*
*
*
๖ۣۜCold: giờ tự nhiên ưng ý để ý
*
*
*
*
*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy ngừng hết luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua cấp tốc thật, giờ chả còn ai ở phía trên
*