Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (491.2 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Đáp án đề thi thử thpt chuyên quang trung

SỞ GD và ĐT BÌNH PHƯỚCTRƯỜNG thpt CHUYÊN quang TRUNG(ĐềĐỀthi gồmtrang)SỐ 1134ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA LẦN 1Môn: TOÁN – Năm học: năm ngoái – 2016Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề)y   x4  2x2  3Câu 1(1,0 điểm). Khảo sát sự biến chuyển thiên và vẽ vật thị hàm sốCâu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ tuổi nhất của hàm số y 2x2  2 x  8trên đoạnx 1 2;0Câu 3 (1,0 điểm). Giải các phương trình sau trên tập số thực:11a) 2 x1.43 x  x 1. 1 x  16 xb) log 2  5  x   2 log 8 3  x  1382
e2Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân sau: I   x 2 ln x   x3  1 dx1Câu 5 (1.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mang đến hai điểm M (3, 0, 1), N 1; 2;0  vàmặt phẳng ( P) : x  y  2 z  0 . Viết phương trình khía cạnh phẳng qua M tuy nhiên song với (P) và tìm hìnhchiếu của N bên trên (P).Câu 6 (1,0 điểm)a) Giải phương trình lượng giác sau:3  sin x  cos 2 x   cos x  2sin x  1b) vào kỳ thi thpt quốc gia, từng thí sinh đề xuất chọn thi ít nhất 4 môn trong 8 môn: Toán,Lý, Hóa, sinh, Anh, Văn, Sử, Địa. Hỏi một thí sinh gồm bao nhiêu giải pháp lựa chọn? Biết rằngtrong các môn lựa chọn, bắt buộc phải có đầy đủ ba môn Toán, Văn, Anh.Câu 7 (1.0 điểm) mang đến hình chóp tứ giác phần đông S.ABCD gồm cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt bên vàmặt đáy bằng 600. M, N theo thứ tự là trung điểm cạnh SD cùng DC. Tính theo a thể tích khối chópM.ABC và khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng (MAB).Câu 8 (1.0 điểm). Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy , mang đến hình thang ABCD (AB // CD) nội tiếpđường tròn chổ chính giữa I  5;2  , nửa đường kính R  10 . Tiếp tuyến đường của  I  trên B cắt CD trên E. F là tiếp điểmcủa tuyến thứ hai của  I  qua E . AF cắt CD trên T  5;5  . Tìm tọa độ A,B biết E thuộc đường thẳngd : 3x  5 y  3  0 với xB  6 .
 x x 2  y 2  x2  2 x  y 2 3 Câu 9 (1.0 điểm) Giải hệ phương trình:  x, y   23 x3  2 x  y 2  x 2  y 2  2y1 xx2x  1Câu 10 (1.0 điểm) mang đến a, b, c ở trong đoạn <1,2> . Tìm giá bán trị nhỏ dại nhất của biểu thức:a(b  c) 2  2bc4b  4cc 2  4bc––––Hết––––Thí sinh không được áp dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không lý giải gì thêm.Họ cùng tên sỹ tử ………………………………………….Số báo danh……………………P
779SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚCTRƯỜNG THPTCHUYÊN quang TRUNGCâu1ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2015 – 2016Môn TOÁN Lớp 12 – Lần 4Thời gian làm bài bác 180 phútHƯỚNG DẪN CHẤM+) TXĐ: D = R+) Tính được y’, KL khoảng tầm đơn điệu, điểm rất trị+) BBT:+) Đồ thị:Hàm số xác định và liên tiếp trên  2;0  (1)y" 228 x  12
Điểm0.250.250.250.250.25y "  0  x  1  L   x  3  N 0,2520, y  0   8, y  1  6 từ kia suy ra GTNN =– 8, GTLN = – 63Chú ý: Nếu dùng BBT không tồn tại câu (1) vẫn được điểm tối đa2a) tìm kiếm được x  1, x 3y  2  30.5b) ĐK: x  3Tìm được x  1 ( N )x  7Le
19e9  3e6  5e390.50.5 Q  qua M , || ( P) :x  y  2 z  5  00.55x  1 t qua N ,  ( p ) : y  2  t z  2ta) x 67 k 2 k 2 , x 2
183 7 11 1 Tọa độ hình chiếu: H  ;; 6 6 3 0,250,25k  b) C51  C52  C53  C54  C55  310,5a3 3 dvtt 240,5VM . ABC 7d  N ,  MAB    2 chiều  O,  MAB   a2
0,5Chứng minh được TI  TE0,250,250,250,25 28 ,5  3 Tìm được E 8Tìm được B (8,1), A(2,1) B(5;0)Tìm được C (6,5), D (4,5)780ĐK: x  y 2  0Từ PT(1) kiếm được x  x  y 2  x 2  x  y 2Thế vào (2) đem về pt chỉ tất cả ẩn x0,253
1122Đưa được về hàm  1    1   1   3 1 xxxx9Xét hàm f  t   t 3  t đồng đổi thay trên  từ đó được pt 1 xTa có: p 101 32 1  giải đượcxx5 15 1 L , x N 2


Xem thêm: Sử Dụng Sqlmap Là Gì ? Reviews, Tính Năng, Bảng Giá, So Sánh

( a  b) 2(a  b ) 2t2ab11,t  <1;4>2222c  4ab  4c( a  b)c  ( a  b )  4c ( a  b )t  4t  12t22t  4t 2Đặt f (t )  2. Lúc ấy f "(t )  20t  4t  1(t  4t  1) 2P  f (1) 