Điện năng nhưng đoạn mạch tiêu tốn khi gồm dòng năng lượng điện chạy qua và công suất tiêu thụ năng lượng điện năng của đoạn mạch là nội dung kiến thức vật lý mà các em đã biết từ bỏ bậc THCS.

Bạn đang xem: Công thức tính điện năng


Trong bài bác này họ cùng mày mò về quy trình thực hiện công khi có dòng năng lượng điện chạy qua, về mối contact giữa công của nguồn điện cùng điện năng tiêu hao trong mạch năng lượng điện kín, công thức, biện pháp tính công suất tỏa sức nóng theo định dụng cụ Jun-Len-xơ và áp dụng giải bài bác tập.

I. Điện năng tiêu thụ cùng công suất điện

Bạn sẽ xem: Điện năng, Công và năng suất của nguồn điện phương pháp tính và bài xích tập – vật dụng lý 11 bài xích 8


1. Điện năng tiêu tốn của đoạn mạch

*
– Lượng điện năng nhưng mà một đoạn mạch tiêu hao khi tất cả dòng điện chạy qua để chuyển hoá thành các dạng tích điện khác được đo bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển gồm hướng các điện tích.

 A = Uq = UIt

– trong đó:

 A: Công của lực năng lượng điện (J)

 U: Hiệu điện thế đoạn mạch (V)

 I: Cường độ dòng điện của mạch (A)

 t: thời gian (s)

 q: Lượng năng lượng điện di chuyển qua mạch trong thời gian t (C).

2. Công suất điện

– Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu tốn điện năng của đoạn mạch đó và gồm trị số bằng điện năng nhưng đoạn mạch tiêu hao trong một đơn vị chức năng thời gian.

– hiệu suất điện bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ cái điện chạy qua đoạn mạch đó.

II. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

1. Định luật Jun-Len-xơ

– tuyên bố định luạt Jun-Len-xơ: Nhiệt lượng toả ra ngơi nghỉ một vật dẫn tỉ lệ thuận cùng với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ mẫu điện và với thời hạn dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

– bí quyết của định luật Jun-Len-xơ: Q = RI2t

– trong đó:

 Q: sức nóng lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ loại điện (A)

 t: thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua (s)

2. Công suất toả nhiệt của vật dẫn khi tất cả dòng điện chạy qua

– Công suất toả nhiệt ngơi nghỉ vật dẫn khi bao gồm dòng điện chạy qua đặc thù cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó với được khẳng định bằng nhiệt lượng toả ra sinh sống vật dẫn vào một đơn vị thời gian.

 

– trong đó:

 P: công suất (W)

 Q: nhiệt độ lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ loại điện (A)

 t: thời hạn dòng điện chạy qua (s)

III. Công cùng công suất của nguồn điện

1. Công của nguồn điện

– Điện năng tiêu thụ trong toàn mạch bằng công của các lực lạ bên trong nguồn điện, tức là bằng công của mối cung cấp điện.

 Ang = E.q = E.It

– vào đó:

 E: Suất điện đụng của mối cung cấp (V)

 q: Điện lượng chuyển sang nguồn (C)

 I: Cường độ dòng chạy qua mối cung cấp (A)

 t: thời gian dòng điện chạy qua nguồn (s)

2. Công suất của nguồn điện

– Công suất Png của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch.

 

– năng suất của nguồn đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện đó với được xác định bằng công của nguồn điện thực hiện trong một đơn vị thời gian.

IV. Bài tập áp dụng tính Điện năng tiêu tụ, Công và hiệu suất của nguộn, Định giải pháp Jen-Len-xơ.

Bài 1 trang 49 SGK đồ dùng Lý 11: Điện năng nhưng mà một đoạn mạch tiêu hao được đo bởi công vày lực nào thực hiện? Viết công thức tính năng lượng điện năng tiêu tốn và hiệu suất điện của một đoạn mạch khi gồm dòng năng lượng điện chạy qua.

° giải mã bài 1 trang 49 SGK thứ Lý 11:

– Điện năng mà một đoạn mạch tiêu hao được đo bởi công bởi vì lực điện trường thực hiện.

– công thức điện năng tiêu thụ của đoạn mạch :

*

– cách làm tính năng suất điện của đoạn mạch:

Bài 2 trang 49 SGK đồ dùng Lý 11: Hãy nêu thương hiệu một dụng cụ hay là một thiết bị điện cho từng trường thích hợp dưới đây:

a) lúc hoạt động chuyển đổi điện năng thành sức nóng năng và năng lượng ánh sáng

b) lúc hoạt động biến đổi toàn cỗ điện năng thành nhiệt độ năng.

c) lúc hoạt động đổi khác điện năng thành cơ năng cùng nhiệt năng.

d) lúc hoạt động biến hóa điện năng thành tích điện hóa học với nhiệt năng.

° giải mã bài 2 trang 49 SGK vật dụng Lý 11:

a) bóng đèn dây tóc

b) Bàn là (bản ủi), phòng bếp điện

c) Quạt điện

d) Ắc quy (bình điện)

Bài 3 trang 49 SGK trang bị Lý 11: Công suất tỏa sức nóng của mỗi đoạn mạch là gì và được xem bằng bí quyết nào?

° lời giải bài 3 trang 49 SGK trang bị Lý 11:

– hiệu suất tỏa nhiệt phường ở vật dẫn khi có dòng năng lượng điện chạy qua đặc thù cho tốc độ tỏa nhiệt độ của đồ gia dụng dẫn đó cùng được khẳng định bằng nhiệt lượng lan ra ở vật dẫn vào khoảng thời gian 1 giây: p = R.I2

Bài 4 trang 49 SGK thứ Lý 11: Công của mối cung cấp điện gồm mối contact gì với năng lượng điện năng tiêu hao trưng mạch năng lượng điện kín? Viết công thức tính công và công suất của mối cung cấp điện.

° giải mã bài 4 trang 49 SGK đồ dùng Lý 11:

– Điện năng tiêu tốn trong mạch điện bí mật băng công của lực lạ bên trong nguồn điện.

– Công của nguồn điện: Ang = E.I.t (trong kia E là suất điện động của nguồn điện)

– công suất của mối cung cấp điện: 

Bài 5 trang 49 SGK đồ Lý 11: Chọn câu đúng: Điện năng tiêu thụ được đo bằng

 A. Vôn kế

 B. Công tơ điện

 C. Ampe kế 

 D. Tĩnh điện kế

° giải thuật bài 5 trang 49 SGK đồ vật Lý 11:

¤ lựa chọn đáp án: B. Công tơ điện

– Điện năng tiêu thụ được đo bằng công tơ điện

Bài 6 trang 49 SGK thiết bị Lý 11: Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

 A. Jun (J)

 B. Oát (W)

 C. Niutơn (N)

 D. Culông (C)

° giải mã bài 6 trang 49 SGK đồ Lý 11:

¤ chọn đáp án: B. Oát (W).

Bài 7 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11: Tính năng lượng điện năng tiêu tốn và công suất điện khi dòng điện độ mạnh 1A chạy qua dây dẫn trong một giờ, biết hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu dây dẫn này là 6V.

° giải mã bài 7 trang 49 SGK thiết bị Lý 11:

– Theo bài ra, ta có: I = 1(A); U = 6(V); t = 1(h) = 3600(s).

– Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch: A=U.It = 6.1.3600=21600(J)

– năng suất điện của đoạn mạch:

Bài 8 trang 49 SGK đồ Lý 11: Trên nhãn của một ấm điện bao gồm ghi 220V-1000W.

a) mang đến biết ý nghĩa các số ghi trên đó.

b) Sử ấm điện cùng với hiệu điện núm 220V để đung nóng 2 lít nước từ ánh nắng mặt trời 25oC. Tính thời hạn đun nước, biết năng suất của nóng nước là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K).

° giải mã bài 8 trang 49 SGK trang bị Lý 11:

a) Ý nghĩa của những số ghi trên ấm điện:220V – 1000W

– Chỉ số 220V là hiệu điện cầm cố định mức đặt vào nhì đầu ấm điện để ấm chuyển động bình thường.

– Chỉ số 1000W là hiệu suất tiêu thụ định nấc của ấm điện lúc sử dụng ấm ở hiệu điện cầm cố 220V.

b) nhiệt độ lượng quan trọng để làm sôi 2 lít từ ánh nắng mặt trời 250C nước là: Q = mc.Δt

– Theo bài xích ra, ta có: 

 Khối lượng của 2 lít nước: m = 2kg.

 Nhiệt dung riêng biệt của nước: c = 4190 J/(kg.K)

 Độ tăng nhiệt độ (ở bài xích này là nước): Δt = 100 – 25.

⇒ nhiệt lượng cần cung ứng là:

 Q = mc.Δt = 2.4190.(100 – 25) = 628500(J).

– Theo bài ra, hiệu suất ấm là 90% cần lượng năng lượng điện năng thực tế mà ấm tiêu thụ là:

 

– Ta lại có: 

Bài 9 trang 49 SGK đồ Lý 11: Một mối cung cấp điện gồm suất điện cồn 12V. Khi mắc nguồn điện này thành mạch điện kín thì nó hỗ trợ một chiếc điện bao gồm cường độ 0,8A. Tính công của nguồn tích điện này sản ra trong thời gian 15 phút và tính năng suất của nguồn tích điện khi đó.

° giải mã bài 8 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11:

– Theo bài xích ra, ta có: E = 12V, I = 0,8A, t = 15 phút = 15.60 = 900 (s).

– Công của mối cung cấp điện xuất hiện trong 15 phút: Ang = E.I.t = 12.0,8.900 = 8640(J).

– hiệu suất của nguồn điện khi này: Png = E.I = 12.0,8 = 9,6(W)

– Kết luận: Ang = 8640(J); Png = 9,6(W).

Xem thêm: Tissues Là Gì ? Nhầm Lẫn Khi Dùng Từ 'Tissue'

Hy vọng với nội dung bài viết về về quá trình thực hiện công khi tất cả dòng điện chạy qua, về mối liên hệ giữa công của mối cung cấp điện và điện năng tiêu hao trong mạch năng lượng điện kín, công thức, biện pháp tính công suất tỏa sức nóng theo định luật Jun-Len-xơ và vận dụng giải bài bác tập ở trên giúp ích cho các em. Mọi góp ý cùng thắc mắc các em phấn kích để lại phản hồi dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em học hành tốt..