câu chữ học toán lớp 4 phép cùng phân số sẽ giúp đỡ tất cả các em làm cho quen và rèn luyện với bài bác tập. Chúng mình thuộc romanhords.com phi vào bài học hôm nay nhé!Phép cộng phân số bao gồm khác gì với phép cùng số từ nhiên? Làm ra làm sao để cộng hai phân số? câu chữ học toán lớp 4 phép cùng phân số để giúp đỡ các em có tác dụng quen cùng rèn luyện quabài tập từ bỏ luyện và phần giải đáp giải bài tập SGK.

Bạn đang xem: Cộng hai phân số

Chúng bản thân cùng bước vào bài học nhé.

1. Phép cộng hai phân số bao gồm mẫu số như là nhau

Ví dụ:

*
+
*
= ?

*

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số tất cả cùng mẫu mã số, ta cộng hai tử số cùng nhau và không thay đổi mẫu số.

2. Phép cộng hai phân số có mẫu số khác nhau

Ví dụ:

*
+
*
= ?

*

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số khác chủng loại số, ta quy đồng chủng loại số nhì phân số, rồi cùng hai phân số đó.

Chú ý:

*

3. Bài xích tập áp dụng toán lớp 4 phép cùng phân số (Có lí giải giải + đáp án)

3.1. Một vài dạng bài tập liên quan đến phép cộng phân số

Bài 1: Tính

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Bài 2: So sánh

a)

*
+
*
*
+
*

b)

*
+
*
*
+
*

Bài 3: Tìm y:

y -

*
=
*

Bài 4: có một ô tô dịch chuyển trên phần đường AB tự điểm A tới điểm B. Trong tiếng đầu tiên, xe hơi đi được

*
quãng đường. Trong giờ đồ vật 2, xe hơi đi được
*
quãng đường. Hỏi trong nhì giờ, ô tô chạy được từng nào phần của quãng đường?

3.2. Đáp án

*

*

4. Bài bác tập từ luyện phép cộng phân số (Có đáp án)

4.1. Bài tập trường đoản cú luyện

Bài 1: Tính

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Bài 2: So sánh

a)

*
+
*
*
+
*

b)

*
+
*
*
+
*

Bài 3: tra cứu y biết: y -

*
=
*
+
*

Bài 4: vào hội thi hài thao, Số huy chương vàng chiếm

*
tổng cộng huy chương. Số huy chương bạc bẽo chiếm
*
tổng số huy chương. Hỏi số huy chương vàng và huy chương bạc chiếm bao nhiêu phần toàn bô huy chương.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2:

a)

*
+
*

b)

*
+
*

Bài 3:

y =

*

Bài 4:

Đáp án:

*

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 phép cộng phân số

5.1. Bài xích tập SGK trang 126

Bài 1: Tính :

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Lời giải:

*

Bài 2: Điền vào chỗ chấm:

*

Lời giải:

*

Khi ta đổi khu vực hai phân số trong một tổng thì tổng của bọn chúng không vắt đổi.

Bài 3: Hai xe hơi cùng chuyển gạo tại 1 kho. Ô tô chuyển được

*
số gạo trong kho, ô tô thứ hai đưa được
*
số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu số gạo vào kho ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Ô tô 1: 2/7 số gạo

Ô đánh 2: 3/7 số gạo

Hai ô tô: ... Số gạo?

Giải:

Hai xe hơi chuyển được:

*
+
*
=
*
(số gạo vào kho)

Đáp số:

*
số gạo vào kho.

5.2. Bài bác tập SGK trang 127

Bài 1: Tính

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Lời giải:

*

Bài 2: Tính ( theo mẫu) :

*

Lời giải:

*

Bài 3: Một xe xe hơi giờ đầu chạy được

*
quãng đường, giờ đồ vật hai chạy được
*
quãng đường. Hỏi sau hai giờ xe hơi chạy được từng nào phần của quãng con đường ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Giờ đầu:

*
quãng đường

Giờ sau:

*
quãng đường

Cả nhị giờ: .... Quãng đường?

Giải:

Sau hai giờ xe hơi đó chạy được là:

*
+
*
=
*
(quãng đường)

Đáp số:

*
quãng đường.

Xem thêm: Thắp Hương Rằm Tháng Giêng Đúng, Chuẩn Nhất, Mâm Lễ Cúng Rằm Tháng Giêng 2022 Chuẩn Nhất

romanhords.com đã trình làng đến những em văn bản cơ bạn dạng về toán lớp 4 phép cộng phân số. Hãy đọc thêm những văn bản về những phép tính không giống của phân số trên khối hệ thống nhé.

Ngoài ra, Vui học tập còn hỗ trợ cho các em các dạng bài tập để những em tự ôn luyện sản phẩm ngày.