tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Gọi vecto ga gb gc =veto 0

*

*

* điều này là cách làm rồi bn o cần minh chứng đâu

công thức : đến tam giác ABC ; giả dụ G là giữa trung tâm của tam giác ABC thì (overrightarrowGA+overrightarrowGB+overrightarrowGC=overrightarrow0)


*

mang đến tam giác ABC gồm G là trọng tâm. Chọn xác minh sai vào các xác minh sauA. Vecto MA vecto MB vecto MC= 3 vecto MGB. Vecto GA vecto GB vecto GC= vecto 0C. Vecto GA= vecto GB= vecto GCD. |vecto GA vecto GB vecto GC|=0

Gọi G là giữa trung tâm của tam giác ABC. Dựng vecto AD= vecto GC với vecto DE= vecto GB. Cmr vecto GE= vecto 0

 


giải hộ bản thân với. Mn viết rõ đủ do mình làm cho nộp hôm dự giờ ạ 

Cho tam giác ABC 

a) giả dụ G là trung tâm tam giác ABC thì vecto GA+ GB+GC = vecto 0

b) giả dụ vecto IA+IB+IC=vecto 0 thì I là giữa trung tâm tam giác ABC

 


chứng minh gấp hộ tui với

Cho tam giác ABC: 

a) nếu như G là trọng tâm tam giác ABC thì vecto GA+ vecto GB+ vecto GC= vecto 0 

b) giả dụ vecto IA+ vecto IB + vecto IC = vecto 0 thì I là trọng tâm tam giác ABC 

TUI CẦN GẤP đến BUỔI DỰ GIỜ NGÀY MAI NÊN AI ĐÓ GIÚP TUI ZỚIIII~~~


mk bận đi ch nên có thể tạm câu a nha 

vẽ 3 con đường trung tuyến AD ; BE ; CF 

VT = 

(GA+GB+GC) ( nhớ thêm lốt vec tơ nha ) 

(=-frac23AD-frac23BE-frac23CF)

(=-frac23cdotfrac12left(AB+BC ight)-frac23cdotfrac12left(BA+BC ight)-frac23cdotfrac12left(CA+CB ight)) ( quy tắc hình bình hành ) 

(=-frac13left(AB+AC ight)-frac13left(BA+BC ight)-frac13left(CA+CB ight)) 

(=-frac13AB-frac13AC-frac13BA-frac13BC-frac13CA-frac13CB)

(=0=VP)


Đúng 0
comment (0)

.... Chua hoc


Đúng 0
comment (0)

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng tỏ rằng: G D → . G A → + G D → . G B → + G D → . G C → = 0


Lớp 11 Toán
1
0
Gửi bỏ

*

Ta có:

*

(Vì G là giữa trung tâm của tam giác ABCD nên 

*
)


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Hotline E cùng F là các điểm xác định bởi vecto EA = vecto 2EB, veto 3FA+ veto 2FC= vecto 0. Minh chứng 3 điểm E,F,G trực tiếp hàng. Giúp em với ạ


Lớp 10 Toán Chương 1: VECTƠ
0
0
Gửi bỏ
12 giờ đồng hồ trước (16:55)

Cho tam giác ABC có AB = AC =5cm; BC =8cm. Gọi G là trung tâm cụa tam giác .Tính GA, GB, GC 


Lớp 7 Toán
1
0
giữ hộ Hủy
11 giờ trước (17:35)

Gọi `AM` là trung con đường của `ΔABC`

`=>AM` đồng thời là đường cao 

`=>ΔAMB;ΔAMC⊥M`

`AM` là trung con đường nên 

`BM=MC=(BC)/2=4(cm)`

Áp dụng định lý py-ta-go ta tính được 

`AM^2=AB^2-BM^2=5^2-4^2=25-16=9(cm)`

`=>AM=3cm`

`G` trọng tâm 

`=>GA=2/3AM=2cm`

`GM=1/3AM=1cm`

Áp dụng định lý py-ta-go lần tiếp nữa ta tính đc

`GC^2=BG^2=BM^2+GM^2=4^2+1^2=16+1=17cm`

`=>GB=GC=`(sqrt17cm)


Đúng 0

bình luận (0)

Cho tam giác ABC có AB = AC =5cm; BC =8cm. Hotline G là giữa trung tâm cụa tam giác .Tính GA, GB, GC 


Lớp 7 Toán
0
0
gửi Hủy

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=5cm;BC=13cm. Gọi G là trung tâm của tam giác ABC.Tính GA+GB+GC


Lớp 7 Toán
0
0
giữ hộ Hủy


Xem thêm: Đề Thi Toán Vào Lớp 6 Chuyên Đề Ôn Thi Vào Lớp 6 Môn Toán, 52 Đề Kiểm Tra Toán Vào Lớp 6 Trường Chuyên

olm.vn hoặc hdtho
romanhords.com