*Bạn đang xem: Đáp án bài tập toán lớp 5

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích


• Ôn tập: khái niệm phân số • Ôn tập: tính chất cơ bạn dạng của phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhị phân số • Ôn tập: Phép nhân và phép phân chia hai phân số • láo số • lếu số (tiếp theo) • rèn luyện trang 14 • luyện tập chung trang 15 phần 1 • luyện tập chung trang 15 phần 2 • rèn luyện chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung về giải toán • luyện tập trang 19 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện trang 21 • rèn luyện chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng • rèn luyện trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích • rèn luyện trang 28 • Héc-ta • rèn luyện trang 30 • rèn luyện chung trang 31 phần 1 • luyện tập chung trang 31 phần 2 • luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân


• quan niệm số thập phân • định nghĩa số thập phân (tiếp theo) • hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • rèn luyện trang 38 • Số thập phân bằng nhau • so sánh hai số thập phân • rèn luyện trang 43 • rèn luyện chung trang 43 • Viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân • luyện tập trang 45 • Viết các số đo cân nặng dưới dạng số thập phân • Viết những số đo diện tích s dưới dạng số thập phân • rèn luyện chung trang 47 • rèn luyện chung trang 48 phần 1 • rèn luyện chung trang 48 phần 2
II - các phép tính với số thập phân
• 1. Phép cộng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép phân tách

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • rèn luyện trang 88 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 1 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích s hình thang • luyện tập trang 94 • luyện tập chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình trụ • luyện tập trang 99 • Diện tích hình tròn • luyện tập trang 100 • luyện tập chung trang 100 • reviews biểu thứ hình quạt • luyện tập về tính diện tích • rèn luyện về tính diện tích (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 106 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật • luyện tập trang 110 • diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương • rèn luyện trang 112 • rèn luyện chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • rèn luyện trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • luyện tập chung trang 123 • rèn luyện chung trang 124 • reviews hình trụ. Trình làng hình cầu • luyện tập chung trang 127 • rèn luyện chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều


• Bảng đơn vị chức năng đo thời gian • cùng số đo thời gian • Trừ số đo thời gian • rèn luyện trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một số • chia số đo thời gian cho một số • luyện tập trang 137 • rèn luyện chung trang 137
• vận tốc • rèn luyện trang 139 • Quãng con đường • rèn luyện trang 141 • thời hạn • luyện tập trang 143 • rèn luyện chung trang 144 phần 1 • luyện tập chung trang 144 phần 2 • luyện tập chung trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng • Ôn tập về đo độ dài cùng đo khối lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời gian
• Phép cùng • Phép trừ • rèn luyện trang 160 • Phép nhân • rèn luyện trang 162 • Phép chia • rèn luyện trang 164 • luyện tập trang 165 • Ôn tập về những phép tính cùng với số đo thời hạn
• Ôn tập về tính chất chu vi, diện tích một vài hình • rèn luyện trang 167 • Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một trong những hình • luyện tập trang 169 • rèn luyện chung trang 169
• một trong những dạng toán đã học • rèn luyện trang 171 phần 1 • luyện tập trang 171 phần 2 • luyện tập trang 172 • Ôn tập về biểu trang bị • luyện tập chung trang 175 • rèn luyện chung trang 176 phần 1 • luyện tập chung trang 176 phần 2 • luyện tập chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: " Je T Aime Nghĩa Là Gì ? Jet'Aime Có Nghĩa Là Gì Je T Aime Là Gì

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều •Chương 5: Ôn tập