Câu hỏi:Công suất của nguồn điện được xác định bằng công thức

A.P = UI

B.P = EIt

C.P = EI

D.P = UIt.

Bạn đang xem: Công thức xác định công của nguồn điện

Lời giải:

Đáp án đúng:C.P = EI

Giải thích :

Công suất của nguồn điện = công của nguồn trong một đơn vị thời gian.

Công thức:

*

Mời những bạn thuộc tìm hiểu chi tiết về Công và công suất của dòng điện qua nội dung bài bác dưới đây của đứng đầu lời giải nhé.

1. Công của nguồn điện

Công của nguồn điện:trong mạch điện kín, nguồn điện thực hiện công di chuyển những điện tích tự do gồm trong mạch tạo thành dòng điện. Công của nguồn điện là công của các lực lạ phía bên trong nguồn điện cùng = công của cái điện chạy vào toàn mạch.

Công thức: Ang = qE = EIt

E (V): suất điện động của nguồnI (A): cường độ mẫu điện chạy qua nguồnt (s): thời gian dòng điện chạy qua nguồn điệnq (C): điện lượng chuyển qua nguồn điện

2. Công suất nguồn điện:


Công suất của nguồn điện = công của nguồn trong một đơn vị thời gian.

Công thức:

*

3. Công suất của loại điện

Công của cái điện qua 1 đoạn mạch là tổng công của lực điện làm cho di chuyển các điện tích tự bởi vì trong đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch với cường độ chiếc điện và thời gian mẫu điện chạy qua đoạn mạch đó.

A = Uq = UIt

A (J): công của chiếc điệnq (C): điện lượng chuyển qua đoạn mạchI (A): cường độ cái điện chạy qua đoạn mạcht (s): thời gian loại điện chạy qua đoạn mạch

Công suất của chiếc điện chạy qua 1 đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch cùng cường độ loại điện chạy qua đoạn mạch đó.

*
P (W): công suất của dòng điệnU (V): hiệu điện thế của dòng điện

4. Hiệu suất của nguồn

*

5. Định luật Jun-Len-xơ

- Nếu đoạn mạch (hoăc vật dẫn) chỉ tất cả điện trở thuần

*

thì điện năng nhưng đoạn mạch đó tiêu thụ được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng.

- Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ chiếc điện với thời gian cái điện chạy qua vật dẫn đó.

Q = RI2t

6. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi tất cả dòng điện chạy qua.

Xem thêm: Tp Hồ Chí Minh Công Bố Điểm Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2022 Tphcm

Công suất tỏa nhiệtPở vật dẫn khi gồm dòng điện chạy qua đặc trưng mang đến tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó cùng được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn vào một đơn vị thời gian.