+ nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Bạn đang xem: Công thức tỉ số lượng giác

Tức là: mang đến hai góc (alpha ,eta ) gồm (alpha + eta = 90^0)

Khi đó:

(sin alpha = cos eta ;cos alpha = sin eta ;) ( an alpha = cot eta ;cot alpha = an eta ).


Tính hóa học 2:

+ nếu hai góc nhọn (alpha ) với (eta ) có (sin alpha = sin eta ) hoặc (cos alpha = cos eta ) thì (alpha = eta )


Tính chất 3:

+ nếu như (alpha ) là 1 trong góc nhọn bất kỳ thì

(0 0;cot alpha > 0)

(sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1;) ( an alpha .cot alpha = 1)

$ an alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot alpha = dfraccos alpha sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $


*

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính tỉ con số giác của góc nhọn, tính cạnh, tính góc

Phương pháp:

Sử dụng các tỉ con số giác của góc nhọn, định lý Py-ta-go, hệ thức lượng vào tam giác vuông để đo lường và thống kê các yếu hèn tố bắt buộc thiết.

Dạng 2: So sánh các tỉ số lượng giác giữa những góc

Phương pháp:

Bước 1 : Đưa những tỉ con số giác về cùng loại (sử dụng tính chất "Nếu nhì góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bởi côtang góc kia")

Bước 2: Với góc nhọn (alpha ,,eta ) ta có: $sin alpha eta ;$


$ an alpha eta $.

Xem thêm: Truyện Hentai Tân Thế Giới Tươi Đẹp Chap 1 Truyen Tranh, Truyện Tranh Tân Thế Giới Tươi Đẹp Chap 1

Dạng 3: Rút gọn, tính quý giá biểu thức lượng giác

Phương pháp:

Ta thường xuyên sử dụng các kiến thức

+ giả dụ (alpha ) là một trong những góc nhọn ngẫu nhiên thì

(0 0;cot alpha > 0) , (sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1; an alpha .cot alpha = 1)

$ an alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot alpha = dfraccos alpha sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $

+ ví như hai góc phụ nhau thì sin góc này bởi côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

-->