Để hiểu sâu rộng về axetilen C2H2 bao gồm công thức cấu tạo như nuốm nào, đặc điểm hoá học của axetilen là gì? có ứng dụng gì trong thực tế, bọn chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài viết bên dưới đây.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của c 2 h 2

Công thức kết cấu của Axetilen C2H2. Tính chất hoá học tập của axetilen và bài tập trực thuộc phần: CHƯƠNG IV: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

I. Axetilen C2H2

- Axetilen C2H2 là một trong những hợp chất hóa học với phương pháp C₂H₂. Nó là một hydrocarbon với là alkin dễ dàng nhất sử dụng để sản xuất poli (vinyl clorua), dùng sản xuất vật liệu nhựa PVC và các hóa chất khác

II. đặc điểm vật lý của Axetilen C2H2

- đặc điểm vật lý của Axetilen C2H2 là chất khí, ko màu, không mùi, không nhiều tan trong nước, nhẹ hơn không khí (d=26/29).

*

III. Công thức cấu trúc của Axetilen C2H2

- Công thức cấu trúc của Axetilen là gồm một links ba giữa hai nguyên tử cacbon và links đơn giữa hidro và cacbon.* Công thức cấu tạo của axetilen như sau:

*

IV. Tính chất hoá học tập của Axetilen C2H2

- đặc điểm hóa học của Axetilen C2H2 là chức năng với Oxi O2, tác dụng với Brom Br2 và Trong đk thích hợp, axetilen còn thâm nhập phản ứng cộng với khá nhiều chất khác ví như H2, Cl2

1. Axetilen tác dụng với Oxi

- khi đốt trong không khí, axetilen cháy cùng với ngọn lửa sáng, tỏa các nhiệt

2C2H2 + 5O2  4CO2↑ + 2H2O

2. Axetilen tác dụng với hỗn hợp brom

- Trong link ba  của phân tử axetilen có 2 links kém bền, vì chưng vậy axetilen cũng làm mất đi màu hỗn hợp brom như etilen theo PTPƯ sau:

HCCH + Br2 —> Br-CH=CH—Br (đibrom etilen)

Br-CH=CH-Br + Br2 —> Br2CH-CHBr2 (tetra brometan)

- ví như nước brom rước dư với axetilen bội nghịch ứng hết:

HCCH + 2Br2 —> Br2CH-CHBr2

- Trong đk thích hợp, axetilen còn gia nhập phản ứng cộng với nhiều chất khác ví như H2, Cl2,...

V. Điều chế Axetilen C2H2 trong chống thí nghiệm

Trong phòng thí nghiệm để điều chế Axetilen C2H2 người ta cho can xi cacbua bội nghịch ứng cùng với nước. Và cách thức này cũng được áp dụng để điều chế Axetilen C2H2 vào công nghiệp. CÔng thức để điều chế C2H2 như sau

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

2. Phương pháp tân tiến để pha chế axetilen bây chừ là sức nóng phân metan ở ánh nắng mặt trời cao, sau đó làm rét nhanh.

2CH4  C2H2 + 3H2↑

VI. Ứng dụng của Axetilen C2H2

- Ứng Dụng của Axetilen C2H2 là dùng trong đèn xì oxi-axetilen dể hàn, cắt kim loại.

- ngoài ra Axetilen C2H2 còn là nguyên liệu để cung cấp poli (vinyl clorua) cần sử dụng sản xuất vật liệu nhựa PVC và những hóa chất khác.

* Bảng đối chiếu metan CH4 , etilen C2H4 cùng axetilen C2H2

Metan CH4 Etilen C2H4 Axetilen C2H2
Đặc điểm cấu tạoLiên kết đơnMột link đôiMột link ba
Tính hóa chất chungPhản ứng cháyPhản ứng cháyPhản ứng cháy
Tính hóa chất riêngPhản ứng thếPhản ứng cộng (tác dụng với một phân tử Br2)Phản ứng cùng (tác dụng với 2 phân tử Br2)

VII. Bài tập về Axetilen

Bài 2 trang 122 sgk hoá 9: Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để công dụng vừa đủ với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) 0,224 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

Lời giải bài 2 trang 122 sgk hoá 9:

a) Theo bài ra, ta có: nC2H4 = V/22,4 = 0,244/22,4 = 0,01 (mol)

- Phương trình phản nghịch ứng:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

1 mol 1 mol 1 mol

0,01 mol ? mol

- Theo PTPƯ: nBr2 = nC2H4 = 0,01 (mol)

⇒ VBr2 = n/CM = 0,01/0,1 = 0,1 (lít)

b) Theo bài xích ra, ta có: nС2H2 = 0,244/22,4 = 0,01 (mol)

С2H2 + 2Вr2 → C2H2Br4

1 mol 2 mol 1 mol

0,01 mol ? mol

- Theo PTPƯ: nBr2 = 2.nС2H2 = 2.0,01 = 0,02 (mol).

⇒ VBr2 = n/CM = 0,02/0,1 = 0,2 (lít).

Bài 3 trang 122 sgk hoá 9: Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu 50ml hỗn hợp brom. Nếu sử dụng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì hoàn toàn có thể làm mất màu bao nhiêu ml dung dịch brom trên?

Lời giải bài bác 3 trang 122 sgk hoá 9:

- Phương trình làm phản ứng:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2. (1)

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4. (2)

- Từ PTPƯ (1) với (2) ta nhấn thấy:

Tỉ lệ nC2H4 : nBr2 = 1:1

nC2H2 : nBr2 = 1:2

⇒ Số mol brom phản bội ứng với C2H2 gấp gấp đôi C2H4, nên thể tích dung dịch brom tối đa cơ mà C2H2 hoàn toàn có thể làm mất màu vẫn gấp 2 lần thể tích dung dịch brom bị C2H4 làm mất đi màu:

⇒ VBr2 (bị C2H2 làm mất màu) = 50ml × 2 = 100ml.

⇒ Nếu dùng 0,1 lít axetilen thì hoàn toàn có thể làm mất màu buổi tối đa 100ml dung dịch brom.

Bài 4 trang 122 sgk hoá 9: Đốt cháy 28ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần được dùng 67,2ml khí oxi.

a) Tính phần trăm thể tích của từng khí trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

(Các thể tích khí đo sống cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)

Lời giải bài xích 4 trang 122 sgk hoá 9:

a) Gọi thể tích của CH4 và C2H2 thứu tự là x và y (ml).

- Theo bài bác ra, ta có: x + y = 28 (ml). (*)

- Phương trình bội phản ứng:

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O (1)

1 ml 2 ml 1 ml 2 ml

x ml 2x ml x ml

2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O (2)

2 ml 5 ml 4 ml 2 ml

y ml 2,5y ml 2y ml

- Theo PTPƯ (1) thì: VO2 = 2.VCH4 = 2x

theo PTPƯ (2) thì: VO2 = 2,5.VC2H2 = 2,5y

⇒ toàn diện và tổng thể tích oxi đề nghị dùng là: VO2 = 2x + 2,5y

- nhưng mà theo bài xích ra, ta có: VO2 = 67,2 (ml)

⇒ 2x + 2,5y = 67,2 (ml) (**)

- Giải hệ PT (*) với (**) ta được: x = 5,6 (ml); y = 22,4 (ml).

⇒ %VCH4 = (5,6/28)*.100% = 20%;

⇒ %VC2H2 = (22,4/28)*100% = 80%

hay %VC2H2 = 100% – %VCH4 = 100% - 20% = 80%.

b) Theo PTPƯ (1) thì: VCO2 = x.

Theo PTPƯ (2) thì: VCO2 = 2y.

⇒ Thể tích khí CO2 là: VCO2 = x + 2y = 5,6 + 2.22,4 = 50,4 (ml)

Bài 5 trang 122 sgk hoá 9:: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với hỗn hợp brom dư, lượng brom đang tham gia phản ứng là 5,6g

a) Hãy viết phương trình hóa học.

b) Tính phần trăm thể tích của từng khí trong láo hợp.

Lời giải bài 5 trang 122 sgk hoá 9:

a) Viết phương trình hóa học:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2 (1)

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 (2)

b) hotline số mol của C2H4 và C2H2 trong hỗn hợp lần lượt là x cùng y.

- Theo bài ra ta có: nhh = 0,56/22,4 = 0,025 mol.

⇒ x+ y = 0,025 (*)

- Theo bài xích ra lượng Brom gia nhập PƯ là 5,6g, nên

⇒ nBr2 = 5,6/160 = 0,035 mol.

- nhưng theo PTPƯ (1): nBr2 (1) = nC2H4 = x (mol)

theo PTPƯ (2): nBr2 (2) = 2.nC2H2 = 2y (mol)

Như vậy, ta có: x + 2y = 0,035 (**)

- Giải hệ PT (*) với (**) ta được: x = 0,015 (mol); y = 0,01 (mol).

⇒ %VC2H4 = (0,015/0,025)*100% = 60%.

⇒ %VC2H2 = (0,001/0,025)*100% = 40%.

hay: %VC2H2 = 100% - 60% = 40%.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Hoá Học 10 Cánh Diều, Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 10

Công thức kết cấu của Axetilen C2H2. đặc thù hoá học của axetilen và bài bác tập - Hoá 9 được soạn theo SGK mới và được đăng vào mục Soạn Hóa 9 và giải bài xích tập Hóa 9 gồm những bài Soạn Hóa 9 được hướng dẫn soạn bởi đội ngũ thầy giáo dạy giỏi hóa support và những bài xích Hóa 9 được romanhords.com trình bày dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, khiến cho bạn học giỏi hóa 9. Nếu như thấy xuất xắc hãy share và phản hồi để đa số chúng ta khác học tập tập.