CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn là bội phản ứng khi đến đồng oxit công dụng với dung dịch axit HNO3 loãng phản ứng thu hỗn hợp muối đồng bao gồm màu xanh. Sau đây đây tài liệu đang giúp chúng ta viết và thăng bằng đúng phương trình phản ứng CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O


2. Điều kiện phản ứng CuO tính năng với HNO3

Không có

3. Cách tiến hành phản ứng cho CuO tác dụng HNO3

Cho đồng oxit CuO chức năng với dung dịch axit nitric HNO3

Bạn vẫn xem: CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O


5. Hiện tượng lạ Hóa học

Chất rắn màu black Đồng II Oxit (CuO) tan dần trong dung dịch axit, sản phẩm thu được dung dịch có màu xanh lá cây làm của muối hạt đồng nitrat

6. Bài xích tập vận dụng liên quan 

Câu 1.

Bạn đang xem: 2 cu(no3)2 → 2 cuo + 4 no2 + o2

cho các mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu bằng dung dịch HCl quánh nóng giải phóng khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt cùng dẫn điện tốt, chỉ thua Ag

(3). Ðồng kim loại hoàn toàn có thể tan trong dung dịch FeCl3

(4). Rất có thể hoà tung Cu trong hỗn hợp HCl khi có mặt O2

(5). Ðồng nằm trong nhóm kim loại nhẹ (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn trên Cu2O; Cu2S

Số biểu thị đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Đáp án C

1. Sai vì Cu không tính năng với HCl.

2. Đúng

3. Đúng, Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

4. Đúng, 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

5. Sai, đồng trực thuộc nhóm sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, bao gồm tồn tại 2 hóa học trên


Câu 2. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín đáo không cất không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và tất cả hổn hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y tất cả pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.


Đáp án D

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 (4x) + O2 (x mol)

Áp dụng định chế độ bảo toàn trọng lượng có:

mchất rắn ban đầu = mchất rắn sau + mkhí

→ 6,58 = 4,96 + 46.4x + 32x → x = 0,0075 mol

Dẫn khí X vào nước

O2 (0,0075) + 4NO2 (0,03) + 2H2O → 4HNO3 (0,03 mol)

CM (HNO3) = 0,03 : 0,3 = 0,1 → pH = 1.


Câu 3. cho những dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được cùng với Cu(OH)2 là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.


Câu 4. Nhúng một thanh fe nặng 200 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh kim loại ra, cọ sạch làm cho khô cân nặng được 203,44 gam (giả thiết các kim một số loại tạo thành đều dính hết vào thanh Fe). Khối lượng Fe đã phản ứng là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 2,80 gam.


Đáp án D

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (1)

0,04 0,04 mol

mtăng (1) = 0,04.108 – 0,02.56 = 3,2 gam

Theo bài ra mKL tăng = 203,44 – 200 = 3,44 gam.

Phản ứng:

Fe + Cu2+ → Fe2+  + Cu

a a mol

mtăng (2) = 64a – 56a = 3,44 – 3,2 → a = 0,03 mol

→ mFe = (0,02 + 0,03).56 = 2,8 gam.


Câu 5. Cho luồng khí teo (dư) trải qua 18,2 gam hỗn hợp gồm CuO với Al2O3 nung nóng cho đến khi phản ứng trả toàn, nhận được 16,6 gam chất rắn. Trọng lượng CuO tất cả trong lếu láo hợp lúc đầu là

A. 0,8 gam.

B. 8,0 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam


Đáp án B

Hỗn hợp gồm CuO với Al2O3 chỉ tất cả CuO phản ứng với CO

Phương trình hóa học

CuO + teo → Cu + CO2

a a a a mol

Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn cân nặng có:

mchất rắn thuở đầu + mCO pư = mchất rắn sau + mCO2

→ 18,2 + 28x = 16,6 + 44x → a = 0,1 mol

→ mCuO = 0,1.80 = 8 gam.


………………………..

THPT Sóc Trăng đang gửi tới chúng ta CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn. Câu chữ tài liệu bao gồm 5 phần, phần đầu giúp chúng ta hoàn thành phương trình hóa học đã cho, các mục sau là bửa trợ, mở rộng cho phần thăng bằng phản ứng hóa học.

Các bạn cũng có thể các em cùng xem thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài xích tập đồ dùng Lí 12 ,….

Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 5 Cuối Kì 2, Đề Thi Cuối Kì 2 Lớp 5 Môn Toán 2021 (Có Đáp Án)*
*

*

Viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật nhỏ xíu Thu vào truyện ngắn cái lược ngà


*

Cảm thừa nhận khổ 1 bài xích thơ Nói với con


*

Viết đoạn văn ngắn nêu cảm giác của em về nhân thứ Xi-mông


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường buộc phải được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình xem xét này mang lại lần phản hồi kế tiếp của tôi.