Bộ đề kiểm tra 1 máu Chương I Hình học lớp 8 được chọn lọc và tổng hợp từ những mẫu đề gồm nội dung bám sát đít chương trình giảng dạy trong sách giáo khoa Toán 8.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 1 hình học

Tài liệu bao gồm 6 đề kiểm tra 1 tiết, giúp những em tất cả thêm những tài liệu sử dụng ôn tập cho bài kiểm tra 1 ngày tiết Hình học sắp đến tới. Trong khi quý thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng cỗ đề làm tài liệu tham khảo ship hàng công tác giảng dạy. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng xem thêm và thiết lập tại đây.

Đề kiểm soát 1 tiết Chương I Hình học tập lớp 8 - Đề 1

I/. Trắc nghiệm:

1/. Một hình thang bao gồm đáy béo dài 10 cm, đáy nhỏ dại dài 6 cm. Độ dài mặt đường trung bình của hình thang kia bằng:

A. 9 cm

B. 8 cm

C. 7 cm

D. 6 cm

2/. Một hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng 4 centimet và 6 cm. Độ dài đường chéo cánh của hình chữ nhật đó bằng:


A. 8 cm

B. C.

9 cm

D.

3/. Hình thang cân ABCD (AB//CD), gồm  = 700. Xác định nào dưới đó là đúng?

A. Góc C = 1100

B. Góc B = 1100

C. Góc C = 700

D. Góc D = 700

4/.Tổng 4 góc của một tứ giác bằng:

A. 900

B. 1800

C. 3600

D. 7200

5/. Mang đến tam giác ABC, M và N theo lần lượt là trung điểm của AB và AC. Biết BC = 20 cm, độ dài cạnh MN bằng:

A. 40 cm

B. 30 cm

C. Trăng tròn cm

D. 10 cm

6/. Tứ giác tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau và giảm nhau tại trung điểm của mỗi con đường là hình nào sau đây?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình thoi.

7: hình vuông có cạnh bởi 1 dm thì đường chéo bằng:

A. 1 dm

B. 1,5 dm

C. dm

D. 2 dm

II/. Tự luận:

Câu 1: cho tam giác ABC. Hotline E, F, D theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, BC.

a) Tính độ nhiều năm đoạn thẳng EF, biết BC = 10 cm.

b) chứng tỏ tứ giác BEFD là hình bình hành.

Câu 2: đến tam giác ABC ( Â = 900 ), AM là trung tuyến. Biết AB = 3 cm, AC = 4 cm.


a). Tính độ dài cạnh AM.

b). Gọi D là vấn đề đối xứng cùng với A qua M. Tứ giác ABDC là hình gì? vày sao?

c). Call E là điểm đối xứng với M qua AC. Minh chứng tứ giác AMCE là hình thoi.

Đề chất vấn 1 máu Chương I Hình học lớp 8 - Đề 2

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Tứ giác ABCD có: Â = 78o, B = 52o, D = 152o . Số đo của góc C là:

A. 96o

B. 128o

C. 76o

D. 26o

Câu 2. Hình thang bao gồm hai sát bên song tuy vậy là:

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình thoi

Câu 3. Hình bình hành gồm một góc vuông là:

A. Hình thang cân

B. Hình vuông

C. Hình chữ nhật

D. Hình thoi

Câu 4. Hình bình hành có hai đường chéo cánh vuông góc là:

A. Hình thang cân

B. Hình vuông

C. Hình chữ nhật

D. Hình thoi

Câu 5. Một hình thang bao gồm 2 đáy nhiều năm 6 cm và 4 cm. Độ dài mặt đường trung bình của hình thang đó là:

A . 10 cm

B . 5 cm

C . √10 cm

D . √5 cm

Câu 6. Trong toàn bộ các tứ giác đã học, hình có một trục đối xứng là:

A. Hình thang cân B. Hình vuông C. Hình chữ nhật D. Hình thoi

Câu 7. Chọn xác minh SAI trong các khẳng định sau:

Nếu A với B đối xứng với nhau qua trung điểm của đoạn trực tiếp MN thì

a. Tứ giác AMBN là hình bình hành

b. M, N đối xứng với nhau qua trung điểm của AB

c. AM // BN với AM = BN

d. AB = MN

II. TỰ LUẬN


Bài 1. Tam giác vuông gồm cạnh huyền bằng 24 cm. Hỏi trung đường ứng với cạnh huyền bằng bao nhiêu?

Bài 2.

Xem thêm: " Bảng Hiệu Tiếng Anh Là Gì ? Bảng Quảng Cáo Tiếng Anh Là Gì

đến tam giác ABC. Call D, M, E theo trang bị tự là trung điểm của AB, BC, CA. Kẻ đường cao AH.