*
Công thức chủ quyền thời gian" width="647">

Cùng Top lời giải ôn lại triết lý về những hệ thức chủ quyền với thời hạn và rèn luyện thêm nhé!

1. Công thức độc lập với thời hạn khi các đại lượng thay đổi vuông trộn với nhau

Hai đại lượng đổi khác được gọi là vuông pha tức thị chúng thay đổi điều hòa lệch sóng nhau góc: (2k+1)*pi/2

*
Công thức hòa bình thời gian (ảnh 2)" width="354">

2. Công thức hòa bình với thời hạn khi những đại lượng biến đổi cùng pha, ngược trộn nhau


Khi nhì đại lượng biến hóa cùng pha:
*
Công thức tự do thời gian (ảnh 3)" width="209">Khi nhì đại lượng chuyển đổi ngược pha:
*
Công thức độc lập thời gian (ảnh 4)" width="295">

Trong dao động điều hòa, sức kéo về (Fkv) ngược trộn với li độ x, gia tốc a ngược trộn li độ x:

a=-w2x; F=-mw2x

3. Công thức hòa bình với thời gian khicác thời khắc lệch nhau sổ lẻ lần T/4

Dao cồn của một vật ở nhì thời điểm t1và t2+(2k+1)T/4 có li độ theo thứ tự là x1, x2:
*
Công thức tự do thời gian (ảnh 5)" width="374">Ở thời khắc t1 vật gồm li độ x1,ở thời điểm t1+(2k+1)T/4 vật có gia tốc v2:
*
Công thức chủ quyền thời gian (ảnh 6)" width="247">

4. Luyện tập

4.1 Trắc nghiệm

Câu 1 : Một vật dao cồn điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật biện pháp vị trí cân đối 6 cm, tốc độ của nó bằngA. 18,84 cm/s.B. 20,08 cm/s.C. 25,13 cm/s.D. 12,56 cm/s.

Bạn đang xem: Công thức độc lập

Câu 2 : Một vật xấp xỉ điều hòa trên quỹ đạo lâu năm 40cm. Khi li độ là 10cm thứ có gia tốc 20π√3 cm/s. Lấy π2 = 10. Chu kì xê dịch của đồ vật làA. 0,1 s.B. 0,5 s.C. 1 s.D. 5 s.

Câu 3 : Phương trình chuyển động của đồ gia dụng là x = 20cos(πt – π /4)cm. Gia tốc của vật thời điểm x = 10cm cùng đi theo hướng âm có mức giá trị bao nhiêu?A. 54,4cm/sB. -54,4cm/sC. 31,4cm/sD. -31,4cm/s

Câu 4 : Một vật giao động điều hòa thân hai điểm M, N biện pháp nhau 10cm. Từng giây vật triển khai được 2 xê dịch toàn phần. Độ lớn vận tốc lúc vật đi qua trung điểm MN có mức giá trị là bao nhiêu?A. 125,6cm/sB. 15,7cm/sC. 5cm/sD. 62,8cm/s

Câu 5 : Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng nhiều năm 20cm và làm cho được 100 xê dịch toàn bên trong 5 phút 14 giây. Tìm gia tốc khi chất điểm đi qua vị trí gồm tọa độ x = -6cm và đang hướng vào vị trí cân bằng.A. 16cm/sB. 64cm/sC. -64cm/sD. -16cm/s

Câu 6 : Một vật dao cồn điều hòa, khi vật có li độ x1 = 4 centimet thì tốc độ v1 = 40π√3 cm/s và khi vật có li độ x2 = 4√2 cm thì v2 = – 40π√2 cm/s. Tính biên độ dao động?A. 80π cm.B. 10π cm.C. 8 cm.D. 10 cm.

Xem thêm: Bài Văn Miêu Tả Ông Tiên Những Truyện Cổ Dân Gian Theo Trí Tưởng Tượng Của Em

Câu 7 : Một vật dao cồn điều hòa, khi vật tất cả li độ x1 = 4 cm thì vận tốc v1 = 40π√3 cm/s cùng khi vật bao gồm li độ x2= 4√2 cm thì v2 = – 40π√2 cm/s. Tính chu kì dao động?A. 2 s.B. 20π2 cm.C. đôi mươi s.D. 0,2 s.

4.2 từ luận

Câu 1: Một vật giao động điều hòa với w=10 rad/s. Khi gia tốc của đồ dùng là đôi mươi cm/s thì vận tốc của nó bằng 2*(căn3) m/s2. Biên độ dao động của đồ là:

Đáp án:

*
Công thức chủ quyền thời gian (ảnh 7)" width="718">

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Một vật dao động điều hòa cùng với biên độ 4cm. Khi nó tất cả li độ là 2 cm thì gia tốc là 1m/s. Tần số xấp xỉ là:

Đáp án: 

Tần số w là: 

*
Công thức hòa bình thời gian (ảnh 8)" width="511">

Tần số xê dịch f là:

f= w/2pi=4,6 Hz

Câu 3: Một vật giao động điều hào với chu kỳ luân hồi T=2 (s), biên độ A=4cm, Tại thời điểm t vật có li độ tốc độ v=2pi cm/s thì vật bí quyết VTCB một khoảng chừng là:

Đáp án: w=2pi/T= pi rad/s

Tại thời khắc t vật biện pháp vị trí cân bằng một khoảng tầm là: 

*
Công thức độc lập thời gian (ảnh 9)" width="456">

Câu 4: Một chất điểm xê dịch điều hòa với biên độ A và vận tốc cực đại vmax. Khi li độ x=A/2 và x=-A/2 tốc độ của vật bằng:

Đáp án:

*
Công thức tự do thời gian (ảnh 10)" width="713">

 

 

 

 

Câu 5: Một vật dao động điều hòa cùng với chu kì T=3,14s. Xác minh pha dao động của thứ khi nó qua địa chỉ x=2 centimet với vận tốc v=0,04 m/s?

Đáp án:

*
Công thức hòa bình thời gian (ảnh 11)" width="673">

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 6: Một vật xấp xỉ điều hòa có vận tốc cực lớn là vmax=16 pi cm/s và gia tốc cực đại amax=82cm/s2 thì chu kỳ xê dịch của vật dụng là: