Có hai con lắc đơn mà độ dài của chúng khác nhau 22cm dao động ở cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 30 dao động toàn phần, con lắc thứ hai thực hiện được 36 dao động toàn phần. Độ dài của các con lắc nhận giá trị nào sau đây:
Bạn đang xem: Công thức tính tần số của con lắc lò xo

Một vật dao động điều hoà trên trục Ox . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là

*


Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 0,4s biên độ 8 cm. Trong một chu kì, thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là


Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=Acos(ωt+φ)có pha dao động của li độ quan hệ với thời gian theo đồ thị được biểu diễn như hình vẽ. Biết t2−t1=2 s.Tần số góc là

*


Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m treo vào sợi dây có chiều dài lở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật dao động điều hoa có li độ góc làα thì lực kéo về


Một con lắc lò xo gồm lò xo và vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Khi vật có tốc độ vthì động năng của con lắc được tính bằng công thức nào sau đây?


Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số được gọi là hai dao động cùng pha nếu độ lệch pha của chúng bằng là


Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài lđang dao động điều hoà. Chu kì dao động của con lắc là:


Một vật dao động điều hòa theo phương trìnhx=Acos(ωt+φ)  với A>0;  ω>0Đại lượng Ađược gọi là:


Một con lắc lò xo có khối lượng m=0,2  kgdao động điều hòa với biên độ A=10  cm, tần số góc 10rad/s. Lực kéo về cực đại là


Một con lắc lò xo, vật nặng có khối lượng m=250  g, lò xo có độ cứng k=100  N/m.Tần số góc dao động của con lắc là


Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biên độ dao động thứ nhất và dao động tổng hợp là bằng nhau và bằng 10 cm. Dao động tổng hợp lệch pha π3so với dao động thứ nhất. Biên độ dao động thứ hai là:
Xem thêm: Đại Học Phí Hoa Sen 2021 - Đại Học Hoa Sen Học Phí Bao Nhiêu 1 Năm

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam