CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 được thpt Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết phương trình phản nghịch ứng thảo luận giữa dung dịch muối cùng với bazơ. Rõ ràng ở đó là cho CuSO4 tính năng với NaOH, sau bội nghịch ứng chiếm được kết tủa màu xanh da trời lam. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Cu tác dụng với naoh


2. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra giữa CuSO4 và NaOH 

Nhiệt độ thường

3. Phương trình ion rút gọn CuSO4 + NaOH

Phương trình phân tử CuSO4 + NaOH

Bạn vẫn xem: CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4


CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Phương trình ion rút gọn

Cu2+ + 2OH– → Cu(OH)2↓

4. Hiện tượng CuSO4 tính năng với NaOH 

Dung dịch sau phản nghịch ứng xuất hiện kết tủa màu xanh lam đó là Cu(OH)2

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. mang đến từ từ mang đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4, ta thấy:

A. Gồm kết tủa xanh, kết tủa không tan

B. Tất cả kết tủa trắng và có khí cất cánh ra

C. Chế tạo kết tủa trắng xanh sau đưa thành kết tủa đỏ nâu.

D. Chế tạo kết tủa xanh tiếp nối kết tủa tan.


Câu 2. mang đến 3,2 gam Cu tính năng với 100ml dung dịch hỗn hợp (HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M), sản phẩm khử độc nhất của HNO3 là NO. Thể tích khí NO (đktc) là

A. 0,672 lít.

B. 0,336 lít.

C. 0,747 lít.

D. 1,792 lít.


Câu 3. cho những mô tả sau:

(1). Hoà chảy Cu bởi dung dịch HCl sệt nóng giải hòa khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, chỉ lose Ag

(3). Ðồng kim loại hoàn toàn có thể tan trong dung dịch FeCl3

(4). Rất có thể hoà rã Cu trong dung dịch HCl khi có mặt O2

(5). Ðồng thuộc nhóm kim loại nhẹ (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn trên Cu2O; Cu2S

Số diễn tả đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.


Câu 5. Dung dịch muối hạt đồng (II) sunfat (CuSO4) rất có thể phản ứng với dãy chất:

A. CO2, KOH, HNO3, Zn

B. H2SO4, AgNO3, Ba(OH)2, Ag

C. KOH, CaCl2, Fe, H2SO4

D. KOH, BaCl2, Zn, Al


Đáp án D

Dung dịch CuSO4 bội phản ứng được với: KOH, BaCl2, Zn, Al

CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2↓ + K2SO4

CuSO4 + BaCl2 → CuCl2 + BaSO4 ↓

CuSO4 + Zn → ZnSO4 + Cu

3CuSO4 + 2Al → Al2(SO4)3 + 3Cu


Câu 6. Hoà tung Na2CO3 vào các thành phần hỗn hợp dung dịch axit HCl 0,5M và H2SO4 1,5M thì thu được một dung dịch A và 3,92 lit khí B (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được 24,225 gam muối hạt khan. Tính trọng lượng Na2CO3 bị hoà tan

A. 37,1 gam

B. 18,55 gam

C. 24,7 gam

D. 27.83 gam


Đáp án B

Giả sử nên dùng V(lit) dung dịch có HCl 0,5M với H2SO4 1,5M.

Phương trình chất hóa học xảy ra:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

0,25V ← 0,5V → 0,5V → 0,25V (mol)

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

1,5V ← 1,5V → 1,5V → 1,5V (mol)

Theo đầu bài ta có:

Số mol nCO2 = 0,25V + 1,5V = 3,92 : 22,4 = 0,175 (mol) (1)

Khối lượng muối thu được: 58,5.0,5V + 142.1,5V = 24,22 (g) (2)

V = 0,1 (lít) = 100ml.

Số mol nNa2CO3 = nCO2 = 0,175 mol

Vậy cân nặng Na2CO3 đã trở nên hoà tan:

mNa2CO3 = 0,175 . 106 = 18,55 gam


Câu 7. Cho 9,125 gam muối hiđrocacbon phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hòa. Công thức của muối hiđrocacbon là:

A. NaHCO3

B. Mg(HCO3)2

C. Ba(HCO3)2

D. Ca(HCO3)2


Đáp án B

Gọi công thức muối hiđrocacbonat: M(HCO3)n

Phương trình: 2M(HCO3)n + nH2SO4 → M2(SO4)n + 2nCO2 + 2nH2O

Ta thấy:

2 mol M(HCO3)n → 1 mol M2(SO4)n thì khối lượng giảm:

2,61n – 96n = 26n (g)

Vậy x mol M(HCO3)n → M2(SO4)n thì khối lượng giảm:

9,125 – 7,5 = 1,625 (g)

=> x = (1,625.2)/26n = 0,125/n (mol) => M + 61n = (9,125/0,125/n) = 73n => M = 12n

Cặp nghiệm phù hợp là: n = 2 và M = 24 (Mg)

Công thức của muối hiđrocacbonat là Mg(HCO3)2


Câu 8. Nhỏ đàng hoàng từng giọt cho đến khi xong 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch cất Na2CO3 0,2M cùng NaOH 0,2M , sau phản bội ứng nhận được số mol CO2 là:

A. 0,03

B. 0,01

C. 0,02

D. 0,015


Đáp án B

Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl

0,02 → 0,02 → 0,02

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

0,01 0,01

⇒ nCO2 = 0,01mol


……………………………..

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng vừa reviews tới chúng ta phương trình chất hóa học CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4, ao ước rằng qua bài viết này các chúng ta có thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Mời các bạn cùng xem thêm các môn Ngữ văn 12, giờ Anh 12, Thi thpt quốc gia môn Toán, Thi THPT giang sơn môn đồ dùng Lý,….

Xem thêm: Bố Anh Hút Rất Nhiều Thuốc Mẹ Anh Hút Rất Nhiều Cần, Đưa Nhau Đi Trốn*
*

*

Viết 4 – 5 câu kể về 1 trong các buổi đi chơi cùng người thân trong gia đình (hoặc thầy cô, chúng ta bè)


*

Viết 4 – 5 câu mô tả tình cảm, cảm hứng của em khi năm học sắp kết thúc


*

Viết 4 – 5 câu nói lại hoạt động ở ngôi trường hoặc lớp em (biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,…)


*

Viết 4 – 5 câu kể đa số điều em biết về đất nước và con người việt Nam


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề nghị được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và website trong trình chu đáo này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.