romanhords.comDIỆN TÍCH bao bọc VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG. THỂ TÍCH MỘT HÌNH - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 22
DIỆN TÍCH bao bọc VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG. THỂ TÍCH MỘT HÌNH - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 22
I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương

*

a) Định nghĩa

- diện tích s xung xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích s bốn khía cạnh của hình lập phương.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình lập phương lớp 5

- diện tích s toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích sáu phương diện của hình lập phương.

b) Quy tắc

Giử sử hình lập phương bao gồm cạnh là a.

Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích s một phương diện nhân cùng với 4.

Sxq= S1mặtx 4 = (a x a) x 4

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân cùng với 6.

Stp= S1mặtx 6 = (a x a) x 6

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 3cm

Phương pháp: Áp dụng cách làm tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương.

Giải:

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích bao bọc của hình lập phương là:

9x 4 = 36 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

9x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 36cm2

Diện tích toàn phần: 54cm2

2. Thể tích một hình

a) ví dụ 1

Trong hình bên, hình lập phương nằm trọn vẹn trong hình vỏ hộp chữ nhật. Ta nói:Thể tích hình lập phương bé nhỏ lớn rộng thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tuyệt thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.

*

b) lấy ví dụ 2

*

Hình C tất cả 4 hình lập phương hệt nhau và hình D cũng bao gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói:Thể tích hình C bởi thể tích hình D.

c) lấy một ví dụ 3

*

Hình p gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta bóc tách hình phường thành nhì hình M, N: hình M có 4 hình lập phương với hình N có 2 hình lập phương như thế. Ta nói:Thể tích hình phường bằng tổng thể tích các hình M cùng N.

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1.

a) Hình lập phương thứ nhất có cạnh 8cm, hình lập phương trang bị hai gồm cạnh 4cm. Tính diện tích xung quanh của từng hình lập phương.

b) diện tích s xung xung quanh của hình lập phương đầu tiên gấp mấy lần diện tích s xung xung quanh của hình lập phương sản phẩm hai ?

Bài 2. Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương gồm cạnh:

a) 11 cm

b) 6,5 dm

c) 2/5 m

Bài 3. Người ta làm một cái hộp bằng tôn (không nắp) bản thiết kế lập phương tất cả cạnh 10cm. Tính diện tích s miếng tôn đề xuất dùng để triển khai hộp (không tính mép hàn).

Bài 4. Viết số đo phù hợp vào ô trống:

Hình lập phương

(1)

(2)

(3)

Cạnh

5cm

Diện tích một mặt

9cm2

Diện tích toàn phần

24cm2

Bài 5. tín đồ ta xếp một số viên gạch bản thiết kế hộp chữ nhật sinh sản thành một khối gạch hình lập phương cạnh đôi mươi cm.

*

a) Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của khối gạch hình lập phương.

b) Tính form size của từng viên gạch.

Bài 6. Cho 2 hình tiếp sau đây được xếp bởi các hình lập phương cạnh 10 cm. Tín đồ ta sơn toàn bộ các mặt ngoại trừ của 2 hình. Tính diện tích s cần sơn mỗi hình.

*

Bài 7. Người ta làm một cái hộp không có nắp đậy bằng bìa cứng ngoài mặt hộp lập phương tất cả cạnh 3,5dm. Tính diện tích s bìa đề xuất dùng để gia công cái hộp đó (không kể mép dán).

Bài 8. Hà dán giấy màu vào những mặt của một hộp đá quý hình lập phương cạnh 2dm. Hỏi diện tích s giấy vẫn dán là từng nào đề-xi-mét vuông?

Bài 9.

Xem thêm: 20 Bộ Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 0 Bộ Đề Thi Hóa 8 Học Kì 2 Năm 2021

Một bể kính nuôi cá làm nên lập phương có cạnh 0,4m. Tính diện tích kính để triển khai bể cá kia (bể ko nắp)

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 22trong mụcHọc giỏi Toán mặt hàng Tuầntrên romanhords.com để hiểu bài tốt hơn.