Đề cương cứng ôn tập Sinh học tập 10 học tập kì 1 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kỳ hữu ích, cầm tắt cục bộ lý thuyết và các dạng bài tập Sinh 10 học tập kì 1.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập môn sinh lớp 10 hk1

Đề cưng cửng ôn thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10

I. GIỚI THIỆU thông thường VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Câu 1: trình diễn các cấp tổ chức triển khai và đặc trưng cơ bản của quả đât sống?


* các cấp tổ chức triển khai cơ bản của quả đât sống:

- những cấp tổ chức của nhân loại sống:

Nguyên tử,phân tử,bào quan liêu , tế bào , mô , ban ngành ,hệ cơ quan, cơ thể, sinh quyển ,hệ sinh thái xanh ,quần làng mạc ,quần thể

– cấp cho tổ chức nhỏ tuổi hơn làm gốc rễ để kiến thiết nên tổ chức sống cấp cho trên; tổ chức sống cấp trên vừa có đặc điểm của tổ chức sống cấp cho dưới vừa bao hàm đặc tính tuyệt đỉnh mà tổ chức triển khai sống cung cấp dưới không có được.

- các cấp tổ chức sống chính: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

- Mọi khung người sống đa số được kết cấu từ tế bào và các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân phân chia tế bào.

- thế giới sinh vật dụng được tổ chức theo đồ vật bậc khôn cùng chặt chẽ, trong những số ấy tế bào là đơn vị tổ chức cơ phiên bản của sự sống. Ở những cấp tổ chức của trái đất sống, cấu trúc và công dụng luôn tất cả quan hệ mật thiết với nhau.

* những đặc trưng cơ phiên bản của thế giới sống:

– tổ chức theo phương pháp thứ bậc: cấp tổ chức nhỏ dại hơn làm nền tảng gốc rễ để tạo nên tổ chức sống cấp trên; tổ chức sống cấp cho trên vừa có điểm lưu ý của tổ chức sống cung cấp dưới vừa có những đặc tính đặc biệt mà tổ chức sống cấp cho dưới không tồn tại được.


– khối hệ thống mở cùng tự điều chỉnh: sinh vật ở mọi cấp độ không chấm dứt trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường. Gần như cấp tổ chức sống đều có công dụng tự kiểm soát và điều chỉnh để đảm bảo duy trì và ổn định sự cân đối động trong hệ thống, giúp tổ chức triển khai sống rất có thể tồn tại với phát triển.

– thế giới sống tiếp tục tiến hóa: sự sống không xong xuôi tiến hóa khiến cho một thế giới sống vô cùng đa dạng mẫu mã nhưng lại thống nhất.

Câu 2: trình bày về các giới sinh vật

* Khái niệm: Giới là đơn vị chức năng phân loại lớn nhất gồm phần nhiều sinh vật tất cả chung những điểm lưu ý nhất định.

* hệ thống 5 giới sinh vật:

- Giới khởi sinh (Monera):

+ Đặc điểm cấu tạo: sinh thứ nhân sơ, khung hình đơn bào

+ Đặc điểm dinh dưỡng: dị dưỡng hoặc từ bỏ dưỡng

+ các nhóm điển hình: gồm những loài vi khuẩn.

- Giới nguyên sinh (Protista):

+ Đặc điểm cấu tạo: sinh đồ nhân thực, khung người đơn bào hoặc đa bào.

+ Đặc điểm dinh dưỡng: tự chăm sóc hoặc dị dưỡng.

+ những nhóm điển hình: tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh.

- Giới nấm mèo (Fungi):

+ Đặc điểm cấu tạo: sinh vật dụng nhân thực.

+ Đặc điểm dinh dưỡng: 1-1 bào hoặc đa bao

+ các nhóm điển hình: dị dưỡng hoặc hoại sinh.

- Giới thực đồ (Plantae):

+ Đặc điểm cấu tạo: solo bào hoặc nhiều bào, nhân thực


+ Đặc điểm dinh dưỡng: có tác dụng quang hợp, quang đãng tự dưỡng.

+ những nhóm điển hình: rêu, quyết, phân tử trần, phân tử kín.

- Giới động vật (Animalia):

+ Đặc điểm cấu tạo: nhiều bào, nhân thực

+ Đặc điểm dinh dưỡng: dị dưỡng

+ các nhóm điển hình: thân lỗ, ruột khoang, giun, thân mềm.

Câu 3: lý do nói tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống?

– Mọi cơ thể sống phần nhiều được kết cấu nên trường đoản cú tế bào.

– Tế bào có tương đối đầy đủ các vết hiệu đặc trưng của sự sống như: TĐC, sinh trưởng, sinh sản, phạt triển, chạm màn hình di truyền, biến hóa dị…

- quá trình sinh sản sinh sống mức khung người có cửa hàng từ sự chế tạo ra tế bào.

II. SINH HỌC TẾ BÀO

Chương I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Câu 4: các nguyên tố cấu thành khung hình sống. Phân minh nghuyên tố vi lượng, nguyên tố nhiều lượng.

- các nguyên tố chất hóa học của khung hình sống: có khoảng 25-60 trong số 92 nguyên tố chất hóa học trong vạn vật thiên nhiên tham gia cấu trúc cơ thể sống. VD: C, H, N, O, P, Ca, Fe, K,...

Xem thêm: Cách Giới Thiệu Sở Thích Bằng Tiếng Anh, Cách Viết Đoạn Văn Về Sở Thích Bằng Tiếng Anh

- Nguyên tố nhiều lượng:

+ Là các nguyên tố mà cơ thể sống yêu cầu nhiều, chiếm cân nặng trong chất sống >0.01%.VD: C,H,O,N,...