... Dễ dàng a) 4 ,5 x 5, 5 + 4,7 x 4 ,5 c)73 ,5 x 35, 64 + 73 ,5 x 64,36 b) 7 ,5 x 2 ,5 x 0,04 d)3,12 x x 1, 25 45, 54 : 18 919,44 : 36 45, 54 : 18 216,72 : 4,2 8 ,56 8 : 3,6 100 : 2 ,5 76, 65 : 15 74,76 : 2,1 ... Tính tính 288,34 + 52 1, 852 61,894 + 53 0,83 234 + 65, 203 15, 096 + 810 350 , 65 – 98,964 249,087 - 187,89 437 – 260,326 732,007 - 2 65 2 65, 87 x 63 14,63 x 34, 75 54,008 x 82,6 37, 65 x 7,9 bài : Tính ... : 2,1 e)6,48 x 11, 25 – 6,48 x 1, 25 f)3,67 x 58 , 35 + 58 , 35 x 6,33 bài bác : Giải toán sau : a) Một ô tô chở khách trung bình 35, 6km Hỏi 10 xe hơi ki-lô-mét ? b) Một xe hơi chạy 3 ,5 154 km Hỏi ô tô chạy...


Bạn đang xem: De cương on tập toán lớp 5 có đáp an

*

... Centimet A 73 B 730 C 7 03 D 70 03 Bi 3: Ni biu thc vi cỏc giỏ tr tng ng cỏc ụ sau: (9 + 6) ì 57 9+6ì8 14088 145 23- 39 15 : 120 Bi 4: in s thớch hp vo ụ trng: : = 36 : Bi 5: t tớnh ri tớnh: a) 35 820 ... Tích hình vuông vắn cạnh centimet là: A 28 cm2 B 49 cm2 C 35 cm2 D 30 cm2 bài xích 3: 89 725 - 10 460 ì A 47 895 B 47 785 C 48 885 D 47 885 bài xích 4: Buổi sáng, Lan giải toán từ thời điểm phút Lan giải toán ngừng vào ... Bi 3: (1im) Tỡm x : a) x ì = 2864 b) x : = 1 232 Bi 4: t tớnh ri tớnh: 217 23 + 12547 17492 - 1765 14072 x 35 849 : ...
*

... 4) - n ( xn ) - - - n2 n , = f (t) = + + + " n Ỵ Ν* (3) ( 2n +1) ( - xn ) ( 2n +1) trường trung học phổ thông Hồng Phong Biên Hòa ... ) = ( t +1) α - t α ,t > gồm f( 4) = ( 3) vì tồn c Ỵ ( 3; 4) é =0 α - é , - ù ( thế nào cho f ( c) = « α êc +1) - c ú= « ê ê =1 ë û α ë trường trung học phổ thông Hồng Phong Biên Hòa Đồng Nai GV: Nguyến ... Y ( QG – A- 2006)   z − z + log (6 − x) = z  trường trung học phổ thông Hồng Phong Biên Hòa Đồng Nai GV: Nguyến tất Thu http://www.violet.vn/nguyentatthu/ 8.Tìm a để hệ bao gồm nghiệm (HSG1 2-2 006)  x1...
*

... Thu bảng sau: Điểm 10 Tấn số 1 13 19 24 14 10 N =100 Đề cương cứng ôn tập khối 10 – hk2 -20 09 -2 010 – www.mathvn.com Tổ Toán – Trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu – vượt Thi n Huế MathVn.Com a) kiếm tìm số trung ... Sau: Đề cương cứng ôn tập khối 10 – hk2 -20 09 -2 010 – www.mathvn.com Tổ Toán – Trường thpt Nguyễn Đình Chiểu – vượt Thi n Huế MathVn.Com a) có độ dài trục khủng 14 trung khu sai 12/ 13 b) A1( -2; 0) đỉnh F2(1; ... A = b) B = 3sin a + 2cos a sin a + 5cos a p. A p. = 8 1,708 23
*

8 4,525 66
*

49 1,088 1
4 770 5
4 1,466 22
10 4,187 4
3 463 0
5 1,109 23
9 1,972 19
4 329 1
33 1,176 6Xem thêm: Truyện Tranh Vị Hôn Thê Khế Ước Của Công Tước, Vị Hôn Thê Khế Ước Của Công Tước Chương 1