a state in which a person is unconscious và cannot be woken, caused by damage lớn the brain after an accident or illness:


Bạn đang xem: Coma là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ romanhords.com.Học những từ các bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.


a state of being unconscious, in which a person cannot be waked, usually caused by illness or injury:
The level of consciousness, the position on the continuum between full consciousness and deep coma, is determined by the alertness of the individual.
These vary from a delirium, causing more or less anxiety, lớn definite meninjtis producing rapid and stupor and ultimately, coma.
Metastatic cancer in-uences coma only indirectly, through brain tumour and increased total serum calcium.
Conversely, those not in coma with more s uperficial bleeds may have more t o gain f rom a surgical opinion.
I fully agree with their definition of catatonia as a syndrome as analogous to other syndromes in medicine such as fever or coma.
By doing so, we assess the robustness of the prognosis of falling into a coma for an arbitrary patient with a primary tumour.
các quan điểm của các ví dụ chẳng thể hiện cách nhìn của các chỉnh sửa viên romanhords.com romanhords.com hoặc của romanhords.com University Press hay của những nhà cung cấp phép.
*

*

*

*

cải tiến và phát triển Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột các tiện ích tìm kiếm tài liệu cấp phép
ra mắt Giới thiệu năng lực truy cập romanhords.com English romanhords.com University Press quản lý Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm về trường đoản cú Điển romanhords.com của bạn. Đóng làm bài khảo sát điều tra /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Hiểu Về Null, Undefined Là Gì ? (Từ Điển Anh Javascript: Sự Khác Nhau Giữa Null Và Undefined

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語