- cách 1: Tìm giá trị của một phần trong những phần đều bằng nhau (thực hiện nay phép chia).

Bạn đang xem: Dạng toán rút về đơn vị lớp 3

- cách 2: Tìm giá trị của tương đối nhiều phần đều nhau (thực hiện nay phép nhân).

I/ CƠ BẢN

Bài 1: An đánh đấm xe 4km không còn 120 phút. Hỏi An đánh đấm xe 2km hết từng nào phút?

Lời giải:

An sút xe 1km hết thời gian là:

120 : 4 = 30 (phút)

An đạp xe 2km không còn số phút là:

30 x 2 = 60 (phút)

Đáp số: 60 phút

Bài 2: Một tuần, một bé gà đẻ được 28 quả trứng. Hỏi 3 ngày, bé gà đẻ được bao nhiêu quả trứng?

Lời giải:

Đổi một tuần = 7 ngày

Một ngày, con gà đẻ được số trứng là:

28 : 7 = 4 (quả trứng)

3 ngày con gà đẻ được số trứng là:

3 x 4 = 12 (quả trứng)

Đáp số: 12 trái trứng

Bải 3: Có 48kg ngô được đựng trong 6 túi. Hỏi?

a) 3 túi đựng được bao nhiêu kg ngô?

b) Cần bao nhiêu túi để có thể đựng hết 120kg ngô?

Lời giải:

Một túi đựng được số kg ngô là: 48 : 6 = 8 (kg)

a) 3 túi đựng được từng nào số kilogam ngô là: 8 x 3 = 24 (kg)

b) Số túi nhằm đựng hết 120kg ngô là: 120 : 8 = 15 (túi)

Bài 4: Hằng tất cả 36 viên kẹo phân tách được vào 9 hộp. Hỏi:

a) 4 vỏ hộp đựng được bao nhiêu viên kẹo?

b) Hằng được bà cho thêm 28 viên kẹp nữa, hỏi Hằng cần từng nào hộp nhằm đựng hết toàn bộ số kẹo của mình?

Lời giải:

Một vỏ hộp đựng được số viên kẹo là: 36 : 9 = 4 (viên kẹo)

4 vỏ hộp đựng được số viên kẹo là: 4 x 4 = 16 (viên kẹo)

Số viên kẹo Hằng có sau khoản thời gian được bà bỏ thêm 28 viên kẹo nữa là: 36 + 28 = 64 (viên kẹo)

Hằng đề nghị số hộp nhằm đựng hết toàn bộ số kẹo của bản thân mình là: 64 : 4 = 16 (hộp)

Đáp án:

a) 64 viên kẹo

b)16 hộp

Bài 5: giải bài xích toán phụ thuộc tóm tắt sau:

4 thùng: 40 lít xăng

3 thùng: 32 lít xăng

Lời giải:

Một thùng đựng được số lít xăng là: 40: 4 = 10 (lít xăng)

Ba thùng đựng được số lít xăng là: 3 x 10 = 30 (lít xăng)

Đáp số: 30 lít xăng

Bài 6: giải bài xích toán phụ thuộc vào tóm tắt sau:

6km : 120 phút

? km: 360 phút

Lời giải:

Thời gian di chuyển 1km là:

120 : 6 = 20 (phút)

Số km di chuyển được vào 360 phút là:

360 : 20 = 18 (phút)

Đáp số: 18 phút

II/ NÂNG CAO

Bài 1. Có 8 bao gạo cân nặng tất cả 448kg. Hỏi 5 bao gạo như vậy nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Mỗi bao đựng số gạo là:

448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là:

56 × 5 = 280 (kg).

Đáp số: 280kg.

Bài 2. Một shop có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng số 54 lít. Shop đã chào bán hết 36 lít. Hỏi siêu thị còn lại từng nào thùng nước mắm?

Lời giải:

Đáp số: 2 thùng.

Bài 3. Lúc đầu tất cả 5 xe cài đặt chở tổng số 210 bao đường vào kho, kế tiếp có thêm 3 xe nữa chở con đường vào kho. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bao mặt đường được chở vào kho? (Biết các xe mua chở số bao đường bởi nhau)

Lời giải:

Mỗi xe chở số bao mặt đường là:

210 : 5 = 42 (bao)

3 xe cộ chở được số bao đường là:

42 × 3 = 126 (bao)

Tổng số bao đường được chở vào kho là:

126 + 210 = 336 (bao).

Đáp số: 336 bao.

Bài 4. Hùng gồm 56 ngàn đồng download được 8 quyển truyện tranh cùng loại, Dũng có ít hơn Hùng 21 ngàn đồng. Hỏi Dũng sở hữu được bao nhiêu quyển chuyện tranh như thế?

Lời giải:

Giá tiền từng quyền truyện là:

56 : 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng bao gồm số chi phí là:

56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Số quyển truyện Dũng rất có thể mua được là:

35 : 7 = 5 (quyển).

Đáp Số: 5 quyền.

Bài 5. Lan gồm 6 vỏ hộp kẹo, Lan cho chính mình 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 vỏ hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Lời giải:

Trong bài này, 24 viên kẹo sẽ tương xứng với 2 hộp kẹo nguyên. Vậy mỗi hộp kẹo nguyên cất số viên kẹo là:

24 : 2 = 12 (viên)

Lan có toàn bộ số viên kẹo là:

12 × 6 = 72 (viên kẹo).

Đáp số: 72 viên kẹo.

Bài 6. Một cửa hàng nhập về 168 bao mặt đường và chia hồ hết vào 3 kho, -sau đỏ lại nhập cung ứng mỗi kho 16 bao đường và buôn bán hết số bao con đường trong 2 kho. Hỏi shop đã cung cấp bao nhiêu bao đường?

Lời giải:

Mỗi kho trước khi nhập thêm 16 bao con đường thì cỏ số bao đường là:

168 : 3 = 56 (bao)

Sau khi nhập thêm 16 bao đường vào từng kho thì mỗi kho tất cả số bao đường là:

56 + 16 = 72 (bao)

Số bao con đường đã cung cấp hết là:

72 × 2 = 144 (bao).

Đáp số: 144 bao.

Bài 7. Biết rằng cứ 5 gói kẹo hệt nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi mong chia đến 36 em thiếu hụt nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì đề xuất mua toàn bộ bao nhiêu gói kẹo?

Lời giải:

Mỗi gói kẹo đựng số viên kẹo là:

40 : 5 = 8 (viên)

Số viên kẹo cần phải có để chia cho những em trẻ em là:

6 × 36 = 216 (viên)

Vậy số gói kẹo đề nghị mua là:

216 : 8 = 27 (gỏi).

Đáp số: 27 gói kẹo.

Bài 8. Dũng gồm 72 viên bi tất cả bi xanh cùng bi đỏ, Dũng chia ra thành những hộp bởi nhau, Dũng chia được 5 vỏ hộp bi xanh với 4 vỏ hộp bi đỏ. Hỏi Dũng tất cả bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

Lời giải:

Tổng số vỏ hộp bi Dũng bao gồm là:

5 + 4 = 9 (hộp)

Số viên bi trong mỗi hộp là:

72 : 9 = 8 (viên)

Số viên bi xanh là:

8 × 5 = 40 (viên)

Số viên bi đỏ là:

8 × 4 = 32 (viên).

Đáp số: Bi xanh: 40 viên;

Bi đỏ: 32 viên.

Bài 9. Huệ vội 9 chiếc thuyền đôi mắt 36 phút, Hoa vội vàng 6 loại thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ gấp 5 chiếc thuyền cùng Hoa cấp 4 chiếc thuyền thì có lẽ ai gấp chấm dứt trước? (Biết hai bạn bắt đầu gấp thuyền cùng một lúc)

Lời giải:

Thời gian Huệ cấp một chiếc thuyền là:

36 : 9 = 4 (phút)

Thời gian Hoa cấp một dòng thuyền là:

30 : 6 = 5 (phút)

Thời gian nhằm Huệ cấp 5 mẫu thuyền là:

4 × 5 = 20 (phút)

Thời gian đề Hoa gấp 4 mẫu thuyền là:

5 × 4 = trăng tròn (phút)

Vậy nếu đôi bạn trẻ cùng ban đầu thì cả hai bạn sẽ xong cùng một lúc.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Luyện Từ Và Câu Lớp 3 Có Đáp Án, Top 10 De Trắc Nghiệm Luyện Từ Và Câu Lớp 3 2022

Bài 10. Có nhị xe chở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn thế xe sản phẩm hai 400kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao gạo, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi từng xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?