Công thức tính diện tích xung quanhCông thức tính diện tích s toàn phầnCông thức tính thể tích hình tròn tròn

Công thức tính diện tích xung quanh

– Khái niệm

Diện tích bao quanh hình trụ tròn chỉ bao hàm diện tích phương diện xung quanh, bảo phủ hình trụ tròn, không gồm diện tích hai đáy.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích hình trụ thường xuyên được nhắc tới với 2 khái niệm: xung quanh và toàn phần.

Diện tích xung quanhhình trụ chỉ bao gồm diện tích khía cạnh xung quanh, bao quanh hình trụ, không gồm diện tích s hai đáy.Diện tích toàn phầnđược tính là độ khủng của toàn bộ không gian hình chiếm phần giữ, bao gồm cả diện tích s xung quanh và diện tích hai đáy tròn.– Công thức

Công thức tính diện tích s xung quanh bằng chu vi đường tròn lòng nhân cùng với chiều cao.

Sxq= 2.π.r.h

Trong đó:

– r: bán kính hình trụ.

– h: chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình trụ tròn có nửa đường kính đáy r = 5 cm, chiều cao h = 7cm. Tính diện tích s xung quanh hình tròn đứng.

Hướng dẫn giải: diện tích s xung xung quanh của hình tròn tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Ví dụ 1: Một đèn điện huỳnh quang lâu năm 1,2m, 2 lần bán kính của mặt đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít vào một trong những ống giấy cứng làm ra hộp (h.82). Tính diện tích s phần giấy cứng dùng để triển khai một hộp.

Xem thêm: Chuyện Tình Yêu Tan Rồi Vì Người Đi Không Về " Là Câu Hát Của Bài Xa Vắng

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng đề xuất tính chính là diện tích bao quanh của một hình hộp gồm đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích xung quanh của hình hộp chính là diện tích tứ hình chữ nhật đều bằng nhau với chiều lâu năm là 120 centimet và chiều rộng 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 2: Mô hình của một chiếc lọ thí nghiệm hình dạng trụ (không nắp) có bán kính đường tròn đáy 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích xung quanh cùng với diện tích một đáy

Lời giải:

*