Bài tập tính số Mol là trong những bài tập trọng tâm, thường lộ diện trong những bài kiểm tra, bài xích thi học kì Hóa 8.


1. Số mol là gì?

Trước tiên bọn họ sẽ tò mò Mol là gì? Đây là tên thường gọi của một đối chọi vị đo lường và thống kê trong hóa học. Các em sẽ được thiết kế quen chất hóa học lớp 8 với khối lượng mol, số mol, mật độ mol, … lúc làm bài xích tập hóa học, tính số mol mà các em hoàn toàn có thể tính được nhiều đại lượng quan trọng đặc biệt của chất như: cân nặng chất, khối lượng mol chất, thể tích, áp suất, ...

Bạn đang xem: Công thức tính số mol


2. Công thức tính số mol

Công thức

Kí hiệu

Chú thích

Đơn vị

n = m/M

M, m, n

n : số mol chấtm: trọng lượng chấtM: trọng lượng mol chất

MolGamGam

n = V/22,4

V, n

n: số mol chất khí ngơi nghỉ dktcV: thể tích khí

MolLít

n = C.V

V, C, n

n: số mol chấtC: độ đậm đặc molV: thể tích

MolMol/ lítLít

n= A/N

N, A, n

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadron: số mol

Nguyên tử hoặc phân tử6.10^-23Mol

n= (P.V)/(R.T)

V, R, T, P, n

n: số mol khíP: Áp suấtV: thể tích khíR: hằng sốT: nhiệt độ

MolAtmLít0.082273 + t

3. Bài xích tập trắc nghiệm tính số mol

Câu 1. Tính số mol phân tử tất cả trong 9,4 lít khí H2S (đktc)?

A. 0,3 mol

B. 0,5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 2. Tính trọng lượng của Ba(OH)2 gồm trong 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M.

A. 17,36 gam

B. 17,1 gam

C. 20,5 gam

D. 9,74 gam


Câu 3. Tính số mol NaOH gồm trong 100 gam dung dịch NaOH 15%

A. 0,375 mol.

B. 0,315 mol.

C. 0,3 mol.

D. 0,45 mol.

Câu 4. Số mol phân tử N2 có trong 140 gam khí nitơ là:

A. 9 mol

B. 5 mol

C. 6 mol

D. 12 mol

Câu 5. Tính số mol nguyên tử tất cả trong 9.1023 nguyên tử oxi?

A. 1 mol

B. 5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 6. Tính thể tích của 0,5 mol khí CO2 đo ở điều kiện tiêu chuẩn?

A. 22,4 lít

B. 11,2 lít

C. 44,8 lít

D. 24 lít.

Câu 7. Tính số mol phân tử gồm trong 6,72 lít khí H2 (đktc)?

A. 0,3 mol

B. 0,5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 8. 1,5 mol phân tử H2S chiếm phần thể tích bao nhiêu lít (đo ngơi nghỉ đktc)?

A. 22,4 lít

B. 24 lít

C. 11,2 lít

D. 16,8 lít

Câu 9. Phải lấy bao nhiêu lít khí CO2 ngơi nghỉ đktc để sở hữu 6,1023 phân tử CO2?

A. 11,2 lít

B. 33,6 lít

C. 16,8 lít

D. 22,4 lít

4. Bài bác tập từ luận tính số mol

Bài 1: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử trong số lượng hóa học sau:

a) 1,44.1023 phân tử H2O

b) 24.1023 nguyên tử K

Gợi ý trả lời

a) Số mol phân tử H2O bằng:

*
phân tử H2O

c) Số mol nguyên tử K bằng:

*
nguyên tử K

Bài 2. Tính số mol của các lượng hóa học sau:


a) 3,9 gam K; 5,6 gam KOH; 24,5 gam H3PO4

b) 3,36 lít SO2, 6,72 lít khí CO2. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn

Gợi ý trả lời

a) Áp dụng công thức:

*

Số mol của 2,3 gam mãng cầu bằng:

*

Số mol của 5,6 gam KOH bằng:

*

Số mol của 24,5 gam H3PO4 bằng:

*

b) Áp dụng công thức:

*

Số mol của 3,36 lít SO2 bằng:

*

Số mol của 6,72 lít khí CO2 bằng:

*

Bài 3. Hãy tính số mol những chất chảy có trong số dung dịch sau:

a) 1 lít hỗn hợp HNO3 0,2 M

b) 80 gam dug dịch KCl 20%

c) 500 ml dung dịch NaOH 1,2M

Gợi ý trả lời

a) Số mol của 1 lít hỗn hợp HNO3 0,2 M bằng:

*

b) Số mol của 80 gam dug dịch KCl 20% bằng:

*

c) Đổi 500 ml = 0,5 lít

Số mol của 0.5 l hỗn hợp NaOH 1,2M bằng:

*

5. Bài bác tập từ bỏ luyện tính số mol

Câu 1. Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử trong số lượng hóa học sau:

a) 1,44.1023 phân tử H2O

b) 24.1023 nguyên tử K

Câu 2. Tính khối lượng của mọi chất sau:

a) 0,03 mol nguyên tử N; 0,03 mol phân tử N2


b) 1,5 mol phân tử H2SO4, 0,25 mol phân tử Fe

c) 0,5 mol mỗi hóa học sau: KMnO4, KClO3, NaHCO3

Câu 3.

Xem thêm: Câu 1, 2 Trang 22 Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 103 : Quy Đồng Mẫu Các Phấn Số

Tính thể tích của các chất khí sau (Đo ở đk tiêu chuẩn)

a) 0,03 mol SO2, 0,15 mol HCl

b) 0,125 mol CO2, 1,2 mol H2SO4

Câu 4. Tính số mol của các lượng chất sau

a) 2,3 gam Na, 5,6 gam KOH, 11,76 gam H3PO4; 32,5 gam FeCl3

b) 3,36 lít CH4, 6,72 lít khí CO2, 13,44 lít khí H2, những thể tích được đo ở điều kiện tiêu chuẩn

Câu 5.

a) buộc phải lấy từng nào gam KOH và để được số phân tử ngay số nguyên tử tất cả trong 2,4 gam magie?

b) bắt buộc lấy bao nhiêu gam NaCl để có số phân tử ngay số phân tử gồm trong 8,96 lít khí CO2 (đktc)