Công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông, cân, hay và bài tập

Bài viết hôm nay, trung học phổ thông Sóc Trăng sẽ reviews đến chúng ta công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông, cân, thường xuyên và nhiều dạng bài tập thường xuyên gặp. Hãy dành thời gian khám phá để nắm chắc thêm chuyên đề Hình học tập 12 cực kì qua trọng này các bạn nhé !

I. CÔNG THỨC HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG


1. Các hệ thức về cạnh và đường cao vào tam giác vuông

Bạn đã xem: công thức hệ thức lượng vào tam giác vuông, cân, hay và bài tập

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IV. MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC LUYỆN TẬP THÊM

Bài 1: Cho ∆ABC vuông trên A. Biết ABAC=57. Đường cao là AH = 15cm. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, hãy tính HB, HC.

Bạn đang xem: Công thức hệ thức lượng

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông trên A. Trong đó AB = 12cm, AC = 16cm, phân giác AD, con đường cao AH. Tính HD, HB, HC.

Bài 3: Cho ∆ABC vuông tại A. Kẻ mặt đường cao AH, tính chu vi ∆ABC biết AH = 14cm, HBHC=14

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Bao gồm đường cao AH. Biết AB = 20cm, HC = 9cm. Tính độ lâu năm AH.

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông trên A bao gồm cạnh BD là phân giác góc B. Biết rằng AD = 2cm; BD = 12 cm. Tính độ lâu năm cạnh BC.

Bài 6: Cho tam giác ABC , Góc B = 60 độ, BC = 8cm; AB + AC = 12cm. Tính độ nhiều năm cạnh AB.

Bài 7: Cho hình thang cân nặng ABCD. Trong những số ấy có đáy béo của hình thang là CD = 10cm, đáy nhỏ tuổi bằng mặt đường cao, đường chéo cánh vuông góc với ở bên cạnh của hình thang. Tính độ dài mặt đường cao của nó.

Bài 8: 

a. Cho tam giác ABC bao gồm Góc B = 60 độ, Góc C = 50 độ, ?? = 35?? . Tính diện tích s tam giác ABC.

b. Cho tứ giác ABCD bao gồm góc A = Góc D = 90 độ, Góc C = 40 độ, ?? = 4??, ?? = 3??. Tính diện tích s tứ giác ABCD.

c. Mang lại tứ giác ABCD có các đường chéo cắt nhau tại địa chỉ O. Cho thấy thêm ?? = 4, ?? = 5, Góc AOB = 50 độ. Tính diện tích s tứ giác ABCD bằng hàm thức lượng giác.

Bài 9: Cho ∆ABC vuông tại A, kẻ con đường cao AH, chu vi tam giác AHB = 40cm, chu vi ∆ACH = 5dm. Tính cạnh BH, CH với chu vi ∆ABC.

Bài 10: Chu vi của một tam giác bằng 120cm. Độ dài các cạnh tỉ lệ theo lần lượt với 8, 15, 17.

 a) chứng minh đó là 1 trong tam giác vuông.

Xem thêm: Please Wait - Bài Tập Đặt Câu Hỏi Wh

b) Tính khoảng cách từ giao điểm ba đường phân giác đến mỗi cạnh của tam giác.