*
Đặc điểm cấu tạo của Ankađien" width="478">

Cùng top lời giải đọc thêm về Ankađien nhé

Trong hóa học hữu cơ, Ankadien hay Diolefin là tên thường gọi của các Hydrocarbon không no, mạch hở bao gồm 2 liên kết cùng hóa trị đôi, hay là giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử. Có thể hiểu rằng, vì chưng ankadien là 1 trong những phân tử có 2 đối kháng vị anken, vì chưng đó, chi phí tố di được sử dụng trước phần en của anken trong tên thường gọi của hóa chất này. Mặc dù ankadien chỉ những hydrocarbon mạch hở, tên thường gọi này cũng hoàn toàn có thể dùng chung cho các hydrocarbon dạng vòng bao gồm 2 links đôi với ví dụ điển hình là cyclopentadien - một hóa học được sử dụng thông dụng trong bội nghịch ứng cộng vòng.

Bạn đang xem: Đặc điểm cấu tạo của anken

Ankadiene mãi sau ở những chất trong tự nhiên hoặc hoàn toàn có thể được tổng thích hợp nhờ các phản ứng hóa học. Đồng thời, hóa học này còn đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong một vài phản ứng tổng hợp trong hóa học hữu cơ.

Ankadien thường là 1 trong tiểu đơn vị chức năng của một phân tử to và có kết cấu phức tạp hơn. Ví dụ, ankadien liên hợp được sử dụng thoáng rộng như một monome của ngành công nghiệp polyme. Ngoại trừ ra, ankadien còn là một phần của các chất to không bão hòa đa - một chất quan trọng trong chính sách dinh chăm sóc hằng ngày.

Công thức phổ biến của hàng đồng đẳng Ankadien là:

CnH2n-2 (n ≥ 3)

I. Định nghĩa với phân loại Ankađien

- Ankađien là hiđrocacbon mạch hở có hai liên kết đôi C=C vào phân tử.

- phương pháp phân tử chung của những ankađien là CnH2n-2 (n > 3).

* Ví dụ: công thức cấu tạo một số ankađien

 propađien: CH2=C=CH2

 buta-1,2-đien: CH2-C=CH-CH3

 buta-1,3-đien: CH2=CH-CH=CH2

 2-metylbuta-1,3-đien (isopren).

 Phân một số loại ankađien

a) Ankađien gồm hai link đôi cạnh nhau.

* Ví dụ: anlen CH2=C=CH2

b) Ankađien bao gồm hai link đôi biện pháp nhau 1 liên kết đơn được hotline là ankađien liên hợp.

* Ví dụ: buta-1,3-đien (đivinyl) CH2=CH-CH=CH2

c) Ankađien có hai link đôi biện pháp nhau từ bỏ hai liên kết đơn trở lên.

* Ví dụ: penta-1,4-đien CH2=CH-CH2-CH=CH2

- những ankađien liên hợp như buta-1,3-đien CH2=CH-CH=CH2 và isopren CH2=C(CH3)-CH=CH2 có nhiều vận dụng thực tế.

II. đặc điểm hóa học của Ankađien


1. Bội phản ứng cộng của ankađien

- giống như anken, buta-1,3-đien có thể tham gia phản ứng cùng với hiđro (xúc tác niken), halogen và hiđro halogenua.

a) Ankađien cộng hiđro (ankađien + H2)

 CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 CH2-CH2-CH2-CH3

b) Ankađien cùng brom (ankađien + Br2)

- cùng 1,2 (ở ánh sáng -800C)::

 CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd) CH3-CH2-CHBr-CH2Br (sản phẩm chính)

- cùng 1,4 (ở ánh sáng 400C):

 CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (dd) CH2Br-CH=CH-CH2Br (sản phẩm chính)

- xã hội thời vào hai link đôi:

 CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 (dd) → CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

c) Ankađien cộng hidro halogenua (Ankađien + HBr)

- cùng 1,2 (ở ánh nắng mặt trời -800C):

 CH2=CH-CH=CH2 + HBr CH3-CH2-CHBr-CH3 (sản phẩm chính)

- cùng 1,4 (ở ánh sáng 400C):

 CH2=CH-CH=CH2 + HBr CH3-CH=CH-CH2Br (sản phẩm chính)

- bội nghịch ứng cùng giữa ankadien cùng với HX tuân thủ theo đúng quy tắc Maccopnhicop.

2. Phản bội ứng trùng hòa hợp của Ankađien

- Khi có mặt kim nhiều loại natri hoặc hóa học xúc tác khác, buta-1,3-đien C4H8 tham gia phản ứng trùng hợp, đa số trùng hợp theo kiểu 1,4 sinh sản thành polibutađien:

 nCH2=CH-CH=CH2 (-CH2-CH=CH-CH2-)n (polibutađien)

3. Bội nghịch ứng oxi hóa của Ankađien

a) bội nghịch ứng oxi hóa trả toàn

* Ví dụ: 2C4H6 + 11O2 8CO2 + 6H2O

b) phản ứng thoái hóa không hoàn toàn

• Ankađien + KMnO4

- Buta-1,3-đien và isopren cũng làm mất màu hỗn hợp thuốc tím kali pemanganat (KMnO4) tương tự anken.

 3C4H6 + 4KMnO4 + 8H2O → 3CvH6(OH)4 + 4MnO2 + 4KOH

⇒Để phân biệt Ankađien rất có thể dùng thuốc demo là dung dịch Brom hoặc dung dịch KMnO4 khi đó gồm hiện tượng các dung dịch bị mất màu sắc (hoặc nhạt màu).

III. Điều chế ankađien

1. Điều chế buta-1,3-đien tự butan hoặc butilen bằng phương pháp đề hiđro hóa:

 CH3-CH2-CH2-CH3 CH2=CH-CH=CH2 + 2H2

2. Điều chế isopren bằng cách tách hiđro của isopentan:

 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 CH2=C(CH3)-CH=CH2 + 2H2

IV. Ứng dụng của ankađien

- Dùng buta-1,3-đien hoặc isopren nhằm điều chế polibutađien hoặc poliisopren là đều chất tất cả tính đàn hồi cao được dùng làm sản xuất cao su đặc như: cao su buna (dùng có tác dụng lốp xe, vật liệu nhựa trám thuyền), cao su thiên nhiên isopren,...

V. Bài tập về Ankađien

* bài 1 trang 135 SGK Hóa 11: Thế làm sao là ankađien, ankađien liên hợp? Viết công thức kết cấu và điện thoại tư vấn tên những ankađien phối hợp có công thức phân tử C4H6, C5H8.

Lời giải

- Ankađien là hiđrocacbon mạch hở bao gồm hai links đôi C=C trong phân tử.

- Ankađien có hai link đôi biện pháp nhau 1 liên kết đơn được hotline là ankađien liên hợp.

- Công thức cấu trúc của ankađien tất cả công thức phân tử C4H6:

CH2=CH-CH=CH2: Buta-1,3-đien

- Công thức cấu trúc của ankađien bao gồm công thức phân tử C5H8:

CH2=CH-CH=CH-CH3: Penta-1,3-đien

: 2-metylbuta-1,3-đien isopren.

* Bài 2 trang 135 SGK Hóa 11: Viết phương trình chất hóa học ( ở dạng phương pháp cấu tạo) của những phản ứng xảy ra khi :

a) Isopren tính năng với hidro (xúc tác Ni)

b) Isopren tính năng với brom vào (trong CCl4) những chất được mang theo tỉ lệ số mol 1 : 1 tạo ra thành phầm theo kiểu cùng 1, 4.

c) Trùng đúng theo isopren theo phong cách 1,4.

 * Bài 3 trang 135 SGK Hóa 11: Oxi hóa hoàn toàn 0,680 gam ankađien X nhận được 1,120 lít CO2 (đktc)

a) Tìm phương pháp phân tử của X

b) kiếm tìm công thức cấu tạo có thể tất cả của X

Lời giải

a) Gọi bí quyết phân tử của ankađien X là CnH2n-2 (n ≥ 3)

- Theo bài ra, khi oxi hóa hoàn toàn 0,68g X thu được 1,120 lít CO2 (đktc) nên:

- call a là số mol của ankađien X, Phương trình oxi hóa hoàn toàn:

CnH2n-2 + <(3n-1)/2>O2 → nCO2 + (n-1)H2O

a a.n(mol)

- Theo bài bác ra, oxi hóa trọn vẹn 0,68g X bắt buộc ta có:

mx = (14n - 2).a = 0,68 (*)

- Theo PTPƯ và bài xích ra, số mol CO2 là: nCO2 = a.n = 0,05 (**)

- từ bỏ (*) và (**) ta giải được: n = 5 và a = 0,01.

Xem thêm: Công Thức Tính Công Suất Bộ Nguồn Điện, Công Thức Tính Hiệu Suất Của Bộ Nguồn

⇒ X tất cả công thức phân tử là: C5H8

b) kiếm tìm công thức cấu trúc có thể tất cả của C5H8 là:

CH2=CH-CH=CH-CH3

CH2=CH-CH2-CH=CH2

CH2=C=CH-CH2-CH3

CH3-CH=C=CH-CH3

CH2=C(CH3)-CH=CH2

* Bài 4 trang 135 SGK Hóa 11: Khi mang lại buta-1,3-đien tính năng với H2 ở ánh nắng mặt trời cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được

A. Butan

B. Isobutan

C. Isobutilen

D. Pentan.

Lời giải 

• lựa chọn đáp án: A. Butan

- Phương trình phản nghịch ứng:

CH2=CH=CH-CH2 + 2H2 CH3-CH2-CH2-CH3

* bài 5 trang 136 SGK Hóa 11: Hợp chất nào tiếp sau đây cộng đúng theo H2 tạo thành isopentan?