Bài viết trình bày rất cụ thể về bí quyết tổng phù hợp lực theo nguyên tắc hình bình hành, biện pháp phân tích lực và cấn bởi lực.

Bạn đang xem: Công thức tổng hợp lực


LỰC –TỔNG HỢP LỰC - CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM VÀ PHÂN TÍCH LỰC 

Chủ đề 1.1. LỰC –TỔNG HỢP LỰC

1. Lực: được trình diễn bằng một mũi tên (véc –tơ )

* nơi bắt đầu mũi tên là vị trí đặt của lực.

* Phương cùng chiều về mũi tên là phương với chiều của lực.

* Độ dài của mũi tên biểu thị độ lớn của lực theo một xác suất xích duy nhất định. 

 2. Tổng hợp lực: 

là sửa chữa hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời vào một trong những vật bởi một lực 

sao cho chức năng vẫn không gắng đổi.  

* Lực sửa chữa gọi là thích hợp lực.  

* phương thức tìm đúng theo lực hotline là tổng phù hợp lực. 

*

BÀI TẬP TỔNG HỢP LỰC 

LOẠI 1: TỔNG HỢP nhì LỰC 

- sử dụng quy tắc hình bình hành 

- sử dụng quy tắc 2 lực cùng phương cùng chiều 

- sử dụng quy tắc 2 lực cùng phương ngược chiều 

LOẠI 2: TỔNG HỢP 3 LỰC (overrightarrowF_1,overrightarrowF_2,overrightarrowF_3)

BƯỚC 1: lựa 2 cặp lực theo thứ tự ưu tiên cùng chiều hoặc ngược chiều or vuông góc tổng hợp chúng thành 1 

lực tổng hợp (overrightarrowF_12) 

BƯỚC 2: tiếp tục tổng hợp lực tổng hợp (overrightarrowF_12) trên với lực (overrightarrowF_3) còn lại đã tạo ra được lực tổng hợp cuối cùng (overrightarrowF) 

Phương pháp: theo nguyên tắc hình bình hành 

* (F=sqrtF_1^2+F_2^2+2F_1.F_2cosalpha )  

* (F_min=eginvmatrix F_1-F_2 endvmatrixleq Fleq F_1+F_2=F_max) 

*

Bài 1: cho 2 lực (F_1=6N;F_2=8N). Tra cứu độ mập hợp lực của (overrightarrowF) của (overrightarrowF_1) và (overrightarrowF_2); vẽ hình (overrightarrowF_1); (overrightarrowF_2) và trong các trường vừa lòng góc kẹp thân hai lực bằng:


a. (alpha =0^0) b. (alpha =180^0) c. (alpha =90^0) d. (alpha =120^0) e. (alpha =60^0) f. (alpha =30^0)

Bài 2: mang lại 3 lực đồng phẳng như hình vẽ, kiếm tìm độ mập của phù hợp lực F ; vẽ hình .

a. (F_1=1N;F_2=3N;F_3=5N)

b. (F_1=7N;F_2=4N;F_3=3N)

c. (F_1=F_2=F_3=sqrt3N); những góc đều bằng 1200 .

*

Bài 3: hai lực (F_1=9N;F_2=4N) cùng chức năng vào một vật. Hòa hợp lực của 2 lực là :

A. 2N B. 4N C. 6N D. 15N

 Chủ đề 1.2. SỰ CÂN BẰNG LỰC (kiểm tra thường hỏi dạng này)

a. Các lực cân bằng : là những lực khi tính năng đồng thời vào một vật thì không khiến ra vận tốc cho vật.

b. Điều kiện cân đối của hóa học điểm :

BÀI TẬP CÂN BẰNG LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

*

Bài 4: chất điểm chịu tính năng của 3 lực đồng phẳng thăng bằng như hình vẽ. Tìm độ mập của lực (overrightarrowF_3), vẽ hình.

a. (F_1=F_2=5N) b. (F_1=60N;F_2=80N) c. (F_1=F_2=21N) d. (F_1=F_2=sqrt3N)


ĐS:

a. (5sqrt2)N b. (20sqrt7)N c. 21N d. 3N 

*
 

Bài 5: chất điểm chịu chức năng của 3 lực cân bằng. Tìm độ mập của lực (overrightarrowF_3), vẽ hình.

a. (F_1=1N;F_2=3N) b. (F_1=6N;F_2=8N)

c. (F_1=F_2=10N;alpha =120^0) d. (F_1=F_2=5sqrt3N;alpha =60^0)

*

Bài 6: a. Một hóa học điểm đứng yên ổn khi chịu công dụng đồng thời của 3 lực 3N; 4N và 5N. Tìm góc hợp vì chưng 2 lực 3N với 4N.

b. Hai lực tất cả độ lớn cân nhau F1 = F2 = F; hòa hợp lực của nhị lực cũng đều có độ lớn bằng F. Tìm kiếm góc hợp vì hai lực F1 với F2.

c. Một vật chịu tác dụng của hai lực F1 = F2 = (sqrt3)N hợp với nhau một góc 600 . Tra cứu độ lớn của lực F3 (vẽ hình) nhằm tổng hợp lực của 3 lực này bằng không.

Bài 7: ba lực 60N; 80N và 100N có tổng hợp lực bởi không.

a. Nếu lực 100N thôi không chức năng nữa thì thích hợp lực của nhị lực còn lại là bao nhiêu?

b. Giả dụ lực 60N thôi không tác dụng nữa thì thích hợp lực của nhì lực còn sót lại là bao nhiêu?


 Chủ đề 1.3. PHÂN TÍCH LỰC

Phân tích lực (Ngược với tổng hòa hợp lực): là sửa chữa 1 lực vì 2 hay các lực tính năng đồng thời sao cho chức năng vẫn không cố kỉnh đổi.

Phương pháp phân tích 1 lực theo 2 phương đến trước

* tự điểm mút B của kẻ 2 con đường thẳng lần lượt tuy vậy song với

* 2 mặt đường thẳng vừa kẻ bên trên cắt tạo thành các hình bình hành 

 Các véc-tơ với biểu diễn các lực thành phần của theo 2 phương .

 

*

BÀI TẬP: SỰ CÂN BẰNG LỰC VÀ PHÂN TÍCH LỰC – BÀI TOÁN LỰC CĂNG DÂY.

Bài toán : Treo đồ vật có trọng lực (overrightarrowP) vào hai tua dây như hình vẽ. Kiếm tìm lực căng dây (overrightarrowT_A) và (overrightarrowT_B).

Nhớ:

+ vật có khối lượng làm xuất hiện trọng lực p có gốc vecto đặt trên vật, hướng xuống

+ vật đè lên mặt sàn làm xuất hiện phản lực N gốc vecto đặt bên trên vật, hướng lên

+ vật tì lên tường sẽ xuất hiện phản lực có gốc vecto đặt bên trên vật, hướng ngược lại

+ vật treo vào dây làm xuất hiện lực căng dây T có gốc vecto đặt bên trên vật, hướng về điểm treo.


PP: (3 lực cân bằng)

BƯỚC 1: Xác định các lực tác dụng lên vật theo đúng phương và chiều của nó trên vật.

BƯỚC 2: Dịch chuyển các lực theo đúng phương chiều của các lực lịch sự hệ trục Oxy sao để cho các lực đồng quy tại gốc tọa độ ( gốc các vecto lực đều nằm thông thường tại gốc tọa độ O và hướng các vecto lực như hướng bên trên vật )

BƯỚC 3: Phân tích các lực không nằm ở trục tọa độ thành các thành phần theo phương của nhị trục . Kết hợp với công thức lượng giác sin cos tan

BƯỚC 4: GIẢI BÀI TẬP CÂN BẰNG LỰC

*

* Áp dụng đk cân bằng, ta có: (overrightarrowP+overrightarrowT_A+overrightarrowT_B=0) hay (overrightarrowP+overrightarrowT_A_x+overrightarrowT_A_y+overrightarrowT_B_x+overrightarrowT_B_y=0)

* Xét theo phương Ox, ta có: (-T_A.cosalpha +T_B.coseta =0)  (1)

* Xét theo phương Oy, ta có: (-P+T_Asinalpha +T_Bsineta =0) (2)

Giả (1) và (2).

Bài 1: Một đồ vật có trọng lực 60N được treo vào 2 gai dây nằm cân bằng như hình vẽ. Tìm lực căng của mỗi dây .

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trừ Số Đo Thời Gian, Toán Lớp 5 Trang 133 Trừ Số Đo Thời Gian


Biết dây AC ở ngang. ĐS: 69N ; 35N

Bài 2: Một đèn tín hiệu giao thông vận tải ở quốc lộ có trọng lượng 100N được treo vào trung điểm của dây AB.

Bỏ qua trọng lượng của dây, tính trương lực dây vào 2 ngôi trường hợp:

a. B.

ĐS: 100N ; 59N

Bài 3: Một đèn tín hiệu giao thông vận tải ở đại lộ có trọng

lượng 120N được treo vào trung điểm của dây

AB lâu năm 8m có tác dụng dây thòng xuống 0,5m. Bỏ qua trọng lượng của dây, tính lực căng dây. ĐS: 242N

Bài 4: Một đồ dùng có trọng tải 80N bỏ lên mặt phẳng nghiêng 1 góc 30O so với phương ngang. Phân tích trọng tải của đồ theo nhì phương : phương tuy vậy song với mặt phẳng nghiêng và phương vuông góc với phương diện phẳng nghiêng.

ĐS: 40N ; N 

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn thiết bị lý lớp 10 - xem ngay