Thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn là gì? giải pháp dùng thì cồn từ này như thế nào? Làm vắt nào để rành mạch thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn với thì lúc này hoàn thành? toàn bộ sẽ được câu trả lời trong bài viết dưới phía trên của Athena

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chăm đề ngữ pháp nâng cao về thì hễ từ giờ Anh của Athena. Trong những nội dung bài viết trước chúng ta đã thuộc nhau đi tìm hiểu công thức, biện pháp dùng với dấu hiệu nhận thấy của các thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp nối và bây giờ hoàn thành. Bây giờ chúng ta liên tiếp cùng nhau đoạt được 1 thì cồn từ khác, chính là thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn. Thì rượu cồn từ này sẽ khó hơn 3 thì hễ từ trước vẫn học nhưng các bạn cũng chớ quá lo lắng nhé vì chưng Athena đã có bí kíp giúp chúng ta ghi lưu giữ được thì hễ từ này nhanh và dễ nắm bắt nhất. Chúng ta cùng nhau lời giải thì hiện tại ngừng tiếp diễn ngay sau đây nhé.

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1.Định nghĩa thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn (Present perfect continuous)

Thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễnlà thì động từ dùng để miêu tả sự việc đã bước đầu trong vượt khứ, vẫn còn tiếp tục ở bây giờ và rất có thể tiếp diễn sống tương lai. Thì hễ từ này thường được thực hiện để nói về sự việc đã xong nhưng hiệu quả vẫn còn tác động đến hiện tại.

Công thức: S+ has/have+ been + V-ing

*

2.Cấu trúc thì hiện taị hoàn thành tiếp diễn

Dưới trên đây là cấu tạo đầy đầy đủ của thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn

2.1. Thể khẳng định

Công thức: S + have/has + been + V-ing

Trong đó:

he/she/it + has+ been+v-ingI/you/we/they+ have+ been+ V-ing

Ví dụ

I have been studying Music for 3 years. – Tôi vẫn học âm nhạc được 3 năm.We have been waiting here for 3 hours! – shop chúng tôi đã chờ tại chỗ này ba tiếng đồng hồ.They have been standing in the rain for one hour. – Họ vẫn đứng bên dưới mưa khoảng chừng 1 giờ đồng hồShe has been drinking too much milk tea lately. – Cô ấy vẫn xem không ít ti vi.He has been working for this company for 5 years. – Anh ấy đã thao tác ở công ty được 5 nămIt has been raining since last morning – Trời sẽ mưa kể từ sáng qua

2.2. Thể che định

Công thức: S + have/ has + not + been + V-ing

Ví dụ:

He hasn’t been studying English since last year. – Anh ấy đang không học giờ ANh từ năm ngoáiI haven’t been meeting Jim for over two months! –Tôi đã không gặp mặt Jim trong cả 2 tháng.

2.3.Công thức thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn làm việc thể nghi vấn

Công thức: (WH) + have/ has + S + been + V-ing?

Trả lời:

Yes, I/ we/ you/ they + have Yes, he/ she / it + has.

Hoặc

No, I/ we/ you/ they + haven’tNo, he/ she/ it + hasn’t

Ví dụ:

Has she been waiting here for three hours? Yes, she has (Cô ấy sẽ chờ tại chỗ này 3 tiếng?)Has Jack been doing his housework? No, he hasn’t (Jack đang làm bài bác tập về chưa nhà?)Have you been using my di động phone again? Yes, I have (Bạn vừa lại dùng smartphone của tôi đấy à?)

3.Cách áp dụng thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn

Thì hiện tại ngừng tiếp diễn sử dụng khi nào? Cùng xem thêm cách dùng hiện tại ngừng tiếp diễn cùng ví dụ ví dụ dưới trên đây nhé!

Thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn sử dụng để diễn tả hành động bắt đầu ở vượt khứ , diễn ra liên tục và kéo dãn ở hiện nay tại, nhằm mục đích nhấn bạo dạn tính liên tụccủa hành động và thường vấn đáp cho câu hỏi How long ( được bao thọ rồi), since với for

Ví dụ:

-She has been waiting for 2 hours– Cô ấy vẫn đợi khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ.

-They have been swimming since last December. – Họ đã từng đi bơi từ thời điểm tháng 12 năm ngoái.

-I’ve been typing the draft since 8 a.m – Tôi đã gõ bạn dạng thảo tự 8 giờ sáng

Thì hiện nay tại dứt tiếp diễn dùng để nói về hành vi đã xong trong vượt khứ mặc dù nhiên tác dụng vẫn nhìn thấy được

Ví dụ:

-He has been working hard for 12 hours, so he is very tired now

(Anh ấy đã thao tác 12 tiếng đồng hồ đeo tay nên bây chừ anh ấy mệt)

-You are fired because you have been making many mistakes.

(Bạn bị sa thải chính vì bạn đã vi phạm luật nhiều lỗi)

*

4.Dấu hiệu phân biệt thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn

Dưới đây là những vết hiệu nhận thấy của thì bây giờ tiếp diễn kết thúc và lấy ví dụ như minh họa để các bạn dễ dàng theo dõi.

Trạng từ

Vị trí nhiều từ

Ví dụ

for the whole+ N (N chỉ thời gian)

Thường đứng cuối câu

-They have been singing for the whole day. (Họ vẫn hát một ngày dài rồi)

-I have been working for the whole night

(Tôi đã làm việc đã đêm tối nay rồi.)

-for+ khoảng thời hạn (for months, for years: trong tầm -since+ mốc thời gian: từ khi (since he arrived, since July,…)

Đầu hoặc cuối câu

She has been going out since 7 pm (Cô ấy đi ra bên ngoài từ 7 giờ tối.)

My father has been watching TV for 2 hours (Bố tôi đang xem TV được 2 tiếng đồng hồ rồi.)

All+ thời gian (all the morning, all the afternoon,…)

Thường đứng cuối câu

She has been chatting with her friends all the

morning (Cô ấy thủ thỉ với bạn cả buổi sáng.)

5.Phân biệt thìHiện tại hoàn thànhvà thìHiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì bây giờ hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc

S+ have/has+ V2

S+ have/has+ been + V-ing

Cách dùng

Thì hiện tại hoàn thành miêu tả hành đụng đã xảy ra hoàn thành rồi (tức hành vi trọn vẹn).

Thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn miêu tả hành động vẫn tồn tại đang tiếp tục xảy ra (tức hành vi chưa trọn vẹn). Ví dụ:

Thì hiện tại tại kết thúc nhấn táo bạo vàokết quảcủa hành động (diễn tả ai đã làm gì? đượcbao nhiêu? giỏi đượcmấy lầntính đến thời điểm hiện tại (trả lời mang lại câu hỏiHow many?/ How much)

Ví dụ: I have visited không đúng Gon 4 times

( Tôi đã đi thăm thành phố sài thành 4 lần)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay nhấn bạo dạn vàotính liên tụccủa hành vi (diễn tảai đó đã làm cái gi ? đượcbao lâutính đến thời điểm hiện nay (trả lời cho thắc mắc How long?)

Ví dụ: I have been working all day ( Tôi đã thao tác làm việc cả ngày)

Dấu hiệu dìm biết

Ever, never, just, already, recently, since, for

All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…

6.Bài tập thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn

Bài 1: Chọn đáp án đúng

He ………………….. Motorbikes for 2 years A. Has been riding B. Has ridden C. Has been ridden D. Have been riding 2. My sister _____ for you since yesterday. A. Has been looked B. Has been looking C. Have been looking D. Looked 3. Why are your hands so dirty? I…………………my xe đạp A. Repaired B. Have been repaired C. Has been repaired D. Have been repairing 4. We……………around Scotland for 8 years A. Travelled B. Have travelled C. Have been travelling D. Has been travelling 5. Sandy……………….dinner 4 times this week A. Has cooked B. Has been cooking C. Have been cooking D. CookedI ……………… khổng lồ learn English for years but I have not succeeded yet. A. Have been trying B. Have tried C. Tried D. A & B 7. I ……………… to new york three times this year. A. Have been being B. Have been C. Was D. Has been 8. My brother ……………… several plays. He has just finished his second tragedy. A. Have written B. Have been writing C. Has written D. Has been writing 9. I love this film. I………………it four or five times already. A. Have been seeing B. Have seen C. Has seen D. Had seen 10. How long you ………………English? For 5 years A. Have you studied B. Have been studying C. Studied D. Vị you study

Bài 2: Chọn giải đáp đúng A hoặc B

1.Which of the two sentences below is the better or more likely?

A.I’ve worked in the garden all day and now I’m tired.

B.I’ve been working in the garden all day and now I’m tired.

2.

A.What have you done? You’re all wet.

B.What have you been doing? You’re all wet.

3.

A.Ifinished my homework. Now I’m going lớn watch TV.

B.I’ve been finishing my homework. Now I’m going lớn watch TV.

4.

A.What have you done with my keys? - I haven’t seen your keys.

B.What have you been doing with my keys? - I haven’t seen your keys.

5.

A.She’s worked in the garden all morning & she’s still not finished.

B.She’s been working in the garden all morning & she’s still not finished.

6.

A.Why are you sweating? - I’ve cut the grass.

B.Why are you sweating? - I’ve been cutting the grass.

7.

A.How many biscuits have you eaten?

B.How many biscuits have you been eating?

7.

A.How long have you known her?

B.How long have you been knowing her?

8.

A.I’ve had this computer for over 10 years.

B.I’ve been having this computer for over 10 years.

9.

A.I’ve had piano lessons for over 10 years & I’m still not very good.

B.I’ve been having piano lessons for over 10 years & I’m still not very good.

Xem thêm: Ghi 5 Bàn Thắng Gọi Là Gì ? Giải Đáp: Ghi 4 Bàn Thắng Gọi Là Gì

Đáp án:

Bài 1

1. A

2. B

3. D

4. C

5. A

6. A

7. B

8. C

9. B

10. B

Bài 2:

1. B

2. B

3. A

4. A

5. B

6. B

7. A

8. A

9. A

10. B

Nắm rõ cách áp dụng và cấu trúc của thì hiện tại kết thúc tiếp diễn là bạn đã rứa chắc 1 chủ thể ngữ pháp cơ phiên bản của giờ Anh rồi đó. Chúng ta hãy cố gắng ghi ghi nhớ cách sử dụng từng thì hễ từ bằng phương pháp làm nhiều bài bác tập liên quan nhé. Chúc chúng ta học tập tốt.