Tổng hợp những công thức Sinh học 12 PDF, phương pháp Sinh học tập 10 11 12 đầy đủ, Tổng hợp phương pháp Sinh học THPT, cách làm sinh học 10, công thức Sinh học tập 12 on thi thpt Quốc gia, Tổng hợp công thức sinh học 11, Tổng hợp phương pháp Sinh học tập 12, Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Sinh học cung cấp 3, những công thức sinh học lớp 10 cơ bản, các công thức sinh học tập 10 nâng cao, phương pháp sinh lớp 10 học kì 2, công thức Sinh học tập 8, cách làm Sinh học 12, cách làm Sinh học lớp 9, công thức sinh học 10 ADN, bắt tắt các công thức sinh học lớp 10, bắt tắt kiến thức và kỹ năng Sinh học tập 11 học kì 2, Tổng hợp phương pháp sinh học 11, những công thức giải bài tập Sinh học tập 11, cách làm tính Sinh học 11, Tổng hợp phương pháp sinh học 10, Tổng hợp bí quyết Sinh học tập THPT, các công thức sinh học 10 kì 2, Tổng hợp kỹ năng và kiến thức sinh 11 học kì 2, Tổng hợp các công thức Sinh học 12 PDF, bí quyết Sinh học 12 on thi trung học phổ thông Quốc gia, cách làm Sinh học 8, bí quyết sinh học tập 9, công thức sinh học 11, Tổng hợp bí quyết Sinh học tập 12 học tập kì 1, Tổng hợp cách làm Sinh học THPT, Tổng hợp phương pháp sinh học 10, cách làm Sinh học tập 10 11 12 đầy đủ, Tổng hợp các công thức Sinh học tập 12 PDF, Tổng hợp cách làm Sinh học tập THPT, triết lý và phương pháp Sinh học 12, Tổng hợp công thức Sinh học 12, phương pháp sinh học tập lớp 10, cách làm Sinh học THPT, Tổng hợp phương pháp sinh học tập 11

HỆ THỐNG TOÀN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC PHỔ THÔNG

*********************CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ (ADN ARN PRÔTÊIN )PHẦN I . CẤU TRÚC ADNI . Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen1. Đối với mỗi mạch của gene :- trong ADN , 2 mạch bổ sung cập nhật nhau , nên số nu cùng chiều dài của 2 mạch bằng nhau .


Bạn đang xem: Công thức sinh học 10 hk2

*

- Trong cùng một mạch , A cùng T cũng tương tự G và X , không liên kết bổ sung nên không tuyệt nhất thiết phải cân nhau . Sự bổ sung chỉ có giữa 2 mạch : A của mạch này bổ sung cập nhật với T của mạch tê , G của mạch này bổ sung với X của mạch kia . Bởi vậy , số nu mỗi nhiều loại ở mạch 1 bằng số nu loại bổ sung cập nhật mạch 2 . A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G22. Đối đối với cả 2 mạch :- Số nu mỗi một số loại của ADN là số nu nhiều loại đó ở cả hai mạch : A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2 G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2Chú ý :khi tính tỉ lệ thành phần %
*

*

Ghi ghi nhớ : Tổng 2 các loại nu không giống nhóm bổ sung cập nhật luôn luôn luôn bằng nửa số nu của ADN hoặc bằng 50% số nu của ADN : ngược lại nếu biết :+ Tổng 2 loại nu = N / 2 hoặc bằng 50% thì 2 loại nu đó bắt buộc khác nhóm bổ sung+ Tổng 2 các loại nu không giống N/ 2 hoặc khác một nửa thì 2 một số loại nu đó bắt buộc cùng nhóm vấp ngã sung3. Toàn bô nu của ADN (N)Tổng số nu của ADN là tổng cộng của 4 nhiều loại nu A + T + G+ X . Cơ mà theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) A= T , G=X . Vị vậy , tổng cộng nu của ADN được tính là : N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G) vị đó
*

4. Tính số chu kì xoắn ( C )Một chu kì xoắn tất cả 10 cặp nu = đôi mươi nu . Lúc biết tổng số nu ( N) của ADN :
*

5. Tính trọng lượng phân tử ADN (M ) :Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc . Lúc biết tổng số nu suy ra M = N x 300 đvc6. Tính chiều dài của phân tử ADN ( L ) :Phân tử ADN là một trong những chuỗi tất cả 2 mạch đối kháng chạy song song và xoắn đa số đặn xung quanh 1 trục . Vì vậy chiều dài của ADN là chiều dài của một mạch và bằng chiều lâu năm trục của nó . Mỗi mạch gồm
Đơn vị hay được dùng : 1 micrômet = 10 4 angstron ( A0 ) 1 micrômet = 103 nanômet ( nm) 1 milimet = 103 micrômet = 106 nm = 107 A0II. Tính số link Hiđrô và liên kết Hóa Trị Đ P1. Số link Hiđrô ( H )+ A của mạch này nối cùng với T nghỉ ngơi mạch kia bằng 2 liên kết hiđrô+ G của mạch này nối với X nghỉ ngơi mạch kia bởi 3 liên kết hiđrôVậy số links hiđrô của gene là : H = 2A + 3 G hoặc H = 2T + 3X 2. Số links hoá trị ( HT )a) Số link hoá trị nối những nu bên trên 1 mạch gene :


Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 3 Có Đáp Án, 10 Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 3

c) Số liên kết hoá trị con đường photphát trong gene ( HTĐ-P)Ngoài các liên kết hoá trị nối giữa các nu trong ren thì trong mỗi nu có một lk hoá trị thêm thành phần của H3PO4 vào thành phần đường . Cho nên vì thế số link hoá trị Đ p trong cả ADN là :HTĐ-P =

Lịch thi đấu World Cup