Bạn đang xem: Co2 có tác dụng với o2 không

Nguyên tử cacbon vào CO2 tất cả số oxi hoá 4 (cao nhất) buộc phải CO2 chỉ bao gồm tính oxi hoá không tác dụng được cùng với O2(chất có tính khử mạnh)Con S vào SO2 vừa có tính thoái hóa vừa bao gồm tính khử nên công dụng được với O2 .
*

*

Nguyên tử cacbon trong CO2 tất cả số oxi hoá 4 (cao nhất) đề nghị CO2 chỉ bao gồm tính oxi hoá không tác dụng được cùng với O2(chất có tính khử mạnh)Con S vào SO2 vừa gồm tính lão hóa vừa gồm tính khử nên chức năng được với O2 .
*

CO2 , O2 ko phản ứng với nhau !O2 là chất Oxi hóaC trong CO2 đã trở nên oxi hóa với SOH tối đa =+4 buộc phải sẽ kô pứ !
*

C có 4e- ở lớp ngoài cùng (2e- ở phân nhóm s,2e- ở phân nhóm p) lúc bắt đầu phản ứng tính linh động vào e- của C sẽ đẩy 1e- từ phân lớp s lên phân lớp p(để tránh hiện tượng AO trống-đọc sách lớp 10 sẽ hiểu) khi ấy cấu hình của C sẽ là (2s^1 2p^3) nên lúc td với O (cấu hình 2s^2 2p^4) vốn có độ âm điên cao hơn nữa dễ dàng hút lần lượt 2 cặp điện tử của C để tạo thành liên kết O=C=O vốn rất bền, và lúc ấy(xung quanh C và O đã có 8e--tuân theo nguyên tắc bát tử buộc phải C ko thể mang đến hay nhận thêm e- để tạo thêm 1 liên kết khác.
còn S thì có 6e- lớp ngoài cùng(3s^2 3p^4) tương tự như trên mà lại ko bị kích thích e- vì ko có AO trống nên những lúc tham gia phản ứng sẽ mang lại đi 4e-của phân lớp phường để hình thành cấu hình tương tự như CO2. Vào đó phân tử S vẫn còn 1 cặp e- ở phân nhóm s) lúc tiếp tục đến SO2 tác dụng với O2, cặp e- ở trong phân nhóm s của phân tử phân tử S sẽ liền cho nguyên tử oxi để hình thành liên kết mang đến nhận tạo ra phân tử SO3 bền hơn nhiều và cx là sản phẩm cuối cùng của sự cháy(đúng theo thuyết Axit-Bazơ của Lewis-thik thì tìm hiểu mà lại tốt nhất là ko buộc phải vì nhức đầu lắm và thực sự ko cần thiết) và khi đó các nguyên tố S và O trong phân tử SO3 vẫn đúng theo nguyên tắc bát tử. =)
ĐC RỒI ĐÓ NẾU BẠN co THẮC MẮC GÌ VỀ AO tuyệt NGUYÊN TẮC BÁT TỬ THÌ CÁI NÀY Ở CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 NHÉ, MÌNH CHỈ DÙNG THÊM THUYẾT AXIT-BAZƠ CỦA ÔNG LEWIS ĐỂ KHẲNG ĐỊNH THÊM THÔI.
Note: nếu như bạn ko hiểu thì tốt nhất là bạn đề nghị ghi cấu hình của từng nguyên tố ra và làm từng bước theo lời mình isk là đc thôi àh
*

Nguyên tử cacbon trong CO2 gồm số oxi hoá 4 (cao nhất) phải CO2 chỉ gồm tính oxi hoá không tính năng được với O2(chất bao gồm tính khử mạnh)Con S vào SO2 vừa bao gồm tính thoái hóa vừa gồm tính khử nên tác dụng được cùng với O2
chúng ta biết rằng cacbon và lưu huỳnh ở nhị phân nhóm không giống nhau nên năng lực nhường electron cũng khác biệt !
∗)S:" role="presentation" style="font-size: 13.696px; display: inline; position: relative;">S:∗)S:nằm ngơi nghỉ phân nhóm bao gồm nhóm6" role="presentation" style="font-size: 13.696px; display: inline; position: relative;">66nên hoàn toàn có thể nhường tối đa là6electron" role="presentation" style="font-size: 13.696px; display: inline; position: relative;">6electron6electronnên có rất có thể tạo thànhSO3" role="presentation" style="font-size: 13.696px; display: inline; position: relative;">SO3SO3từSO2" role="presentation" style="font-size: 13.696px; display: inline; position: relative;">SO2SO2
∗)C:" role="presentation" style="font-size: 13.696px; display: inline; position: relative;">C:∗)C:nằm ở phân nhóm chủ yếu nhóm4" role="presentation" style="font-size: 13.696px; display: inline; position: relative;">44nên chỉ hoàn toàn có thể nhường về tối đa là4electron" role="presentation" style="font-size: 13.696px; display: inline; position: relative;">4electron4electronnên thiết yếu tạo thànhCO3" role="presentation" style="font-size: 13.696px; display: inline; position: relative;">CO3CO3từCO2" role="presentation" style="font-size: 13.696px; display: inline; position: relative;">CO2

Chúng ta đã hiểu được cacbon với lưu huỳnh ở hai phân nhóm khác biệt nên khảnăng nhịn nhường electron cũng không giống nhau vậy đề nghị :

S : nằm tại vị trí phân nhóm chinh bao gồm 6e lớp bên ngoài cùng nên có thể tạo thành SO3 trường đoản cú SO2

C : nằm tại vị trí phân nhóm chủ yếu có 4s phần bên ngoài cùng đề nghị không thể chế tạo ra thàng CO3 từ bỏ CO2


chúng ta biết rằng cacbon với lưu huỳnh ở nhị phân nhóm khác nhau nên năng lực nhường electron cũng khác biệt !
nằm ở phân nhóm thiết yếu nhómnên hoàn toàn có thể nhường về tối đa lànên có rất có thể tạo thànhtừ
nằm sinh hoạt phân nhóm chính nhómnên chỉ có thể nhường buổi tối đa lànên chẳng thể tạo thànhtừ
Chúng ta biết rằng cacbon và lưu huỳnh ở nhì phân nhóm không giống nhau nên kỹ năng nhường electron cũng khác biệt !
∗)S:" role="presentation" style="font-size: 13.6960000991821px; display: inline; position: relative;">∗)S:∗)S:nằm sinh sống phân nhóm chính nhóm6" role="presentation" style="font-size: 13.6960000991821px; display: inline; position: relative;">66nên hoàn toàn có thể nhường tối đa là6electron" role="presentation" style="font-size: 13.6960000991821px; display: inline; position: relative;">6electron6electronnên có có thể tạo thànhSO3" role="presentation" style="font-size: 13.6960000991821px; display: inline; position: relative;">SO3SO3từSO2" role="presentation" style="font-size: 13.6960000991821px; display: inline; position: relative;">SO2SO2
∗)C:" role="presentation" style="font-size: 13.6960000991821px; display: inline; position: relative;">∗)C:∗)C:nằm ngơi nghỉ phân nhóm chính nhóm4" role="presentation" style="font-size: 13.6960000991821px; display: inline; position: relative;">44nên chỉ có thể nhường tối đa là4electron" role="presentation" style="font-size: 13.6960000991821px; display: inline; position: relative;">4electron4electronnên quan trọng tạo thànhCO3" role="presentation" style="font-size: 13.6960000991821px; display: inline; position: relative;">CO3CO3từCO2" role="presentation" style="font-size: 13.6960000991821px; display: inline; position: relative;">CO2
Co2 tất cả công thức electron và công thức kết cấu là O=C=OC đã thực hiện 4 e ngoài cùng để sản xuất 4 links --> k thẻ xuất hiện phân tử CO3SO2 gồm CTCT O=S->O S mới thực hiện 4 e để tạo thành lk còn 1 cặp e ngoài cùng để tạo thành tạo lk với 1 nguyên tử O nữa _> SO3–
Co2 tất cả công thức electron cùng công thức cấu tạo là O=C=OC đã sử dụng 4 e ngoài cùng để tạo 4 link --> k thẻ ra đời phân tử CO3SO2 có CTCT O=S->O S mới thực hiện 4 e để chế tạo ra lk còn 1 cặp e ngoài cùng để tạo thành tạo lk với cùng 1 nguyên tử O nữa _> SO3
họ biết rằng cacbon với lưu huỳnh ở nhị phân nhóm không giống nhau nên năng lực nhường electron cũng khác nhau !
C:nằm sinh sống phân nhóm chủ yếu nhóm4nên chỉ hoàn toàn có thể nhường về tối đa là4electronnên không thể tạo thànhCO3từCO2
vì trong co2 ,cacbon đã cần sử dụng 4e ngoài cùng để chế tác 4 liên kết, vì thế không thể có mặt phân tử co3
trong so2 ,lưu huỳnh chỉ cần sử dụng 4e tạo nên liên kết,còn 1cặp e kế bên cùng có công dụng liên kết với oxi sinh sản thành phân tử so3
Nguyên tử cacbon trong CO2 gồm số oxi hoá 4 (cao nhất) yêu cầu CO2 chỉ tất cả tính oxi hoá không chức năng được cùng với O2(chất bao gồm tính khử mạnh)Con S vào SO2 vừa bao gồm tính lão hóa vừa có tính khử nên công dụng được cùng với O2
Nguyên tử cacbon trong CO2 bao gồm số oxi hoá 4 (cao nhất) yêu cầu CO2 chỉ có tính oxi hoá không tính năng được cùng với O2(chất tất cả tính khử mạnh)Con S vào SO2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử nên chức năng được cùng với O2
bọn họ biết rằng cacbon cùng lưu huỳnh ở nhị phân nhóm không giống nhau nên kỹ năng nhường electron cũng khác biệt !
$*)S:$nằm nghỉ ngơi phân nhóm thiết yếu nhóm $6$ nên hoàn toàn có thể nhường buổi tối đa là $6 electron$ đề xuất có hoàn toàn có thể tạo thành $SO_3$ từ $SO_2$


Xem thêm: Whoop Strap 3 - Strap Definition & Meaning

$*)C:$ nằm ở phân nhóm bao gồm nhóm $4$ buộc phải chỉ rất có thể nhường tối đa là $4 electron$ phải không thể sản xuất thành $CO_3$ từ $CO_2$
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este đối kháng chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ gồm nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử
*