4,0 40%

11

 10 100%

III. Đề kiểm tra

Đề chẵn

Bài 1. (3,0đ)

1.Khai triển hằng đẳng thức: ( x +3)2

2.Thực hiện phép tính:

a) 2x2 .( 3x – 5x3) +10x5 – 5x3

b) (x + 3)( x2 – 3x + 9) + (x – 9)(x+3)

Bài 2 (2đ) tìm x, biết:

a) x2 – 25x = 0 b) (4x-1)2 – 9 = 0
Bạn đang xem: 5 đề kiểm tra chọn lọc ôn tập chương 1 đại số 8

Quảng cáo


Bài 3 (2,5đ) Phân tích nhiều thức sau thành nhân tử:

a) 3x2 – 18x + 27

b) xy – y2 – x + y

c) x2 – 5x – 6

Bài 4 (1,5đ) có tác dụng tính chia:

a) (12x3y3 – 3x2y3 + 4x2y4) : 6x2y3

b) (6x3 – 19x2 + 23x – 12): (2x – 3)

Bài 5 (1,0đ)

a) mang đến đa thức f(x) = x4 – 3x3 + bx2 + ax + b ; g(x) = x2 – 1

Tìm những hệ số của a, b để f(x) phân chia hết mang đến g(x)
Xem thêm: Seabass Là Cá Gì ? Advice About Eating Fish 12 Món Sea Bass Là Gì

Quảng cáo


b) Tìm giá trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức A = x.(2x – 3)

Đề lẻ

Bài 1. (3,0đ)

1. Triển khai luỹ thừa( x – 2)2

2. Thực hiện phép tính:

a) 2x2 .( 4x – 5x3) + 10x5 – 5x3

b) (x + 2)( x2 – 2x + 4) + (x – 4)(x+2)

Bài 2 (2đ) tra cứu x, biết:

a)x2 – 2x = 0 b) (3x – 1)2 – 16= 0

Bài 3 (2,5đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x2 – 30x + 75

b) xy – x2 – x + y

c) x2 – 7x – 8

Bài 4 (1,5đ) có tác dụng tính chia:

a) (12x3y3 – 2x2y3 + 6x2y4) : 4x2y3

b) (2x3 – 7x2 + 12x – 9): (2x – 3)

Bài 5 (1,0đ)

a) Tìm nhiều thức f(x) = x2 + ax + b , biết khi chia f(x) mang đến x + 1 thì dư là 6, còn khi phân tách cho x – 2 thì dư là 3

b) Tìm giá bán trị nhỏ nhất của biểu thức A = x.(x – 3)

IV. Đáp án đề kiểm soát 1 ngày tiết lớp 8 Môn Toán Đại số chương 1

Đề chẵn:

BàiPhầnNội dungĐiểm
1

(3,0đ)

1

(1,0đ)

(x+2)2 = x2 + 4x + 41
2.a

(1,0đ)

a) 2x2 .( 3x – 5x3) +10x5 – 5x3

=6x3 – 10x5 + 10 x5 – 5x3

0,5
=x30,5
2.b

(1,0đ)

b) (x + 3)( x2 – 3x + 9) + (x – 9)(x+3)

= x3 + 33 +x2 + 3x – 9x – 27

0,5

= x3 + x2 – 6x0,5
2

(2,0đ)

a

(1,0đ)

a) x2 – 25x = 0

x(x – 25) = 0

0,25
x=0 hoặc x – 25 = 00,25
X = 0 hoặc x = 250,25
Vậy x0,25
b

(1,0đ)

b) (4x-1)2 – 9 = 0

(4x-1)2 – 32 = 0

0,25
(4x-1-3)(4x-1+3) = 00,25
(4x – 4)(4x + 2) = 00,25
4x-4 = 0 hoặc 4x + 2 = 0

X = 1 hoặc x = -1/2

0,25
Vậy x ∈ 1;-1/20,25
3

(2,5đ)

a

(1,0đ)

a) 3x2 – 18x + 27

= 3( x2 – 6x + 9)

0,5
=3(x – 3)20,5
b

(1,0đ)

b) xy – y2 – x + y

=(xy – y2 ) – ( x – y)

0,25
=y(x – y) – (x – y)0,25
= (x – y)( y – 1)0,5
c

(0,5đ)

c) x2 – 5x – 6

= x2 – 6x + x – 6

=x(x – 6) + ( x – 6)

0,25

=(x – 6)(x + 1)0,25
4

(1,5đ)

a

(1,0đ)

(12x3y3 – 3x2y3 + 4x2y4) : 6x2y3

= 2x – +y

Mỗi hạng tử đúng 0,25 đ, trình bày 0,25

1

b

(0,5đ)

(6x3 – 19x2 + 23x – 12): (2x – 3)

= 3x2 – 5x + 4

đặt phép tính sai quán triệt điểm

0,5

5

(1,0đ)

a

(0,5đ)

Vì f(x) g(x)nên mang sử f(x) = (x2 – 1) p(x) (1)0,25
Thay x = 1 vào 2 vế của (1) ta tất cả f(1) = 1-3+b+a+b=0

=>a+2b = 2

0,25

Thay x = -1 vào 2 vế của (1) ta bao gồm f(-1) = 1+3+ b – a+b=0

=> – a+2b = -4

0,25

Từ đó giải được a = 3; b = -1/20,25
b

(0,5đ)

Ta có: A = x.(2x – 3) = 2x2 – 3x =2(x2 – 3/2 x)= 2(x-3/4)2 – 9/50,25
vì A ≥ -9/5 => A nhỏ tuổi nhất là -9/5. Vệt “=” xẩy ra khi x = 3/4

Vậy A nhỏ nhất bằng -9/5 lúc x =3/4

0,25

Đáp án đề lẻ với xem đầy đủ bấm chuột đây : De va dap an kiem tra 8 chuong 1DS_romanhords.com