toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Công của trọng tải trong 2 giây cuối khi vật dụng có trọng lượng 8kg được thả rơi từ chiều cao 180m là bao nhiêu? rước g = 10 ( m / s 2 )*

  s = 1 2 g t 2 ⇒ t = 2 s g = 2.180 10 = 6 s

s / = 1 2 g t / 2 = 1 2 . 10 . 42 = 80 ( m )

→ A phường = m g . H = 8 . 10 . 100 = 8000 ( J )

Chọn đáp án A


Ở thời khắc t0=0 một thiết bị có cân nặng m = 8 kilogam rơi tự do từ chiều cao h = 180m không gia tốc đầu, lấy g = 10m/s2. Trọng lực triển khai một công vào 2 giây cuối bằng

A.

Bạn đang xem: Công của trọng lực trong 2 giây cuối

7200 J

B. 4000 J

C. 8000 J

D. 14400 J


Thả rơi thoải mái một vật cân nặng 2kg từ chiều cao 180m xuống phương diện đất, rước g=10m/s2.a/ Tính thời hạn vật rơi hết chiều cao đó.b/ Tính vận tốc của đồ khi vừa va đấtc/ Tính quãng mặt đường vật rơi được vào giây cuối cùng.


a/ (t=sqrtdfrac2hg=6left(s ight))

b/ (v=sqrt2gh=60left(mackslash s^2 ight))

c/ (s_t-1=dfrac12gleft(t-1 ight)^2=125left(m ight))

(s_cuoi=s-s_t-1=55left(m ight))


Một vật có khối lượng 2kg được thả rơi tự do thoải mái từ chiều cao 20m, rước g = 10 m/s2. Năng suất trung bình của trọng tải trong 2s thứ nhất là

A. 800 W

B. 400 W

C. 100 W

D. 200 W


Một vật dụng có cân nặng 200g được thả rơi tự do từ độ dài 20m, g = 10 m/s2. Công suất tức thời của trọng lực khi vật chạm đất là

A. 60 W

B. 50 W

C. 30 W.

D. 40 W


Một đồ vật có cân nặng m = 2 kilogam rơi tự do thoải mái từ chiều cao h = 10 m. Làm lơ sức cản của ko khí, rước g = 10 m/s2. Hỏi sau thời hạn 1,2 s trọng lực đã triển khai một vô tư bao nhiêu? Tính hiệu suất trung bình của trọng tải trong thời hạn 1,2 s và công suất tức thời của trọng tải tại thời gian t = 1,2 s


Một đồ có cân nặng m = 2 kilogam rơi tự do thoải mái không vận tốc đầu từ độ cao h, lấy g = 10 m / s 2 . Công suất tức thời của trọng lực tại thời gian 2 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển cồn là

A. 400 W

B. 40 W

C. 200 W

D. 20W


Chọn A.

Vận tốc liền tại thời điểm t = 2s là: v = g.t = 10.2 = đôi mươi m/s

Công suất liền tại thời điểm t = 2 s là

P = F.v = P.v = (m.g)v = (2.10)20 = 400W

Chú ý: sử dụng biểu thức p. = F.v nhằm tính công suất tức thời tại 1 thời điểm t trong câu hỏi chuyển động chuyển đổi (v cố kỉnh đổi) thì ta đọc v vào biểu thức khớp ứng là v liền tại thời điểm t ta xét.


Một đồ gia dụng có cân nặng m = 2 kg rơi tự do không gia tốc đầu từ độ dài h, mang g = 10 m/s2. Công suất tức thời của trọng lực tại thời khắc 2 giây tính từ lúc lúc bước đầu chuyển hễ là

A. 400 W

B. 40 W

C.

Xem thêm: 10 Mẫu Bài Văn Tả Về Mẹ Của Em Ngắn, Văn Tả Người Lớp 6, Top 41 Bài Văn Tả Mẹ Lớp 5 Siêu Hay

200 W

D. 20W


1 đồ rơi tự do ở độ cao 180m đối với mặt khu đất với 0 vận tốc ban đầu. Lấy g=10m/s2 và biết đồ dùng có trọng lượng 2kg

a) rứa năng của vật sau khi rơi được 3s

b) tính công trọng lực trong 3s đầu. Từ kia suy ra đụng năng của vật sau khoản thời gian rơi 3s