Câu 1. đến tứ giác ABCD. Số các vectơ khác vectơ–không tất cả điểm đầu cùng điểm cuối là những đỉnh của tứ giác bằng:

 A) trăng tròn B) 16 C) 12 D) 6

Câu 2. Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: AB = CA

 A) C trùng B B) ABC cân C) A trùng B D) A là trung điểm của BC.

 
Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương 1 hình 10

*
6 trang
*
trường đạt
*
*
23331
*
30Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề chất vấn 1 tiết môn: Hình học lớp 10 chuẩn chỉnh - Chương 1", để thiết lập tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Xem thêm: Công Thức Nghiệm Của Phương Trình Bậc Hai, Công Thức Nghiệm Của Phương Trình Bậc 2

Trường trung học phổ thông Trưng vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: .................................ĐiểmNội dung đề số : 001A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất.Câu 1. Cho tứ giác ABCD. Số các vectơ không giống vectơ–không có điểm đầu cùng điểm cuối là những đỉnh của tứ giác bằng:A) 20B) 16C) 12D) 6Câu 2. Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng B D) A là trung điểm của BC.Câu 3. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức làm sao sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Cho DABC có trọng tâm G. M là 1 trong những điểm tuỳ ý. Đẳng thức nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. đến 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(6; 6). Xác minh nào sau đấy là đúng:A) G(2; 2) là giữa trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Mang lại hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm p đối xứng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. Mang lại hai điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. Mang lại hai vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần trường đoản cú luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) mang lại DABC và điểm M thoả hệ thức: .a) minh chứng rằng:b) call BN là trung đường của DABC, I là trung điểm của BN. Chứng minh rằng: .Câu 10. (3 điểm) mang đến DABC tất cả A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) search điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần trường đoản cú luận: (Học sinh làm phần tự luận ngay lập tức trên tờ giấy này, của cả trang sau)Trường trung học phổ thông Trưng vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ................................ĐiểmNội dung đề số : 002A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) lựa chọn câu trả lời đúng nhấtCâu 1. đến ngũ giác ABCDE. Số những vectơ không giống vectơ–không tất cả điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác bằng:A) 20B) 30C) 25D) 10Câu 2: Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. đến hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Mang lại DABC có trung tâm G. M là một trong những điểm tuỳ ý. Đẳng thức làm sao sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 5. đến 3 điểm A(1; –1), B(–1; 1), C(6; 6). Khẳng định nào sau đấy là đúng:A) G(2; 2) là trọng tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Mang lại hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm p. đối xứng cùng với điểm N qua điểm M là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. Cho hai điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. Mang đến hai vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; –5)B. Phần từ bỏ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) đến DABC cùng điểm M thoả hệ thức: .a) chứng tỏ rằng:b) điện thoại tư vấn CN là trung tuyến của DABC, I là trung điểm của CN. Chứng tỏ rằng: .Câu 10. (3 điểm) đến DABC gồm A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) search điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành.b) Tìm trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ luận: (Học sinh có tác dụng phần từ bỏ luận ngay lập tức trên tờ giấy này, bao gồm cả trang sau)Trường thpt Trưng vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..............................ĐiểmNội dung đề số : 003A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) chọn câu vấn đáp đúng nhấtCâu 1. đến lục giác ABCDEF. Số những vectơ không giống vectơ–không tất cả điểm đầu cùng điểm cuối là những đỉnh của lục giác bằng:A) 36B) 30C) 42D) 15Câu 2: Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. Mang đến hình bình hành ABDC. Đẳng thức làm sao sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. đến DABC có trọng tâm G. M là một điểm tuỳ ý. Đẳng thức làm sao sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(3; 3). Xác minh nào sau đây là đúng:A) G() là trung tâm của DABCB) A là trung điểm của BC C) C là trung điểm của AB.D) thuộc hướng.Câu 6. Cho hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm P sao để cho M đối xứng cùng với điểm N qua điểm p là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (11; –1)Câu 7. Mang lại hai điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–1; 6)B) (3; –1)C) (–2; –12)D) (1; –6)Câu 8. Mang lại hai vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (–9; 11)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần trường đoản cú luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) mang lại DABC với điểm M thoả hệ thức: .a) chứng minh rằng:b) call AN là trung con đường của DABC, I là trung điểm của AN. Chứng tỏ rằng: .Câu 10. (3 điểm) mang đến DABC bao gồm A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) tìm điểm D nhằm tứ giác ACBD là hình bình hành.b) Tìm giữa trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần trường đoản cú luận: (Học sinh làm phần từ luận ngay trên tờ giấy này, kể cả trang sau)Trường thpt Trưng vương vãi ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..................................ĐiểmNội dung đề số : 004A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) lựa chọn câu vấn đáp đúng nhấtCâu 1. Cho chén giác ABCDEFGH. Số những vectơ khác vectơ–không bao gồm điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh của chén bát giác bằng:A) 72B) 28C) 56D) 64Câu 2: Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng AB) DABC cânC) A trùng BD) A là trung điểm của BC.Câu 3. Mang đến hình bình hành ACBD. Đẳng thức nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Mang đến DABC có giữa trung tâm G. M là một trong điểm tuỳ ý. Đẳng thức như thế nào sau đấy là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(–3; –3). Khẳng định nào sau đó là đúng:A) G(–) là trọng tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. đến hai điểm M(8; 1), N(3; 2). Toạ độ của điểm phường đối xứng cùng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (–2; 3)Câu 7. Mang đến hai điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–2; –12)B) (1; –6)C) (–3; 7) D) (2; 12)Câu 8. Mang đến hai vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (8; –2)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần trường đoản cú luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) mang đến DABC cùng điểm M thoả hệ thức: .a) chứng minh rằng:b) điện thoại tư vấn CN là trung tuyến của DABC, I là trung điểm của CN. Chứng tỏ rằng: .Câu 10. (3 điểm) mang lại DABC tất cả A(3; 1), B(1; –2), C(0; 4).a) search điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ luận: (Học sinh làm cho phần tự luận tức thì trên tờ giấy này, của cả trang sau)ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHUẨNĐề số 001:A. Trắc nghiệm: mỗi câu 0,5 điểm1 C2 D3 A4 B5 D6 A7 B8 CB. Từ luận: mỗi câu 3 điểmCâu 9: a) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm.(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 10: a)(0,5 điểm)ABCD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(4; 3)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 002:A. Trắc nghiệm: từng câu 0,5 điểm1 A2 C3 D4 D5 A6 C7 C8 DB. Từ bỏ luận: mỗi câu 3 điểmCâu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(–4; 5)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 003:A. Trắc nghiệm: mỗi câu 0,5 điểm1 B2 D3 B4 C5 B6 B7 A8 BB. Trường đoản cú luận: từng câu 3 điểmCâu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ACBD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; –1)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 004:A. Trắc nghiệm: từng câu 0,5 điểm1 C2 A3 A4 A5 B6 D7 D8 AB. Trường đoản cú luận: mỗi câu 3 điểmCâu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; 7)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================