Bạn đã xem tư liệu "Đề cưng cửng ôn tập Đại số Lớp 9 - Chương II: Hàm số bậc nhất", để cài tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 2 đại số 9

Tài liệu gắn thêm kèm:

*
de_cuong_on_tap_dai_so_lop_9_chuong_ii_ham_so_bac_nhat.docx

Nội dung text: Đề cương ôn tập Đại số Lớp 9 - Chương II: Hàm số bậc nhất

CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT 1. Quan niệm hàm số bậc nhất Hàm số hàng đầu là hàm số được đến bởi công thức y ax b với a 0 . 2. đặc điểm Hàm số hàng đầu y ax b xác định với phần đông x thuộc R và có đặc điểm sau: a) Đồng phát triển thành trên R trường hợp a 0 b) Nghịch đổi thay trên R nếu như a 0 . 3. Đồ thị Đồ thị của hàm số y ax b (a 0 ) là 1 trong những đường thẳng: – giảm trục tung trên điểm bao gồm tung độ bởi b. – tuy nhiên song với con đường thẳng y ax nếu b 0 ; trùng với đường thẳng y ax ví như b 0 . Cách vẽ đồ thị hàm số y ax b (a 0 ): – lúc b 0 thì y ax . Đồ thị của hàm số y ax là con đường thẳng trải qua gốc toạ độ O(0; 0) với điểm A(1;a) . B – trường hợp b 0 thì trang bị thị y ax b là đường thẳng đi qua các điểm A(0;b) , B ;0 . A 4. Đường thẳng tuy vậy song và đường thẳng cắt nhau Cho hai tuyến phố thẳng (d) : y ax b cùng (d ) : y a x b (aa 0 ): a a a a (d) p (d ) (d)  (d ) (d) giảm (d ) a a b b b b (d)  (d ) a.a 1 5. Hệ số góc của mặt đường thẳng y ax b (a 0) Đường thẳng y ax b có hệ số góc là a. điện thoại tư vấn là góc tạo bởi vì đường trực tiếp y ax b (a 0) cùng với tia Ox: + 900 thì a > 0 + 900 thì a Dạng 1: khám nghiệm đồ thị hàm số có phải là hàm số hàng đầu không? đồng trở nên hay nghịch biến? -Đồ thị y=ax+b là số 1 nếu a ≠ 0, đồng thay đổi nếu a >0; nghịch đổi mới nếu a―1 - Phương trình đường thẳng tất cả dạng: y= .x+c ( với c không biết) vắt tọa độ điểm A( 1, 1) ―1 vào đường thẳng ta được : 1 = . 1 + , từ kia tính được c. Dạng 4: khoảng cách - khoảng cách từ một điểm A( 1, 1) đến đường trực tiếp ax+by+c=0 là: │ . + + │ d= 1 1 2 + 2 2 2 - khoảng cách giữa 2 điểm A( 1, 1) với B( 2, 2) là: AB= ( 2 ― 1) + ( 2 ― 1) 2 + 1 2 + 1 - Tọa độ trung điểm của AB là I( 2 ; 2 ) Dạng 5: phương pháp chung minh chứng hàm số đồng biến, nghịch biến: ( ) ― ( ) - đưa sử 0, hàm số đồng biến hóa 2 ― 1 ( ) ― ( ) - nếu như 2 1 0, nghịch thay đổi khi a m.f(x)+g(x,y)=0 ( ) = 0 = ? - điện thoại tư vấn I(x,y) là vấn đề cố định, suy ra ( , ) = 0 = ? suy ra điểm cố định I Dạng 7: chứng tỏ 3 điểm bên trên tọa độ ko thẳng hàng(thẳng hàng) Phương pháp: viết phương trình đường thẳng trải qua 2 điểm, núm tọa độ điểm thứ 3 vào, nếu thỏa mãn thì 3 điểm thẳng hàng, nếu không vừa lòng thì 3 điểm không thẳng hàng. Dạng 8: tìm kiếm m nhằm 3 đường thẳng đồng quy: Phương pháp: kiếm tìm giao điểm của 2 đường thẳng( 2 đường thẳng không chứa m) nhằm 3 mặt đường thẳng đồng quy thì giao đặc điểm này khi vắt vào con đường thẳng số 3, từ bỏ đó tìm kiếm được m; Dạng 9: tìm kiếm a để khoảng cách từ điểm M đến đường trực tiếp d là béo nhất, nhỏ dại nhất: Dạng 10: tìm kiếm a chứa đồ thị giảm hai trục tọa độ trên A với B làm thế nào để cho diện tích tam giác OAB=S. Bài bác 2. Cho các hàm số y x (d1), y 2x (d2), y x 3 (d3) . A) Vẽ trên và một hệ trục những đồ thị (d1),(d2),(d3) . B) Đường thẳng (d3) cắt các đường trực tiếp (d1),(d2) theo lần lượt tại A và B. Tính toạ độ các điểm A, B và mặc tích tam giác OAB. 3 3 ĐS: b) A ; ,B(1;2),S 0,75 . 2 2 OABBài 3. Mang lại hàm số y (a 1)x a . A) chứng minh rằng vật thị hàm số luôn đi qua điểm A( 1;1) với mọi giá trị của a. B) xác minh a đựng đồ thị hàm số cắt trục tung trên điểm tất cả tung độ bằng 3. Vẽ vật thị hàm số vào trường thích hợp này. C) xác minh a đựng đồ thị hàm số cắt trục hoành trên điểm gồm hoành độ bằng –2. Tính khoảng cách từ nơi bắt đầu toạ độ O mang lại đường thẳng đó. ĐS: a) thay A(-1;1) vào đồ vật thị b) a 3 c) a 2 . Bài bác 4. Vẽ thiết bị thị những hàm số: a) y x b) y 2x 1 c) y x 2 1 bài 5. Mang lại hàm số y x 1 2 x . A) Vẽ thiết bị thị hàm số trên. B) phụ thuộc đồ thị, biện luận theo m số nghiệm của phương trình:x 1 2 x m . ĐS: b) m 1: 2 nghiệm. Bài 6. Tìm những cặp đường thẳng tuy vậy song và các cặp mặt đường thẳng giảm nhau trong số các mặt đường thẳng sau: a) y 3x 1 b) y 2 x c) y 0,3x d) y 0,3x 1 e) y 3 3x f) y x 3 ĐS: a // e; c // d; b // f. Bài 7. Mang đến hàm số y mx 3 . Xác định m trong những trường đúng theo sau: a) Đồ thị hàm số song song với con đường thẳng y 3x . B) lúc x 1 3 thì y 3 . ĐS: a) m 3 b) m 3 . Bài 8. Xác định hàm số y ax b , biết đồ gia dụng thị giảm trục tung trên điểm bao gồm tung độ bằng 5 và giảm trục hoành trên điểm có hoành độ bằng –3. 5 ĐS: y x 5 . 3 bài xích 9. Mang lại đường thẳng y (a 1)x a . A) khẳng định a để đường thẳng đi qua gốc toạ độ. B) xác minh a để mặt đường thẳng tuy nhiên song với đường thẳng y 3 1 x 4 . ĐS: a) a 0 b) a 3 . Bài 10. Khẳng định hàm số trong mỗi trường phù hợp sau, biết trang bị thị của nó là mặt đường thẳng trải qua gốc toạ độ và:a) Đi qua điểm A(2;4) . B) Có thông số góc a 2 . C) song song với mặt đường thẳng y 5x 1 . ĐS: a) y 2x b) y 2x c) y 5x . Bài xích 11. Viết phương trình mặt đường thẳng qua gốc toạ độ và: a) đi qua điểm A(–3; 1). B) có thông số góc bởi –2. C) tuy vậy song với đường thẳng y 2x 1 . 1 ĐS: a) y x b) y 2x c) y 2x 3 bài bác 12. Viết phương trình mặt đường thẳng trải qua điểm B(–1; –4) và: 1 a) có hệ số góc bởi . 2 b) song song với con đường thẳng y 3x 1 . C) có hệ số góc bằng k cho trước. 1 7 ĐS: a) y x b) y 3x 7 c) y k(x 1) 4 . 2 2 bài bác 13. đến hàm số y mx 3m 1 . A) Định m để đồ thị hàm số trải qua gốc toạ độ. B) tìm kiếm toạ độ của điểm cơ mà đường thẳng luôn luôn đi qua với tất cả m. 1 ĐS: a) m b) A( 3; 1) . 3 bài xích 14. Cho 2 điểm A(1; –2), B(–4; 3). A) Tìm thông số góc của mặt đường thẳng AB. B) Lập phương trình đường thẳng AB. ĐS: a) k 1 b) y x 1 . Bài bác 15. Cho hai tuyến đường thẳng (d1) : y = 3x+4 với (d2) x - 2y = 0 , một điểm A(-1;1) a) Xét vị trí tương đối của A với hai tuyến đường thẳng b) tìm giao điểm (d1) cùng (d2) c) tìm kiếm M nhằm (d3) : (m-1)x+(m-2) y + m+1 = 0 đồng quy với (d1) với (d2) 3m bài bác 16. Cho hai đường thẳng (d1) : y = ( 1 )x + 1 – 2n với (d2) : y = (m+2)x +n – 3 . 2 kiếm tìm m , n nhằm (d1)//(d2) ; (d1)  (d2) bài 17. Cho hai đường thẳng (d1) : y = (k+1)x +3 với (d2) : y = (3- 2k)x + 1 . Tìm k để (d1)//(d2) , (d1) giảm (d2) , (d1) giảm (d2)Bài 18. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tía điểm A(2;5) ; B(-1;-1) cùng C(4;9) a) Viết pt mặt đường thẳng BC rồi suy ra ba điểm A,B,C thẳng mặt hàng b) chứng minh ba mặt đường thẳng BC ; 3x- y -1= 0 với x-2y +8 = 0 đồng quy bài bác 19. Cho đường trực tiếp (d1) : y = mx – 3 và (d2) : y = 2mx +1 – m a) Vẽ trên và một hệ trục toạ độ (d1) cùng (d2) cùng với m = 1 . Tra cứu toạ độ giao điểm B của chúng? b) Viết pt mặt đường thẳng đi qua O và  cùng với (d1) trên A . Xác minh toạ độ điểm A cùng tính diện tích s tam giác AOB c) chứng minh (d1) với (d2) phần đa đi qua một điểm thắt chặt và cố định . Tìm kiếm điểm thắt chặt và cố định đó bài xích 20. Cho hai tuyến phố thẳng (d) : mx – y =2 và (d’) : (2 – m)x + y = m a) search giao điểm của (d) và (d’) cùng với m = 2 b) chứng minh rằng mặt đường thẳng (d) luôn đi sang 1 điểm nắm đinh B và (d’) luôn đi qua 1 điểm cố định C c) tìm m nhằm giao điểm A của hai tuyến phố thẳng bên trên thoả mãn đk là góc BAC vuông bài 21. Cho hàm số : y= (m-2)x+n (d) Tìm giá trị của m với n chứa đồ thị (d) của hàm số : a) Đi qua hai điểm A(-1;2) cùng B(3;-4) b) giảm trục tung tại điểm cótung độ bằng 1-2 và cắt trục hoành trên điểm có hoành độ bằng 2+ 2 . C) giảm đường trực tiếp -2y+x-3=0 d) song song vối đường thẳng 3x+2y=1 3 bài bác 22. Cho đường thẳng (d) y x 3 4 a)Vẽ (d) b)Tính diện tích s tam giác được tạo nên thành thân (d) cùng hai trục toạ độ c) Tính khoảng cách từ gốc O mang đến (d) bài bác 23. Với cái giá trị nào của m thì hai đường thẳng : (d) y (m 1)x 2 (d") y 3x 1 a) tuy vậy song với nhau c) cắt nhau c) Vuông góc với nhau bài xích 24. Tìm quý hiếm của a để bố đường trực tiếp : (d1 )y 2x 5 (d2 )y x 2 (d3 )y a.x 12 đồng quy trên một điểm trong mặt phẳng toạ độ bài 25. Mang lại A(2;-1); B(-3;-2) 1. Tìm phương trình đường thẳng qua A với B. 2. Tra cứu phương trình con đường thẳng qua C(3;0) và tuy vậy song với AB.Bài 26. Cho hàm số y = (m – 2)x + m + 3. 1) Tìm điều kiện của m nhằm hàm số luôn luôn nghịch biến. 2) search m để đồ thị của hàm số cắt trục hoành trên điểm bao gồm hoành độ bằng 3. 3) kiếm tìm m đựng đồ thị của hàm số bên trên và các đồ thị của những hàm số y = -x + 2 ; y = 2x – 1 đồng quy. Bài xích 27. Mang lại hàm số y = (m – 1)x + m + 3. 1) Tìm cực hiếm của m chứa đồ thị của hàm số tuy vậy song với trang bị thị hàm số y = -2x + 1. 2) Tìm giá trị của m chứa đồ thị của hàm số đi qua điểm (1 ; -4). 3) tra cứu điểm thắt chặt và cố định mà đồ dùng thị của hàm số luôn đi qua với mọi m. 4) Tìm giá trị của m để đồ thị của hàm số chế tạo ra với trục tung cùng trục hoành một tam giác có diện tích s bằng 1 (đvdt). Bài 28. Mang đến hai điểm A(1 ; 1), B(2 ; -1). 1) Viết phương trình mặt đường thẳng AB. 2) Tìm các giá trị của m nhằm đt y = (m 2 – 3m)x + mét vuông – 2m + 2 tuy nhiên song với đt AB đồng thời đi qua điểm C(0 ; 2). Bài 29. Cho hàm số y = (2m – 1)x + m – 3 1) search m để đồ thị của hàm số đi qua điểm (2; 5) 2) minh chứng rằng đồ thị của hàm số luôn luôn đi sang một điểm cố định với phần nhiều m. Tìm kiếm điểm cố định ấy. 3) tra cứu m để đồ thị của hàm số giảm trục hoành tại điểm bao gồm hoành độ x = 2 1 . 1 bài bác 30. đến hàm số y = f(x) = x2 . 2 1 1) với giá trị làm sao của x hàm số trên nhận các giá trị : 0 ; -8 ; - ; 2. 9 2) A và B là nhị điểm trên đồ thị hàm số tất cả hoành độ thứu tự là -2 với 1. Viết pt đường thẳng đi qua A cùng B. Bài bác 31. Mang lại hàm số : y = x + m (D)Tìm những giá trị của m để mặt đường thẳng (D) : a) Đi qua điểm A(1; 2003). B) tuy vậy song với mặt đường thẳng x – y + 3 = 0. 1 c)Tiếp xúc với parabol y = - x2 . 4 bài xích 32. A)Tìm những giá trị của a , b biết rằng đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua hai điểm1 A( 2 ; - 1 ) với B ( ;2) 2 b)Với giá trị nào của m thì thiết bị thị của các hàm số y = mx + 3 ; y = 3x –7 và đồ thị của hàm số xác minh ở câu ( a ) đồng quy . Bài bác 33. Mang lại hàm số y = ( m –2 ) x + m + 3 . A) tra cứu điều kiệm của m nhằm hàm số luôn luôn nghịch trở nên . B) kiếm tìm m để đồ thị hàm số giảm trục hoành trên điểm có hành độ là 3 . C) kiếm tìm m để đồ thị các hàm số y = - x + 2 ; y = 2x –1và y = (m – 2 )x + m + 3 đồng quy . Bài 34. Cho hai tuyến đường thẳng y = 2x + m – 1 và y = x + 2m . A) tìm kiếm giao điểm của hai đường thẳng nói bên trên . B) tra cứu tập hợp những giao đặc điểm này . Bài xích 35. Mang đến hàm số : y = ( 2m + 1 )x – m + 3 (1) a) search m biết đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A ( -2 ; 3 ) . B) tìm điểm thắt chặt và cố định mà trang bị thị hàm số luôn đi qua với đa số giá trị của m . Bài bác 36. Trong khía cạnh phẳng toạ độ cho điểm A ( 3 ; 0) và con đường thẳng x – 2y = - 2 . A) Vẽ đồ thị của con đường thẳng . Gọi giao điểm của đường thẳng cùng với trục tung và trục hoành là B và E . B) Viết phương trình con đường thẳng qua A với vuông góc với con đường thẳng x – 2y = -2 . C) kiếm tìm toạ độ giao điểm C của hai đường thẳng đó . Chứng minh rằng EO. EA = EB . EC và tính diện tích s của tứ giác OACB . Bài xích 37. Vào hệ trục toạ độ Oxy đến hàm số y = 3x + m (*) a) Tính quý giá của m để đồ thị hàm số trải qua : a) A( -1 ; 3 ) ; b) B( - 2 ; 5 ) b) tìm kiếm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành trên điểm gồm hoành độ là - 3 . C) tìm kiếm m để đồ thị hàm số giảm trục tung tại điểm tất cả tung độ là - 5 . Bài 38. Mang lại đường thẳng d bao gồm phương trình y=ax+b. Biết rằng đường thẳng d cắt trục hoành trên điểm tất cả hoành bằng 1 và song song với con đường thẳng y=-2x+2003. 1 a. Kiếm tìm a vầ b. B. Kiếm tìm toạ độ những điểm phổ biến (nếu có) của d với parabol y x 2 2 bài bác 39. Mang đến hàm số y = (m - 1)x + m (d) a) xác minh giá trị của m để con đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm tất cả tung độ bằng 2004. B) với mức giá trị nào của m thì góc tạo vị đường thẳng (d) với tia Ox là góc tù?Bài 40. Với giá trị như thế nào của k, mặt đường thẳng y = kx + 1: a) Đi qua điểm A(-1; 2) ? b) song song với con đường thẳng y = 5x? BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG II bài xích 1. Mang lại hai hàm số: y x cùng y 3x . A) Vẽ đồ vật thị của hai hàm số đó trên và một hệ trục tọa độ Oxy. B) Đường thẳng tuy vậy song cùng với trục Ox, cắt trục Oy tại điểm có tung độ bởi 6, cắt các đồ thị bên trên lần lượt nghỉ ngơi A với B. Tìm tọa độ những điểm A và B. Tính chu vi và ăn mặc tích tam giác OAB. ĐS: b) A(6;6),B(2;6) ; AB 4,OA 6 2,OB 2 10 . 1 bài bác 2. đến hai hàm số y 2x với y x . 2 a) Vẽ trang bị thị của nhì hàm số đó trên và một hệ trục tọa độ Oxy. B) Qua điểm (0; 2) vẽ đường thẳng tuy nhiên song với trục Ox, cắt những đồ thị trên theo thứ tự tại A và B. Chứng tỏ tam giác AOB là tam giác vuông và tính diện tích của tam giác đó. ĐS: bài bác 3. Mang lại hàm số: y (m 4)x m 6 (d). A) Tìm các giá trị của m để hàm số đồng biến, nghịch biến. B) Tìm những giá trị của m, hiểu được đường thẳng (d) trải qua điểm A(–1; 2). Vẽ thứ thị của hàm số với giá trị tìm kiếm được của m. C) chứng tỏ rằng khi m thay đổi thì các đường trực tiếp (d) luôn luôn đi qua 1 điểm nuốm định. ĐS: b) m 0 c) (1;10) . Bài 4. Mang đến hàm số: y (3m –2)x –2m . A) xác định m đựng đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bởi 2. B) khẳng định m để đồ thị hàm số cắt trục tung trên điểm gồm tung độ bằng 2. C) khẳng định tọa độ giao điểm của hai đồ dùng thị ứng với mức giá trị của m tìm được ở câu a, câu b. ĐS: bài bác 5. Cho ba đường trực tiếp (d1) : y x 1 , (d2) : y x 1 với (d3) : y 1 . A) Vẽ ba đường thẳng đã đến trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy. B) call giao điểm của hai đường thẳng (d1),(d2) là A, giao điểm của con đường thẳng (d3 )với hai tuyến phố thẳng (d1),(d2) theo sản phẩm công nghệ tự là B với C. Tìm tọa độ các điểm A, B, C. C) Tam giác ABC là tam giác gì? Tính diện tích s tam giác ABC.ĐS: 1 bài bác 6. Cho những hàm số sau: (d ) : y x 5 ; (d ) : y x ; (d ) : y 4x . 1 2 4 3 a) Vẽ vật thị của những hàm số đã đến trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy. B) call giao điểm của đường thẳng (d1) với đường thẳng (d2 )và (d3) theo thứ tự là A với B. Tìm kiếm tọa độ các điểm A, B. C) Tam giác AOB là tam giác gì? do sao? Tính diện tích s tam giác AOB. ĐS: 1 bài bác 7. đến hàm số: (d ) : y 2x 2 , (d ) : y x 2 . 1 2 2 a) Vẽ đồ thị của hai hàm số đã mang lại trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy. B) hotline giao điểm của mặt đường thẳng (d1) cùng với trục Oy là A, giao điểm của mặt đường thẳng (d2 với) trục Ox là B, còn giao điểm của đường thẳng (d1), (d2) là C. Tam giác ABC là tam giác gì? tìm tọa độ các điểm A, B, C. C) Tính diện tích s tam giác ABC. ĐS: bài xích 8. Cho hai tuyến phố thẳng: (d1) : y x 3 với (d2) : y 3x 7 . A) Vẽ vật thị của các hàm số đã đến trên và một hệ trục tọa độ Oxy. B) gọi giao điểm của đường thẳng (d1) với (d2) cùng với trục Oy thứu tự là A và B. Tìm kiếm tọa độ trung điểm I của đoạn AB. C) điện thoại tư vấn J là giao điểm của hai đường thẳng (d1) cùng (d2) . Chứng minh tam giác OIJ là tam giác vuông. Tính diện tích s của tam giác đó. ĐS: bài xích 9. Mang đến đường thẳng (d): y 2x 3 . A) xác minh tọa độ giao điểm A và B của con đường thẳng (d) với hai trục Ox, Oy. Tính khoảng cách từ điểm O(0; 0) cho đường trực tiếp (d). B) Tính khoảng cách từ điểm C(0; –2) mang lại đường trực tiếp (d). ĐS: bài bác 10. Tìm quý hiếm của k để ba đường thẳng sau đồng quy: 1 7 2 1 a) (d ) : y 2x 7 , (d ) : y x , (d ) : y x 1 2 3 3 3 k k ĐS: bài bác 11. Cho hai tuyến đường thẳng: (d1) : y (m 1)x 3 cùng (d2) : y (2m 1)x 4 .1 a) chứng minh rằng khi m thì hai tuyến phố thẳng đã cho vuông góc cùng với nhau. 2 b) Tìm tất cả các cực hiếm của m để hai tuyến đường thẳng đã cho vuông góc cùng với nhau. 1 ĐS: b) m 0;m . 2 bài bác 12. Xác minh hàm số y ax b trong những trường thích hợp sau: a) lúc a 3 , vật thị hàm số cắt trục tung trên điểm có tung độ bằng 3 . B) khi a 5 , trang bị thị hàm số đi qua điểm A(–2; 3). C) Đồ thị hàm số đi qua hai điểm M(1; 3) và N(–2; 6). D) Đồ thị hàm số tuy nhiên song với con đường thẳng y 7x và đi qua điểm 1;7 7 . ĐS: a) y 3x 2 b) y 5x 7 c) y x 4 d) y 7x 7 . Bài 13. Cho đường thẳng: y 4x (d). A) Viết phương trình mặt đường thẳng (d1) tuy nhiên song với mặt đường thẳng (d) và có tung độ gốc bằng 10. B) Viết phương trình mặt đường thẳng (d2) vuông góc với mặt đường thẳng (d) và giảm trục Ox trên điểm có hoành độ bằng – 8. C) Viết phương trình mặt đường thẳng (d3) tuy vậy song với con đường thẳng (d) cắt trục Ox trên A, giảm trục Oy trên B và ăn diện tích tam giác AOB bằng 8. ĐS: bài 14. Cho hai tuyến phố thẳng: y (k 3)x 3k 3 (d1) và y (2k 1)x k 5 (d2) . Tìm các giá trị của k để: a) (d1) và (d2) giảm nhau. B) (d1) cùng (d2) cắt nhau tại một điểm trên trục tung. C) (d1) và (d2) tuy vậy song. Bài bác 15. Mang đến hàm số (d) : y (m 3)x n (m 3) . Tìm những giá trị của m, n để con đường thẳng (d): a) Đi qua những điểm A(1; –3) với B(–2; 3). B) giảm trục tung tại điểm bao gồm tung độ bởi 1 3 , cắt trục hoành tại điểm bao gồm hoành độ 3 3 .

Xem thêm: Đề Văn 7: Hãy Chứng Minh Rằng Đời Sống Của Chúng Ta Sẽ Bị, Please Wait

C) giảm đường trực tiếp 3y x 4 0 . D) tuy vậy song với con đường thẳng 2x 5y 1 .