CẤU TẠO NGUYÊN TỬ – NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

Chủ đề này gồm các vấn đề sau: Thuyết tương đối hẹp, cấu trúc nguyên tử, năng lượng liên kết.

Bạn đang xem: Công thức năng lượng liên kết

A. LÍ THUYẾT

I. Thuyết kha khá hẹp

1. Trọng lượng tương đối tính:
*

2. Năng lượng toàn phần:
*
K=(m-m_0).c^2" />

(Năng lượng toàn phần là gồm 2 loại năng lượng năng lượng nghỉ và hễ năng, K là đụng năng, m là khối lượng tương đối tính, m0 khối lượng nghỉ)

II. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

1. Kết cấu hạt nhân nguyên tử

a. Cấu tạo

* phân tử nhân được cấu trúc từ những nuclôn. Bao gồm hai loại nuclôn:

– Prôtôn (p), khối lượng

*
, có điện tích nhân tố dương +e (
*
).

– Nơtrôn (n), khối lượng

*
, không mang điện

b. Kí hiệu.

*
trong đó:

+ Z là nguyên tử số hay số prôtôn trong hạt nhân.

+ A là số khối bằng tổng số proton (Z) cùng số nơtron A = Z + N.

c. Kích cỡ của phân tử nhân:

*

2. Đồng vị

Là đông đảo nguyên tử nhưng mà hạt nhân gồm cùng số prôton Z nhưng gồm số nơtron N không giống nhau.

VD:

*

3. Đơn vị cân nặng nguyên tử

a. Khái niệm:

– Đơn vị khối lượng trong vật dụng lí phân tử nhân là trọng lượng nguyên tử, kí hiệu làu.

*
đồng vị
*

b. Chú ý:

+ trọng lượng của nguyên tử

*
; trọng lượng của phân tử nhân
*

*

III. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

1. Lực hạt nhân

– Lực hạt nhân: là lực cửa hàng giữa các nuclon trong hạt nhân

– Đặc điểm của lực đó:

+ gồm cường độ khôn xiết mạnh

+ Chỉ có công dụng trong nửa đường kính hạt nhân

2. Độ hụt khối

Hạt nhân

*
có trọng lượng m.

– Độ hụt khối:

*
-m." />

Trong đó: m: trọng lượng hạt nhân

*
: trọng lượng Z protôn

*
: trọng lượng N notrôn

*
: độ hụt khối

3. Năng lượng liên kết

– (Năng lượng để phá cần thiết để phát vỡ lẽ hạt nhân = tích điện tỏa ra khi kết hợp các nu thành 1 phân tử nhân) là tích điện liên kết giữa những nuclôn trong phân tử nhân:

*
hay
*
. c^2" />
.

4.Năng lượng links riêng

Là năng lượng liên kết tính cho một nuclôn:

*
đặc trưng mang đến độ chắc chắn của hạt nhân.

– phân tử nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững: hạt nhân có số khối vừa phải từ 50-70 là phân tử nhân bề cũ duy nhất (năng lượng link riêng lớn nhất cỡ 8,8 MeV/nu)

5. Ví dụ

Ví dụ về hệ thức Anhxtanh:Một đồ gia dụng có trọng lượng nghĩ 75 kg chuyển động với vận tốc 0,6c (c là vận tốc của ánh nắng trong chân không) thì trọng lượng tương đối tính của chính nó là

A.100 kg. B.80 kg. C.

Xem thêm: Phát Kiến Giúp Khám Phá 2 Khoảng Trống Bí Ẩn Của Đại Kim Tự Tháp Giza

75 kg. D. 60 kg.

Hướng dẫn

*
m_0=60kg" />

=> Đáp án D

Ví dụ về độ hụt khối và năng lượng liên kết:Khối lượng của phân tử nhân

*
là 10,0113u, cân nặng của nơtron là
*
, trọng lượng của proton là
*
*
.Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
*