Trong bài viết dưới đây đây, cửa hàng chúng tôi sẽ chia sẻ lý thuyết về công của lực điện với công thức tính công của lực điện kèm theo những dạng bài bác tập tự cơ bản đến nâng cao có lời giải chi tiết để chúng ta cùng tham khảo


Công thức tính công của lực điện

a) Đặc điểm của lực điện tính năng lên một năng lượng điện tích đặt trong một điện trường đều.

Bạn đang xem: Lý thuyết về công của lực điện

*


 Đặt điện tích q dương tại một điểm M trong năng lượng điện trường đều, nó đang chịu chức năng của một lực điện F→ = qE→ . Lực F→ là lực không đổi, tất cả phương tuy nhiên song với các đường sức năng lượng điện và chiều hướng từ phiên bản dương sang phiên bản âm, độ lớn bởi qE

b) cách làm tính công của lực điện trong điện trường đều

*

Điện tích Q di chuyển theo mặt đường thẳng MN có tác dụng với các đường sức năng lượng điện một góc α với MN = s.

Ta có công thức tính công của lực điện: AMN=qEd

Trong đó:

A: là công của lực năng lượng điện (J).q: độ to của điện tích (C).E: độ bự của cượng độ điện trường trên điểm đang xét (V/m).d: Độ nhiều năm hình chiếu của vevto cường độ điện trường lên một đường sức (m).

Hoặc AMN = F→.s→ = F.s.cosα

Trong đó α là góc giữa lực F→ với độ dời s→, d là hình chiếu của độ dời s trên một đơn vị đường mức độ điện.

Nếu α 0 thì cosα >0, do đó d > 0 cùng AMN > 0.Nếu α > 900 thif cosα MN

Điện tích q dịch chuyển theo đường gấp khúc MPN. Tương tự như như trên, ta có:

AMPN = Fs1.cosα1 + Fs2cosα2

Với s1.cosα1 + s2cosα2 = d, ta lại có AMPN = qEd

Trong đó, d = MH là khoảng cách của hình chiếu trường đoản cú điểm đầu mang đến hình chiếu của điểm cuối của đường đi trên một mặt đường sức điện.

Kết quả rất có thể mở rộng cho các trường hợp đường đi từ M đến N là một trong những đường gấp khúc hoặc con đường cong.

Như vậy, công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong năng lượng điện trường mọi từ M đến N là AMPN = qEd, không dựa vào vào hình trạng của lối đi mà chỉ phụ thuộc vào vào địa điểm của điểm đầu M và điểm cuối N của mặt đường đi.

c) Công của lực điện trường trong sự dịch rời của năng lượng điện trong điện trường bất kì.

Người ta cũng minh chứng được rằng công của lực điện trong sự dịch chuyển của năng lượng điện q trong năng lượng điện trường bất kì từ M cho N không dựa vào vào hình dạng đường đi mà chỉ nhờ vào vào vị trí điểm đầu M với điểm cuối N (Hình 4.3). Đây là 1 trong đặc tính chung của trường tĩnh điện.

*

Bài tập ứng dụng công của lực dòng điện

Ví dụ 1: Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường gần như E là A = qEd, trong số đó d là:

A. Khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.

B. Khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.

C. độ lâu năm đại số của đoạn tự hình chiếu điểm đầu mang lại hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều con đường sức điện.

D. độ nhiều năm đại số của đoạn tự hình chiếu điểm đầu mang lại hình chiếu điểm cuối lên một mặt đường sức.

Lời giải

Chọn lời giải C.

Bởi công thức xác định công của lực năng lượng điện trường làm di chuyển điện tích q trong năng lượng điện trường hầu hết E là A = qEd trong các số ấy d là độ dài đại số của đoạn tự hình chiếu điểm đầu mang lại hình chiếu điểm cuối lên một con đường sức, tính theo chiều con đường sức điện.

Ví dụ 2: Công của lực điện chức năng lên một năng lượng điện điểm q khi nó dịch chuyển từ M đến N trong năng lượng điện trường

A. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với chiều dài lối đi MN.

B. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với độ mập của điện tích q.

C. Tỉ lệ thành phần thuận với thời hạn chuyển động

D. Tỉ lệ nghịch với chiều dài con đường đi.

Lời giải

Chọn B.

Ta tất cả A = qEd ⇒ A tỉ lệ thuận với độ lớn điện tích q. Chú ý: d là khoảng cách giữa nhì điểm M,N; nó chỉ cần chiều dài đường đi MN khi năng lượng điện tích di chuyển dọc theo đường sức.

Ví dụ 3: Điện tích q = 10−8C di chuyển dọc theo các cạnh của tam giác các ABC cạnh a = 10 centimet trong năng lượng điện trường đa số cường độ năng lượng điện trường E = 300 V/m, E→//BC . Tính công của lực năng lượng điện trường lúc q di chuyển trên từng cạnh của tam giác.

*

Công của lực năng lượng điện trường khi dịch rời trên các cạnh là:

*

Ví dụ 4: Một electron bay từ điểm M đến điểm N vào một điện trường, giữa hai điểm gồm hiệu điện cố UMN = 100V. Công nhưng mà lực năng lượng điện trường có mặt bằng?

Lời giải

AMN = e.UMN = -1,6.10-19.100

*

Ví dụ 5: Hiệu điện chũm giữa hai điểm M, N là UMN = 1 V. Một điện tích q = -1 C di chuyển từ M mang lại N thì công của lực điện bởi bao nhiêu. Giải thích về kết quả tính được.

Xem thêm: Tuổi Đinh Tỵ 1977 Mới Nhất 2021 Không Nên Bỏ Qua, Tuổi Đinh Tỵ Sinh Năm 1977

Lời giải

Công năng lượng điện trường làm di chuyển điện tích q từ bỏ M mang lại N là: A = qUMN = – 1 (J)

Dấu ( – ) tạo nên công của lực năng lượng điện là công cản, cho nên để dịch chuyển điện tích q trường đoản cú M đến N thì cần phải cung ứng một công A = 1 J.

Sau khi hiểu xong nội dung bài viết của công ty chúng tôi các chúng ta có thể nhớ được bí quyết tính công của lực năng lượng điện để vận dụng vào làm bài bác tập mau lẹ và chính xác nhé