*

- Thể tích khối chóp: (V = dfrac13Sh) với (S) là diện tích s đáy, (h) là chiều cao.

Bạn đang xem: Công thức khối chóp

- Một phép vị từ tỉ số (k) biến chuyển khối đa diện rất có thể tích $V$ thành khối đa diện hoàn toàn có thể tích (V") thì: (dfracV"V = k ight)

b) Tỉ số thể tích hai khối chóp tam giác

Nếu (A",B",C") là cha điểm lần lượt nằm trên những cạnh (SA,SB,SC) của hình chóp tam giác (S.ABC). Khi đó:

*

2. Một số dạng toán thường gặp

Phương pháp bình thường để tính thể tích khối chóp là tính diện tích đáy, tính độ cao và tính thể tích theo công thức (V = dfrac13Sh).

Dưới đây là một số khối chóp đặc trưng thường gặp:

Dạng 1: Tính thể tích khối chóp có ở kề bên vuông góc cùng với đáy


*

Dạng 2: Tính thể tích khối chóp đều

*

Dạng 3: Tính thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc cùng với đáy

*

Dạng 4: Tính tỉ lệ thể tích các khối chóp.

Xem thêm: Biển Hiệu " Đồng Phục Trường Thpt Lê Trọng Tấn : Hơi Vội Vã, Trường Thpt Lê Trọng Tấn Confessions

Phương pháp:

- cách 1: Chia các khối chóp phải tính tỉ lệ thành phần thể tích thành những khối chóp tam giác tương ứng với nhau.

- cách 2: Áp dụng phương pháp tính tỉ số thể tích những khối chóp (dfracV_S.A"B"C"V_S.ABC = dfracSA"SA.dfracSB"SB.dfracSC"SC), ở kia (A" in SA,B" in SB,C" in SC)


Mục lục - Toán 12
CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
bài xích 1: Sự đồng biến, nghịch biến chuyển của hàm số
bài 2: cực trị của hàm số
bài xích 3: cách thức giải một số trong những bài toán cực trị tất cả tham số đối với một số hàm số cơ bạn dạng
bài 4: giá chỉ trị lớn số 1 và giá trị nhỏ dại nhất của hàm số
bài 5: Đồ thị hàm số cùng phép tịnh tiến hệ tọa độ
bài bác 6: Đường tiệm cận của vật thị hàm số và luyện tập
bài 7: khảo sát điều tra sự biến hóa thiên cùng vẽ đồ vật thị của hàm đa thức bậc ba
bài 8: khảo sát sự biến đổi thiên cùng vẽ thiết bị thị của hàm đa thức bậc tư trùng phương
bài bác 9: cách thức giải một vài bài toán tương quan đến khảo sát điều tra hàm số bậc ba, bậc tứ trùng phương
bài bác 10: khảo sát điều tra sự phát triển thành thiên với vẽ đồ thị của một số trong những hàm phân thức hữu tỷ
bài 11: phương pháp giải một số bài toán về hàm phân thức bao gồm tham số
bài xích 12: phương pháp giải các bài toán tương giao đồ thị
bài bác 13: phương pháp giải những bài toán tiếp tuyến đường với vật dụng thị với sự tiếp xúc của hai tuyến phố cong
bài bác 14: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ - Định nghĩa và đặc điểm
bài bác 2: phương thức giải những bài toán tương quan đến lũy quá với số nón hữu tỉ
bài 3: Lũy quá với số mũ thực
bài 4: Hàm số lũy vượt
bài xích 5: các công thức yêu cầu nhớ cho bài toán lãi kép
bài xích 6: Logarit - Định nghĩa và đặc thù
bài xích 7: phương pháp giải các bài toán về logarit
bài bác 8: Số e và logarit thoải mái và tự nhiên
bài xích 9: Hàm số mũ
bài xích 10: Hàm số logarit
bài xích 11: Phương trình mũ và một số cách thức giải
bài 12: Phương trình logarit cùng một số phương pháp giải
bài bác 13: Hệ phương trình mũ với logarit
bài 14: Bất phương trình mũ
bài bác 15: Bất phương trình logarit
bài bác 16: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
bài xích 1: Nguyên hàm
bài bác 2: Sử dụng phương thức đổi trở nên để tìm kiếm nguyên hàm
bài 3: Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần để tìm nguyên hàm
bài xích 4: Tích phân - có mang và tính chất
bài 5: Tích phân các hàm số cơ phiên bản
bài 6: Sử dụng cách thức đổi thay đổi số nhằm tính tích phân
bài 7: Sử dụng phương pháp tích phân từng phần nhằm tính tích phân
bài xích 8: Ứng dụng tích phân nhằm tính diện tích hình phẳng
bài xích 9: Ứng dụng tích phân để tính thể tích đồ vật thể
bài xích 10: Ôn tập chương III
CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
bài bác 1: Số phức
bài bác 2: Căn bậc nhì của số phức với phương trình bậc nhì
bài xích 3: phương pháp giải một số trong những bài toán liên quan tới điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện cho trước
bài bác 4: phương pháp giải các bài toán search min, max tương quan đến số phức
bài bác 5: Dạng lượng giác của số phức
CHƯƠNG 5: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
bài 1: định nghĩa về khối nhiều diện
bài bác 2: Phép đối xứng qua phương diện phẳng với sự bằng nhau của những khối đa diện
bài xích 3: Khối nhiều diện đều. Phép vị từ bỏ
bài bác 4: Thể tích của khối chóp
bài 5: Thể tích khối hộp, khối lăng trụ
bài bác 6: Ôn tập chương Khối nhiều diện với thể tích
CHƯƠNG 6: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
bài bác 1: khái niệm về khía cạnh tròn chuyển phiên – phương diện nón, mặt trụ
bài xích 2: diện tích hình nón, thể tích khối nón
bài xích 3: diện tích s hình trụ, thể tích khối trụ
bài bác 4: lý thuyết mặt cầu, khối cầu
bài bác 5: Mặt ước ngoại tiếp, nội tiếp khối nhiều diện
bài 6: Ôn tập chương VI
CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào KHÔNG GIAN
bài xích 1: Hệ tọa độ trong không gian – Tọa độ điểm
bài bác 2: Tọa độ véc tơ
bài bác 3: Tích được đặt theo hướng và ứng dụng
bài xích 4: phương pháp giải những bài toán về tọa độ điểm cùng véc tơ
bài 5: Phương trình khía cạnh phẳng
bài xích 6: phương pháp giải các bài toán liên quan đến phương trình phương diện phẳng
bài bác 7: Phương trình con đường thẳng
bài bác 8: cách thức giải những bài toán về quan hệ giữa hai tuyến phố thẳng
bài xích 9: phương thức giải các bài toán về phương diện phẳng và con đường thẳng
bài bác 10: Phương trình mặt mong
bài xích 11: phương pháp giải những bài toán về mặt mong và khía cạnh phẳng
bài 12: phương thức giải các bài toán về mặt cầu và mặt đường thẳng
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.