Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Gọi vecto ga gb gc =veto 0

*

*

* cái này là công thức rồi bn o cần chứng minh đâu

công thức : cho tam giác ABC ; nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì \(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{0}\)


*

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sauA. vecto MA vecto MB vecto MC= 3 vecto MGB. vecto GA vecto GB vecto GC= vecto 0C. vecto GA= vecto GB= vecto GCD. |vecto GA vecto GB vecto GC|=0

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Dựng vecto AD= vecto GC và vecto DE= vecto GB. Cmr vecto GE= vecto 0

 


giải hộ mình với. Mn viết rõ đủ vì mình làm nộp hôm dự giờ ạ 

Cho tam giác ABC 

a) Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì vecto GA+ GB+GC = vecto 0

b) Nếu vecto IA+IB+IC=vecto 0 thì I là trọng tâm tam giác ABC

 


chứng minh gấp hộ tui với

Cho tam giác ABC: 

a) Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì vecto GA+ vecto GB+ vecto GC= vecto 0 

b) Nếu vecto IA+ vecto IB + vecto IC = vecto 0 thì I là trọng tâm tam giác ABC 

TUI CẦN GẤP CHO BUỔI DỰ GIỜ NGÀY MAI NÊN AI ĐÓ GIÚP TUI ZỚIIII~~~


mk bận đi ch nên chỉ tạm câu a nha 

vẽ 3 đường trung tuyến AD ; BE ; CF 

VT = 

\(GA+GB+GC\) ( nhớ thêm dấu vec tơ nha ) 

\(=-\frac{2}{3}AD-\frac{2}{3}BE-\frac{2}{3}CF\)

\(=-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(AB+BC\right)-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(BA+BC\right)-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(CA+CB\right)\) ( quy tắc hình bình hành ) 

\(=-\frac{1}{3}\left(AB+AC\right)-\frac{1}{3}\left(BA+BC\right)-\frac{1}{3}\left(CA+CB\right)\) 

\(=-\frac{1}{3}AB-\frac{1}{3}AC-\frac{1}{3}BA-\frac{1}{3}BC-\frac{1}{3}CA-\frac{1}{3}CB\)

\(=0=VP\)


Đúng 0
Bình luận (0)

.... chua hoc


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng: G D → . G A → + G D → . G B → + G D → . G C → = 0


Lớp 11 Toán
1
0
Gửi Hủy

*

Ta có:

*

(Vì G là trọng tâm của tam giác ABCD nên 

*
)


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi E và F là các điểm xác định bởi vecto EA = vecto 2EB, veto 3FA+ veto 2FC= vecto 0. Chứng minh 3 điểm E,F,G thẳng hàng. Giúp em với ạ


Lớp 10 Toán Chương 1: VECTƠ
0
0
Gửi Hủy
12 giờ trước (16:55)

Cho tam giác ABC có AB = AC =5cm; BC =8cm. Gọi G là trọng tâm cụa tam giác .Tính GA, GB, GC 


Lớp 7 Toán
1
0
Gửi Hủy
11 giờ trước (17:35)

Gọi `AM` là trung tuyến của `ΔABC`

`=>AM` đồng thời là đường cao 

`=>ΔAMB;ΔAMC⊥M`

`AM` là trung tuyến nên 

`BM=MC=(BC)/2=4(cm)`

Áp dụng định lý py-ta-go ta tính được 

`AM^2=AB^2-BM^2=5^2-4^2=25-16=9(cm)`

`=>AM=3cm`

`G` trọng tâm 

`=>GA=2/3AM=2cm`

`GM=1/3AM=1cm`

Áp dụng định lý py-ta-go lần nữa ta tính đc

`GC^2=BG^2=BM^2+GM^2=4^2+1^2=16+1=17cm`

`=>GB=GC=`\(\sqrt{17cm}\)


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho tam giác ABC có AB = AC =5cm; BC =8cm. Gọi G là trọng tâm cụa tam giác .Tính GA, GB, GC 


Lớp 7 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=5cm;BC=13cm. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC.Tính GA+GB+GC


Lớp 7 Toán
0
0
Gửi Hủy


Xem thêm: Đề Thi Toán Vào Lớp 6 Chuyên Đề Ôn Thi Vào Lớp 6 Môn Toán, 52 Đề Kiểm Tra Toán Vào Lớp 6 Trường Chuyên

olm.vn hoặc hdtho
romanhords.com