Thông báo về lịch học Đội dự tuyển HSG Quận q.bình thạnh - Năm học 2021 - 2022