Nội dung bài bác viết:

I. để ý khi có tác dụng bàiII. Những từ để hỏi thường gặp gỡ trong giờ đồng hồ Anh.III. Bài xích tập từ bỏ luyệnIV. Bài xích tập vận dụngBài tập thực hànhĐáp án

Bài tập đặt thắc mắc cho từ gạch ốp chân trong giờ đồng hồ Anh là dạng bài tập phổ biến thường lộ diện trong những bài kiểm tra, đề thi môn tiếng Anh.

Bạn đang xem: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân


=>> download về bài tập tại đây

Nếu mới nghe qua, bạn sẽ nghĩ rằng đó là một chủ thể trong giờ Anh không có gì quánh sắc. Nhưng thực tiễn lại khác, hầu hết chúng ta sinh viên khi học đều băn khoăn rằng đắn đo đặt câu hỏi bằng tiếng Anh như vậy nào. Hi vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích, giúp các bạn nắm vững những kỹ năng cần thiết và trau dồi kiến thức kết quả để chuẩn bị sẵn sàng cho ngẫu nhiên kỳ thi nào. Mời chúng ta cùng tham khảo.

I. để ý khi có tác dụng bài

thứ 1 ta phải xác định được từ nhằm hỏi.

từ bị gạch men chân không bao giờ xuất hiện trong câu hỏi.

nếu trong câu:

+/ cần sử dụng động từ thường thì ta đề xuất mượn trợ động từ và hòn đảo trợ động từ lên trước công ty ngữ và sau từ nhằm hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What vì they play everyday?

+/ nếu như trong câu sử dụng động tự tobe, cồn từ khuyết thiếu hụt ta chỉ cần đảo cồn từ tobe, động từ khuyết thiếu lên trước công ty ngữ với sau từ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

nếu trong câu gồm từ bị gạch men chân dùng mọi từ sau thì khio chuyển sang câu hỏi ta yêu cầu đổi tương xứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

*

II. Những từ để hỏi thường chạm mặt trong tiếng Anh.

1. What: đồ vật gi (Dùng nhằm hỏi mang đến đồ vật, sự vật, sự kiện)

2. Which: chiếc mà (Dùng để hỏi khi có sự lựa chọn)

3. Where: ở đâu (Dùng nhằm hỏi mang lại vị trí, nơi chốn )

4. When: khi nào (Hỏi đến thời gian, thời khắc )

5. Who: ai, người mà (Hỏi đến người)

=> Whom: fan mà (Hỏi mang đến tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom vì chưng you buy any books (for)?

=> Whose: của tín đồ mà (Hỏi đến tính trường đoản cú sở hữu, cài đặt cách, đại từ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: vì sao (Hỏi cho lí do, nguyên nhân)

7. How: cầm nào (Hỏi mang lại tính từ, trạng từ, mức độ khoẻ )

8. How old: hỏi mang lại tuổi

9. How tall: hỏi cho độ cao của người

10. How high: hỏi cho độ cao của vật

11. How thick: hỏi cho độ dày

12. How thin: hỏi mang đến độ mỏng

13. How big: hỏi mang đến độ lớn

14. How wide: hỏi mang đến độ rộng

15. How broad: hỏi mang lại bề rộng

16. How deep: hỏi cho độ sâu

17. How fast: hỏi mang đến tốc độ

18. How far from lớn : hỏi mang lại độ xa

19. How long: hỏi cho độ dài

Eg: This ruler is trăng tròn centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to do my homework.

=> How long does it take you to bởi vì your homework?

(Nó lấy mất của doanh nghiệp bao nhiêu thời gian để triển khai bài tập về nhà?)

How often: hỏi mang đến mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go lớn school every day.

=> How often bởi vì you go lớn school?

How much: hỏi mang đến giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi mang lại số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho con số với danh trường đoản cú đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens vì chưng you have here?

III. Bài tập tự luyện

Đặt câu hỏi cho phần gạch men chân

1. I want to lớn see a cowboy movie

.

2. My family usually watches TV in the evening.

.

3. They vị not have a TV because it was too expensive.

.

4. We have 2 books.

.

5. Jane will go khổng lồ a siêu thị tomorrow

.

6. She likes pop music.

.

7. I can speak 4 languages

.

8. Nga is going to visit her old teachers this evening.

.

9. I play chess with my friend.

.

10. Next month, I will go to domain authority Latto relax.

.

11. Peter goes to the library twice a week.

.

12. Pete & Mike are playing football.

.

13. This dress costs 150 dollars.

.

14. She speaks English fluently.

.

15. Columbus lives America.

.

16. It is Jacks book.

.

17. I và my father play volleyball in the afternoon

.

18. Mrs. Robinson buy a poster.

.

19. I often listen lớn musicin my không tính tiền time.

.

20. I often listen to musicin my không tính tiền time.

.

21. I meet Tomat the bar

.

22.I want a camera for my birthday.

.

23.I go to the shoe cửa hàng in the afternoon.

.

24.You visit a temple và a churchin Thailand.

.

25. You should learn harderto get good mark.

.

26. The dictionary is 200,000 dong.

.

27. She buy a pencil at the siêu thị over there.

.

28. I am happyafter the trip

.

29. Jane likes playing chess.

.

30. I need a phone card.

.

31. Its about 1,500 kmfrom Hue to lớn Ho bỏ ra Minh City.

.

32. The bank is opposite the restaurant.

.

33. The dress looks very nice.

.

34. Jack is in the room

.

35. Her neighbor gives hera nice dress.

.

36. They want to return to America


.

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

.

38. My fatheris in Ha Noi

.

39. He travels lớn Nha Trang by coach.

.

40. She goes lớn the doctor because she is sick.

.

41. Nam giới leaves home at 7 oclock

.

42. He teaches English at the high school.

.

43. The lesson is very difficult.

.

44. She often does the housework after doing exercises.

.

45. They are planting some roses in the garden.

.

46. Liz will send these lettersto her friends.

.

47. My favorite subject is Math

.

48. I often listen to music in my không tính tiền time.

.

49. He is good at drawing

.

50. She learns about computersin computer science class.

.

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

.

52. Phong likes playing table tennis.

.

53. They go to lớn the beach on the summer holidays.

.

54. They are in a hotel.

.

55. The childrenswim in the lake.

.

56. I go khổng lồ the movies twice a week.

.

57. She leaves her suitcase on the train.

.

58. They see lions & tigersat the zoo.

.

59. He leaves the buổi tiệc nhỏ at 11.oclock.

.

60. John goes lớn the beachlast Sunday.

.

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

.

62. .The company sends the new worker to California.

.

63. My sister dreams about the monsterlast night.

.

64. My grandmother hears a loud in this morning.

.

65. We visit the History Museum.

.

66. Hoa is doing homework.

.

67.I will go to lớn the church in 2022

.

68. Jack và I get to school by car

.

69. She has3 pens

.

70. I buy half a kiloof cheese.

.

71. He is playing soccer

.

72. He meet Lindafor coffee.

.

73. The teacher is angry because he doesnt do his homework.

.

74. Jackbuys a car

.

75. I go lớn the cinema with my cousins.

.

76. She makes some coffeefor her mother

.

77. She calls the police because she gets lost.

.

78. I buy twokilos of oranges.

.

79. John writes a poem about his grandparents.

..

IV. Bài bác tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

..

2. I made it from a piece of wood.

.

3. She bought it at the cửa hàng over there.

.

4. No, I wasnt. (I was tired after the trip.)

.

5. It took her three hours khổng lồ finish the composition.

.

6. I need a phone card to phone my parents.

.

7. Its about 1,500 kmfrom Hue to Ho chi Minh City.

.

8. The bank is opposite the restaurant.

.

9. The dress looked very nice.

.

10. I saw herlast night.

.

11. Her neighbor gave hera nice dress.

.

12. They returned to Americatwo weeks ago.

.

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

.

14. My father was in Ha Noilast month.

.

15. He traveled to Nha Trang by coach.

.

16. She went to the doctor because she was sick.

.

17. Nam left home at 7 oclockyesterday.

.

18. He taught Englishin the high school.

.

19. The homework was very difficultyesterday.

.

20. She often does the housework after doing exercises.

.

21. They are planting someroses in the garden.

.

22. Liz will send these letters to lớn her friends.

.

23. My favorite subject is Math.

.

24. Yes, we do. (We have magazines & newspapers)

.

25. I often listen to musicin my free time.

.

26. Yes, he is. (He is good at drawing)


.

27. She learns about computersin computer science class.

.

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

..

29. Lan likes playing table tennis.

.

30. I go lớn the movies twice a week.

.

31. They go to lớn the beach on the summer holidays.

.

32. They stay in a hotel.

.

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

2.- The glass fell of the table.

3.- They saw lions và tigers at the zoo.

4.- He left the buổi tiệc nhỏ at 11.oclock.

5.- John went to the beach last Sunday.

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

7.- The company sent the new worker to lớn California.

8.- My sister dreamt about the quái dị last night.

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

10.- We went khổng lồ the History Museum.

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

12- The teacher was angry because he didnt vày his homework.

13.- It took us about half an hour khổng lồ get to lớn school.

14.- She last rode a xe đạp two weeks ago.

15.- I bought half a kilo of cheese.

16.- He took his driving kiểm tra two days ago.

17.- He met Linda for coffee.

18.- I was born in 1964.

19.- My cousin started sailing six months ago.

20.- I went to lớn the cinema with my cousins.

21.- I stayed in New Zealand for six months.

22.- She called the firemen because her cat stuck in a tree.

23.- I bought two kilos of oranges.

24.- John wrote about his grandparents.

25.- I watched a very good film on TV last night.

26.- She made some coffee for her mother.

27.- Susan gave the money lớn her brother.

28.- We went lớn school by bus.

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

30.- Mary invited a lot of people khổng lồ the party.

31.- No, we didnt go to lớn the cinema last night.

32.- Shakira grew up in Colombia.

33.- He went on holiday with his friends.

34.- She didnt vì chưng anything.

35.- I borrowed my teachers dictionary.

36.- Someone gave some money lớn Mike.

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didnt dance at the disco because he was tired.

40.- She left her suitcase on the train.

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word to lớn complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think its Toms schoolbag

3. A: ______ bởi vì you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: yên from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went lớn a party last night

_

2. He goes lớn the cinema every Saturday

_

3. Ive got a red car

_

4. I go to bed at midnight.

_

5. I met an old friend yesterday.

_

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) _?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) _?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) _?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) _?

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) _?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) _?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) _?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) _?

Celebrity: No, I have never been to new york before

Reporter: Well, good luck then.

Xem thêm: Lectin Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Leptin Và Lectin

Exercise 6: Choose the correct answer

1. .jacket is this? Tonnys

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?


A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books bởi you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the tiệc ngọt start?

A. Where

B. How often

C. What time

Đáp án

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 How much is the dictionary?

2 How did you make it?

3 Where did she buy it?

4 Were you fine after the trip?

5 How long did it take her to finish the composition?

6 What vày you need a phone oto for?

7 How far is it from Hue khổng lồ Ho đưa ra Minh city?

8 Where is the bank?

9 How did the dress look?

10 Who did you see last night?

When did you see her?

11 What did her neighbourhood give her?

12 What did they vì chưng two weeks ago?

When did they return khổng lồ America?

13 Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 Where was your father last month

15 How did he travel to Nha Trang?

16 Why did she go lớn the doctor?

17 What time did nam giới leave trang chủ yesterday?

18 What did he teach in the high school?

19 How was the homework yesterday?

20 When does she usually vì the housework?

21 How many roses are they planting in the garden?

22 Who will Liz send these letters?

23 What is your favorite subject?

24 bởi you have magazines và newspapers?

25 What vày you often do in your không tính phí time?

26 Is he good at drawing?

27 What does she learn about in computer science class?

28 What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 What does Lan like playing?

30 How often bởi you go lớn the movies?

31 When bởi they go lớn the beach?

32 Where vì they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 Who swam in the lake?

2 What fell of the table?

3 What did they see at the zoo?

4 What time did he leave the party?

5 Where did John go last Sunday?

6 What did he give her for her birthday?

7 Where did the company send the new worker to?

8 What did your sister dream about last night?

9 When did your grandmother hear a loud scream?

10 Where did they go?

11 Why did he fall?

12 Why was the teacher sad?

13 How long did it take you to lớn get to lớn school?

14 When did she last ride a bike?

15 How much cheese did you buy?

16 What did he vị two days ago?

17 Who did he meet for coffee?

18 When were you born?

19 When did your cousin start sailing?

20 Who did you go the cinema with?

21 How long did you stay in New Zealand?

22 Why did she hotline the firemen?

23 How many kilos of oranges did you buy?

24 Who did John write about

25 What did you bởi last night?

26 What did she make for her mother?

27 Who did Susan give the money to?

28 How did we go lớn school?

29 Why was you tired yesterday morning?

30 How many people did Mary invite khổng lồ the party?

31 Did you go to lớn the cinema last night?

32 Where did Shakira grow up?

33 Who did he go on holiday with?

34 What did she do?

35 Whose dictionary did you borrow?

36 Who gave money to lớn Mike?

37 Who did anyone help with homework yesterday?

38 When did Shakespeare die?

39 Why did he not dance at the disco?

40 Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word to complete the exchanges