Căn bậc nhị là bài bác học trước tiên trong lịch trình toán đại số 9. Đây là kiến thức căn cơ của của phần đại số lớp 9. Căn bậc 2 đó là phép toán ngược của phép bình phương.

Bạn đang xem: Công thức tính căn bậc 2


Vậy căn bậc 2 là gì? bí quyết căn bậc 2 viết như thế nào? thực hiện các phép tính căn bậc 2 gồm khó không? chúng ta sẽ thuộc tìm giải thuật đáp qua bài viết Căn bậc 2 này.

I. Lý thuyết về căn bậc hai

1. Căn bậc 2 số học

* nói lại: Ở lớp 7, ta sẽ biết:

+ Căn bậc nhì của một số a không âm là số x làm thế nào để cho x2 = a.

+ Số dương a gồm đúng hai căn bậc nhị là nhị số đối nhau là

*
 và 
*

+ Số 0 tất cả đúng 1 căn bậc nhì là chủ yếu số 0, ta viết

*

* Ví dụ: Số 25 gồm hai căn bậc nhì là 5 với -5

* Định nghĩa căn bậc 2

Với số dương a,">a,a, số a">√aa được hotline là căn bậc hai số học tập của a.">a.a.

Số 0 cũng được gọi là căn bậc nhị số học của 0.

- Ví dụ: Căn bậc nhị số học tập của số cửu là 

*

> Chú ý: với a ≥ 0, ta có:

 + Nếu:

*

 + Nếu 

*

 Ta viết: 

*

2. So sánh căn bậc 2 số học

* Định lý: với nhị số a; b không âm ta có: 

*
 mà 25 > 22 nên 
*
 hay 
*

* ví dụ như 2: so sánh 

*
 và 7

¤ Lời giải:

- Ta gồm

*
 và 3

¤ Lời giải:

- Ta có: 

*
 

 

*
 (*)

Mặt khác

*
 

Nên 

*

*
 (**)

Từ (*) và (**) ta có:

*

II. Bài bác tập căn bậc 2

* Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1: Tìm căn bậc hai số học tập của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng: 121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400

> Lời giải:

+ Ta có: √121 = 11 bởi vì 11 > 0 và 112 = 121 nên

 Căn bậc nhị số học tập của 121 là 11. Căn bậc nhì của 121 là 11 cùng – 11.

+ Tương tự:

 Căn bậc nhị số học tập của 144 là 12. Căn bậc nhì của 144 là 12 cùng -12.

 Căn bậc nhị số học của 169 là 13. Căn bậc nhị của 169 là 13 và -13.

 Căn bậc nhì số học tập của 225 là 15. Căn bậc nhị của 225 là 15 cùng -15.

 Căn bậc hai số học của 256 là 16. Căn bậc hai của 256 là 16 cùng -16.

 Căn bậc hai số học của 324 là 18. Căn bậc hai của 324 là 18 và -18.

 Căn bậc hai số học của 361 là 19. Căn bậc nhị của 361 là 19 cùng -19

 Căn bậc nhì số học của 400 là 20. Căn bậc nhị của 400 là trăng tròn và -20.

Xem thêm: Múi Giờ Thái Bình Dương Pst (Pst), Múi Giờ Thái Bình Dương

* bài 2 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1: So sánh:

a) 2 cùng √3 ; b) 6 cùng √41 ; c) 7 với √47

> Lời giải:

a) 2 = √4

 Vì 4 > 3 cần √4 > √3 (định lí)

→ Vậy 2 > √3

b) 6 = √36

 Vì 36 47 buộc phải √49 > √47

→ Vậy 7 > √47

* bài xích 3 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1: Dùng máy tính xách tay bỏ túi, tính quý giá gần đúng của nghiệm mỗi phương tình sau (làm tròn mang lại chữ số thập phân lắp thêm ba):

a) x2 = 2 ; b) x2 = 3

c) x2 = 3,5 ; d) x2 = 4,12

Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình x2 = a ( với a ≥ 0) là các căn bậc hai của a.