Mô hình dữ liệu quan hệ bao tất cả một hoặc các quan hệ (Relation). Thực thể cùng thuộc tính trong quy mô ERD biến quan hệ với thuộc tính của quan liêu hệ. Mối kết hợp sẽ trở thành khoá ngoại.

Ví dụ: MON_HOC (MaMon, TenMon, SoTinChi)

Bạn vẫn xem: trực thuộc tính đa trị là gìBạn đang xem: trực thuộc tính đa trị

Bạn đang xem: ở trong Tính Đa Trị

Bạn đã xem: ở trong tính nhiều trị là gì


Bạn đang xem: Đa trị là gì

*

Mô hình tài liệu quan hệ –Qui ước ký kết hiệu

Quan hệ: dùng những ký tự in hoa Q, R, S.Quan hệ Q bao gồm tập thuộc tính A1, A2,.., An: Q(A1, A2,.., An)

Mô hình tài liệu quan hệ – khái niệm khoá trên những hệ cai quản trị CSDL

Khoá chính (Primary Key)

X được gọi là khoá chính của quan hệ Q nếu giá trị trên X biệt lập giữa các bộ.Mỗi dục tình chỉ được khai báo một khoá chính

Khoá nước ngoài (Foreign Key)

Cho 2 quan hệ nam nữ Q cùng R. X được hotline là khoá ngoại của R trường hợp X là ở trong tính của R cùng X là khoá bao gồm của Q.Tên nằm trong tính bên trên khóa ngoại cùng khóa chính có thể khác nhau


*

Quy tắc đổi khác ERD sang mô hình dữ liệu quan hệ

Tập thực thể

Mỗi thực thể gửi thành một quan liêu hệ cùng tên và list thuộc tính.Thuộc tính khoá trở thành khoá thiết yếu của quan hệ giới tính Ví dụ chuyển tập thực thể

*

Mối phối kết hợp 1 – 1

Thuộc tính khoá bên đây làm khoá ngoại bên đó hoặc ngược lại. Bên dưới làví dụ đưa mối kết hợp 1 – 1


*Xem thêm: Uml Là Gì? Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Uml Và Các Biểu Đồ Của Nó

*

Mối kết hợp N – N

Chuyển thànhquan hệ mới gồm khoá thiết yếu gồm 2 thuộc tính khoá của 2 quan tiền hệ; ở trong tính mối phối hợp (nếu có) biến hóa thuộc tính của quan hệ nam nữ mới.Ví dụ

Mối phối hợp 3 ngôi (Ba thực thể gia nhập vào mối kết hợp)

Chuyển thành quan hệ tình dục mới, bao gồm khoá chủ yếu gồm 3 nằm trong tính khoá của 3 thực thể tham gia mối kết hợp. Trực thuộc tính mối kết hợp (nếu có) thay đổi thuộc tính của tình dục mới.Ví dụ

Thuộc tính nhiều trị (Thuộc tính có nhiều giá trị cho một thể hiện)

Chuyển thành tình dục mới gồm khoá chính gồm thuộc tính nhiều trị cùng thuộc tính khoá của thực thể. Sau khi chuyển thành quan hệ tình dục mới, ở trong tính đa trị sẽ biến mất khỏi thực thể cũ. Ví dụ

Yêu cầu: Xác định phiên bản số và triển khai chuyển sang quy mô dữ liệu quan tiền hệ

Tổng kết bài xích học quy mô dữ liệu quan hệ

Mô hình tài liệu quan hệ và những thành phần của chính nó Quy tắc chuyển quy mô thực thể phối hợp sang quy mô dữ liệu quan hệ

Tập thực thểMối kết hợp 1 – 1Mối kết hợp 1 – NMối phối kết hợp N – NMối phối kết hợp 3 ngôiThuộc tính đa trị

Mô hình tài liệu quan hệ – bài tập thực hành

Bài thực hành thực tế số 1: Cho mô hình thực thể phối kết hợp sau

Yêu cầu: chuyển ERD sang quy mô dữ liệu quan lại hệ

Bài thực hành số 2: phụ thuộc vào mẫu hoá đơn bán sản phẩm hãy xây đắp mô hình tài liệu quan hệ

Trong đó:Số hoá đơn xác định được ngày chế tạo ra lập;Mã khách hàng xác minh được tên khách hàng hàng, địa chỉ;Mã hàng xác minh được tên sản phẩm hoá, đơn vị chức năng tính, đối chọi giá số lượng

Bài thực hành thực tế số 3: thiết kế mô hình tài liệu quan hệ phụ thuộc mẫu phiếu mượn sách trong thư viện.

Trong đó: Số phiếu xác minh được ngày mượn; Mã sinh viên xác minh được tên sinh viên, mã lớp; Mã sách xác minh được thương hiệu sách, nhà xuất bản, ghi chú

Đăng ký kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN tự ADMIN

Họ với tên (Bắt buộc nhập)

email (Bắt buộc nhập)

Số smartphone (Bắt buộc nhập)

chúng ta cần hỗ trợ về (Bắt buộc chọn) —Source code các bài labEbookVề những khóa họcTư vấn về chuyên môn, phía nghiệp, việc làm

Đăng ký kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN tự ADMIN

Họ cùng tên (Bắt buộc nhập)

thư điện tử (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại cảm ứng (Bắt buộc nhập)

chúng ta cần cung cấp về (Bắt buộc chọn) —Source code những bài labEbookVề các khóa họcTư vấn về chuyên môn, hướng nghiệp, câu hỏi làm