Trong nội dung bài viết này, năng lượng điện máy Sharp nước ta sẽ nhắc lại triết lý định nghĩa, tính chất tích vô hướng của hai vectơ, áp dụng và biểu thức tích vô hướng để chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé


Tích vô vị trí hướng của hai vectơ là gì?

Tích vô vị trí hướng của hai vectơ a→ cùng b→ là một trong những (đại lượng đại số) được ký kết hiệu là a→, b→ với được khẳng định bởi công thức

a→.b→ = |a→|.|b→|.cos(a→,b→)

Trường hòa hợp ít nhất 1 trong các 2 vectơ a→ và b→ bằng vecto 0→ ta quy mong a→.b→ = 0

Lưu ý:

Với a→ và b→ khác vectơ 0→ ta có a→.b→ = 0 ⇔ a→ ⊥ b→

Khi a→ = b→ tích vô phía a→.a→ được kí hiệu là |a→|2 cùng số này được điện thoại tư vấn là bình phương vô hướng của vectơ a→

Ta tất cả

*

Như vậy: Bình phương vô vị trí hướng của một vectơ bằng bình phương độ dài của vectơ đó

Tính hóa học tích vô vị trí hướng của hai vectơ

Người ta chứng tỏ được các tính chất tiếp sau đây của tích vô hướng:

Với ba vectơ a→, b→, c→ bất kỳ và các số thực k ta có:

a→.b→ = b→.a→ (tính chất giao hoán)a→.(b→ + c→ ) = a→.b→ + a→.c→ (tính chất phối hợp)(ka→).b→ = k.(a→.b→) = a→.(kb→)

Từ các đặc thù tích vô hướng của hai vectơ suy ra:

*

Biểu thức tọa độ tích vô hướng

Trên phương diện phẳng tọa độ (O, i→, j→), mang lại hai vectơ a→ = (a1; a2), b→ = (b1; b2). Khi đó tích vô hướng a→.b→ là: a→.b→ = a1b1 + a2b2

Ứng dụng

Độ nhiều năm của vectơ

Độ lâu năm của vectơ a→ = (a1, a2), được xem theo công thức:

|a→| = √a12 + a22

Góc thân hai vectơ

Từ có mang tích vô vị trí hướng của 2 vectơ ta suy ra trường hợp a→ = (a1, a2) với a→ = (b1, b2) phần lớn khác 0→ thì ta có:

*

Bài tập tích vô vị trí hướng của hai vectơ

Ví dụ 1: trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho cha điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2). Minh chứng AB→ ⊥ AC→.

Lời giải:

*

Ví dụ 2: Tích vô vị trí hướng của a→ (2,3) cùng b→ (1,1) biết chúng sản xuất với nhau một góc 300

 

*

AB→.CD→ = |AB→|.|CD→|.cos00 = a2

Ví dụ

*

*

Hy vọng cùng với những kiến thức và kỹ năng mà công ty chúng tôi vừa share có thể khiến cho bạn nắm cứng cáp được kiến thức và kỹ năng tích vô vị trí hướng của hai vectơ để vận dụng vào làm bài bác tập nhé